Algemene Ledenvergadering VvAA

Op 27 juni 2017 vond de Algemene Ledenvergadering van Vereniging VvAA. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren onder andere het Jaarverslag 2016 en het Budget 2017. Lees de complete notulen hier (pdf).

Tijdens de vergadering is de contributie voor 2018 ongewijzigd vastgesteld:


€ 39,- voor leden van 30 tot 65 jaar
€ 24,- voor leden van 65 jaar en ouder
Voor leden tot 30 jaar is het lidmaatschap gratis

Samenstelling bestuur
Erik Gostelie is dinsdag 27 juni officieel afgetreden als bestuurslid. De voordracht om Brigitte Cornelissen te benoemen tot zijn opvolger is goedgekeurd. In Arts en Auto verscheen hierover volgend bericht
Cornelissen en Gostelie
Nieuw erelid
Het bestuur van Vereniging VvAA heeft Herman van Hemsbergen voorgedragen als erelid vanwege zijn grote verdienste voor VvAA. Het is ons een groot genoegen dat de vergadering hiermee akkoord is. Hiermee heeft Vereniging VvAA per 27 juni 2017 acht ereleden.

1. C.H.W. de Bois, erelid vanaf 1997
2. F. Kuipers, erelid 2002
3. A.M. (Louis) Blank, erelid vanaf 2004
4. A.F. (Ton) Casparie, erelid vanaf 2005
5. H.L.C. (Herman) Logtenberg, erelid vanaf 2008
6. J.H.A.M. (Jan) van den Bergh, erelid vanaf 2011
7. F.W. (Fred) Dijkers, erelid vanaf 2014
8. J.H.D. (Herman) van Hemsbergen, erelid vanaf 2017

Hemsbergen

Meer informatie?
Mail vanessa.vanden.berg@vvaa.nl.