Ronde tafelbijeenkomst 8 mei 2019

Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van medisch strafrecht, inclusief euthanasie. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw positie als arts? Ook komt de KNMG Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie aan bod.

Praktische informatie

Datum: woensdag 8 mei 2019

Locatie: VvAA, Orteliuslaan 750, Utrecht.

Kosten: geen

Aanmelden: stuur ons een mailtje om u aan te melden

Het aantal deelnemers is beperkt

Programma 

  • 17 – 18 uur: Inloop met broodje & drankje
  • 18 –19 uur : Presentatie mr. Valéry Daniels en mr. Jet Meijwes 
  • 19 – 19.30 uur: Pauze
  • 19.30 – 20 uur: Gelegenheid voor vragen & discussie
  • 20 – 21 uur : Afsluitende borrel 

Actuele ontwikkelingen medisch strafrecht & euthanasie

Ronde Tafelbijeenkomst 8 mei

Het afgelopen jaar was het OM actiever dan ooit in het onderzoeken van euthanasiekwesties. Er lijkt sprake van een duidelijke koerswijziging. Voor het medisch strafrecht, dat in het brandpunt van de publieke belangstelling (en de media) staat, publiceerde de KNMG de Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie. Het medisch beroepsgeheim komt geregeld in conflict met het strafrechtelijke belang van waarheidsvinding. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw positie als arts? En hoe kan VvAA Juridisch Advies & Rechtsbijstand u hierbij ondersteunen?

Tijdens deze bijeenkomst praten mr. Valéry Daniels en mr. Jet Meijwes u bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van medisch strafrecht, inclusief euthanasie. Hoe gaan het OM en de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie anno 2019 te werk? En hoe kunt u de aangescherpte koers het best interpreteren?

Tevens gaan we met de aanwezigen nader in op onderwerpen uit de KNMG Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met een vordering van het OM tot inbeslagneming van het medisch dossier? Of het doen van een aangifte tegen een patiënt? Hoe reageert u wanneer u als getuige wordt opgeroepen in een strafzaak? En wat is er van belang indien een tuchtzaak en strafzaak samenlopen?

Over de sprekers

Advocaat Valéry Daniels | VvAAMr. Valéry Daniels is advocaat bij Stichting VvAA Rechtsbijstand en houdt zich bezig met medische strafzaken. Daarnaast staat hij veelvuldig medici bij in klacht- en tuchtprocedures waardoor hij regelmatig optreedt ter zitting. Hij adviseert in gezondheidsrechtelijke kwesties en staat medici bij in onderzoeken door de IGJ. Ook is hij docent van het onderdeel “Medisch strafrecht” van de Medilex cursus “Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals”. Mr. Jet Meijwes heeft jarenlange ervaring in de juridische wereld en verdiept zich graag in complexe juridische vraagstukken, waaronder euthanasie. Sinds maart 2016 werkt Jet voor VvAA en focust zij zich op vraagstukken die spelen binnen de gezondheidzorg. Zo deed zij onder andere onderzoek naar de behoefte aan juridische bijstand bij medisch specialistische bedrijven (MSB’s). De ultieme uitdaging voor Jet is recht en praktijk bij elkaar brengen. Daarin vormt zij graag de schakel tussen leden, collega’s en verschillende afdelingen binnen VvAA. 


Aanmelden

Hebt u interesse om de bijeenkomst bij te wonen? Stuur ons een mailtje om u aan te melden.