Algemene Ledenvergadering 25 juni 2019

Op dinsdag 25 juni 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Vereniging VvAA plaats in ’t Hart, hoofdgebouw van VvAA in Utrecht.

Aanvang is om 18.30 uur met een broodje. De vergadering start om 19.00 uur.

>> Bekijk de agenda van de bijeenkomst:

Agenda

 • 1. Opening door de voorzitter

 • 2. Mededelingen

 • 3. Vaststelling van de notulen van de 97ste Algemene Ledenvergadering van 22 januari 2019

 • 4. Jaarverslag 2018
  - Verslag van het bestuur door de secretaris
  - Financieel verslag door de penningmeester

 • 5. Vaststelling van de jaarrekening 2018  

 • 6. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2018

 • 7. Verenigingsbeleid 2019 e.v. Toelichting van de voorzitter

 • 8. Begroting 2019
  Toelichting van de penningmeester, inclusief het beleggingsbeleid

 • 9. Vaststelling van de contributie voor 2020
  Voorgesteld wordt om de hoogte van de contributiebedragen ongewijzigd te laten.

  Voorgesteld wordt om de contributiestructuur te wijzigen:
  - Het bestuur stelt voor het gratis lidmaatschap te koppelen aan het studeren. Nu is het eerste betaalmoment gekoppeld aan de leeftijd van 30 jaar. Het is logischer dit te koppelen aan het moment van afstuderen. Dit voorstel betreft nieuwe leden vanaf studiejaar 2019/2020.
  - Het bestuur stelt voor om de korting voor pensioengerechtigden in te laten gaan op de geldende en afgeronde AOW-leeftijd en niet op de huidige leeftijdsgrens van 65 jaar. De ingangsdatum voor deze regeling is 1 januari 2020. Dat betekent dat leden een korting krijgen vanaf het jaar waarin ze 67 jaar worden.

 • 10. Bestuursvergoeding

 • 11. Samenstelling bestuur Wegens het aflopen van de benoemingstermijn draagt het bestuur de volgende bestuursleden ter herbenoeming voor: Tijmen Hiep, tandarts en penningmeester, Miriam Stoks, apotheker.

 • 12. Rondvraag

 • 13. Sluiting


>> Meld u aan voor de Algemene Ledenvergadering

>> Lees het verslag van de ALV van 22 januari 2019