Algemene Ledenvergadering VvAA

Het bestuur van Vereniging VvAA nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 juni 2018.

De ALV vindt plaats in 't Hart, hoofdgebouw van VvAA, Orteliuslaan 750 in Utrecht.
Ontvangst vanaf 16.30 uur. De ALV start om 17.00 uur. 

Agenda (ook te downloaden als pdf):

 1. Opening door de voorzitter

 2. Mededelingen

 3. Vaststelling van de notulen van de 95ste Algemene Ledenvergadering gehouden op 27 juni 2017

 4. Jaarverslag 2017
  - verslag van het bestuur door de secretaris
  - financieel verslag van de penningmeester

 5. Vaststelling van de jaarrekening 2017

 6. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2017

 7. Verenigingsbeleid 2018 e.v.
  - toelichting op het verenigingsbeleid door de voorzitter
  - toelichting op de begroting door de penningmeester
  - toelichting op verduurzaming beleggingsbeleid door de penningmeester
  - toelichting op de bestuursvergoeding door de penningmeester

 8. Vaststelling van de contributie voor 2019
  Voorgesteld wordt om de contributie voor 2019 ongewijzigd te laten
  - € 39,- voor leden van 30 tot 65 jaar
  - € 24,- voor leden van 65 jaar en ouder
  - voor leden tot 30 jaar is het lidmaatschap gratis

  Leden die betalen per automatische incasso, ontvangen een korting van € 1,50 op de jaarlijkse contributie.

 9. Samenstelling bestuur
  Wegens het aflopen van de benoemingstermijn draagt het bestuur ter herbenoeming voor: JanDiet Berendsen, fysiotherapeut.

 10. Rondvraag

 11. Sluiting

Wilt u de ALV bijwonen? Meld u aan. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de stukken voor de ALV via de mail.


Meld u aan voor de ALV

ALV 360x200

Praktisch:

Datum: dinsdag 26 juni 2018
Tijd: ontvangst om 16.30 uur, aanvang om 17.00 uur
Locatie: 't Hart (hoofdkantoor VvAA), Orteliuslaan 750, Utrecht
Aanmelden

Rectificatie
In Arts en Auto nr. 5 is aangekondigd dat de ALV om 19.00 uur zou starten. De juiste tijd is 17.00 uur (ontvangst 16.30 uur).

De ALV vindt 26 juni 2018 plaats in 't Hart, hoofdgebouw van VvAA, Orteliuslaan 750 in Utrecht.