Kwalitatieve zorg GGZ inzichtelijk

Zorg van hoge kwaliteit willen we allemaal ontvangen en allemaal geven. Maar wat is eigenlijk kwalitatief goede zorg? Hoe meten we dat en hoe maken we het inzichtelijk? Welke rol speelt het vertrouwen in zorgprofessionals bij de verantwoording van geleverde zorg? Op zaterdag 6 juli gaan wij hierover met elkaar in gesprek. Bent u erbij?

Aanmelden

Frisse blik op kwaliteit in de GGZ

Congres op 6 juli over de kwaliteit van zorg

Praktische informatie

  • Datum: zaterdag 6 juli 2019
  • Tijd: 10.00 - 16.00 uur
  • Locatie: 't Hart, hoofdgebouw van VvAA aan de Orteliuslaan 750 in Utrecht. 
  • Deze bijeenkomst is kosteloos, lunch is inbegrepen

Frisse blik op de GGZ

Prof. dr. Jim van Os en dr. Alan Ralston, beiden psychiater, organiseren samen met mr. Ab van Eldijk, voorzitter KDVP, en ervaringsdeskundigen Inge van de Kerkhof en Judica Berkelaar een congres over kwaliteit van zorg in de GGZ. VvAA faciliteert en organiseert deze bijeenkomst.

Aanleiding voor het organiseren van deze grootschalige bijeenkomst is de onvrede met de huidige manier van verantwoorden. Op grond van niet-wetenschappelijk-bewezen methodieken en definities wordt er gekeken naar, en afgerekend op, geleverde zorg. Dat is pertinent onjuist. Kwaliteit in de GGZ gaat over het creëren van een klimaat waarin hulpverlener en hulpvrager een betekenisvolle en gelijkwaardige ontmoeting kunnen hebben rond kwetsbaarheid.

Experts en ervaringsdeskundigen presenteren hun visie op de definitie van kwaliteit. Vanuit ieders perspectief wordt geschetst wat er onder kwaliteit wordt verstaan. Wanneer is het goed? Hoe blijven we verbeteren? En hoe verantwoorden we geleverde zorg? In de bundeling van alle perspectieven wordt een meervoudig en gelaagd begrip van kwaliteit gepresenteerd.

Aan het einde van de dag maken we de stand op. Zijn we klaar voor de paradigmashift om anders naar kwaliteit en de verantwoording van kwaliteit te kijken? Het pas uitgebrachte advies van de Raad van Samenleving over anders verantwoorden, dat deze dag wordt gepresenteerd, gaat ons daarbij helpen. We sluiten de dag af met een actieplan.

Graag nodigen we u uit om aanwezig te zijn deze dag. 

Aanmelden