Zorg in het buitenland

VvAA zorgverzekering: een restitutieverzekering

Goed verzekerd in het buitenland

Gaat u voor een vakantie, stage of voor werk naar het buitenland? Let dan op de vergoeding van uw ziektekosten die afhankelijk is van het land waar u naar toe gaat.

Check vóór u vertrekt

Het is zinvol om vooraf te checken hoe u bent verzekerd en welk verzekeringsbewijs u mee moet nemen. Doe dat ook als u voor een behandeling naar het buitenland gaat.   

Werelddekking

Met de basisverzekering hebt u werelddekking voor verzekerde behandelingen tot maximaal het in Nederland geldende tarief. Met een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering hebt u mogelijk recht op extra vergoeding.

We helpen u graag

Belt u ons voor vragen of advies op werk­dagen tussen 8.00 en 18.00 uur 

 • Bel 030 639 64 00

Bij onvoorziene en voorzienbare zorg

In bepaalde gevallen kunt u voor vergoeding van zorgkosten een beroep doen op (Europees) verdragsrecht.

Er is een verschil tussen:


Spoedeisende, onvoorziene zorg

Wat is het?

Spoedeisende, onvoorziene zorg is onverwachte medische zorg tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland die niet kan wachten totdat u terug bent in Nederland. Voor de vergoeding van de kosten van deze zorg is het van belang of u de zorg in een EU/EER-land of een verdragsland ontvangt. Wat zijn uw mogelijkheden? 

 • Aanspraak op vergoeding van de kosten van zorg volgens de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.
 • Op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening of verdrag: vergoeding van de kosten voor zorg volgens de wettelijke regeling van dat land.

Polisvoorwaarden

Bij spoedeisende medische zorg tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland krijgt u de kosten vergoed uit de basisverzekering volgens het in Nederland gebruikelijke tarief.

In sommige landen zijn de zorgkosten vele malen hoger dan in Nederland. Dan betaalt u het verschil tussen het tarief in Nederland en dat van uw verblijfsland zelf. Een aanvullende zorg- of reisverzekering kan in dat geval uitkomst bieden.

Terug naar Nederland

De repatriëringskosten krijgt u niet altijd vergoed vanuit de basisverzekering. De aanvullende verzekering vergoedt deze kosten alleen in geval van medische noodzaak bij ernstige ziekte of bij ernstig letsel door een ongeval. Bij een ziekenhuisopname bent u verplicht om direct hiervan melding te (laten) doen.

Bij onverhoopt overlijden in het buitenland vergoedt de basisverzekering de vervoerskosten van het stoffelijk overschot naar Nederland niet. Uw aanvullende verzekering of reisverzekering doet dat mogelijk wel. Informeer dit vooraf bij Artsen Alarm Service.

Hulp van Artsen Alarm Service

Voor spoedeisende hulp in het buitenland staan de medewerkers van Artsen Alarm Service dag en nacht voor u klaar.
Vergoedingen bij spoedeisende zorg Binnen EU-/EER- of verdragsland Buiten EU-/EER- of verdragsland
Zorgverzekering Basis Eenmaal het in Nederland gebruikelijke tarief Eenmaal het in Nederland gebruikelijke tarief
VvAA zorgverzekering Student Volledige aanvulling Aanvulling tot 2x het in Nederland gebruikelijke tarief
VvAA zorgverzekering Start Volledige aanvulling Aanvulling tot 2x het in Nederland gebruikelijke tarief
VvAA zorgverzekering Plus Volledige aanvulling Aanvulling tot 2x het in Nederland gebruikelijke tarief
VvAA zorgverzekering Optimaal Volledige aanvulling Volledige aanvulling
VvAA zorgverzekering Top Volledige aanvulling Volledige aanvulling
VvAA zorgverzekering Excellent Volledige aanvulling Volledige aanvulling

Voorzienbare zorg

Wat is het?

Voorzienbare zorg is de zorg waarvan u al langer weet dat u die moet ondergaan. Of die u wel nodig hebt maar geen spoed heeft. 

Informeer altijd eerst naar uw rechten bij voorziene zorg in het buitenland. In bepaalde gevallen kunt u voor vergoeding van de zorgkosten een beroep doen op (Europees) verdragsrecht. 

Uw mogelijkheden

Wat zijn uw mogelijkheden als u verblijft in een EU/EER-land of een verdragsland?

 • Aanspraak op vergoeding van de kosten van zorg volgens de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.
 • Op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening of verdrag: vergoeding van de kosten voor zorg volgens de wettelijke regeling van dat land.
Buiten EU/EER-landen of verdragslanden hebt u aanspraak op vergoeding van de kosten van zorg volgens de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Service en contact

Op werkdagen kunt u ons bereiken tussen 8.00 en 18.00 uur. We helpen u graag.

Polisvoorwaarden

De basisverzekering vergoedt de kosten van zorg in het buitenland volgens het in Nederland geldende wettelijke of gebruikelijke tarief. Dit is de doelmatige zorg die in Nederland ook onder de basisverzekering valt.

De vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekeringen is beperkt tot maximaal het in Nederland geldende wettelijke of gebruikelijke tarief.

Om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding moet de behandeling noodzakelijk en voldoende beproefd zijn. Ook moet de behandeling voldoen aan de binnen de beroepsgroep internationaal aanvaarde stand van de medische wetenschap.

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.

VvAA Zorg op reis >

Binnen een straal van 60 kilometer

Met een aanvullende zorgverzekering krijgt u de kosten van ziekenhuiszorg volledig vergoed. Voorwaarde is dat u naar een ziekenhuis gaat dat binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens is gevestigd en door de zorgverzekeraar is erkend. Wilt u naar een ziekenhuis dat niet op de lijst staat? Neem dan contact met ons op of vraag direct toestemming aan.   

Hoe vraagt u toestemming aan?

Voor toestemming kunt u een e-mail sturen naar zorgconsulent@vvaazorgverzekering.nl. de volgende informatie is van belang. De ZorgConsulent laat u zo snel mogelijk weten of uw behandeling vergoed krijgt en tot welk bedrag.
 
 • Een verwijsbrief van uw arts of specialist in Nederland.
 • Een behandelplan, desgewenst t.a.v. de medisch adviseur van de zorgverzekeraar en kostenraming van de arts of specialist in het buitenland (in de Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse of Spaanse taal).
 • De naam van de behandelend arts of specialist.
 • Het adres van de kliniek.
 • De startdatum en duur van de behandeling.

 • EU-sociale zekerheidsverordening

  U kunt op basis van de EU-sociale zekerheidsverordening geplande zorg in Europa ontvangen. Deze verordening bepaalt dat u vooraf toestemming hebt gekregen van uw zorgverzekeraar via een S2-formulier (voorheen het E112-formulier). Daarmee krijgt u uw kosten geheel vergoed volgens de voorwaarden en de tarieven van het behandelland. Ook als de kosten boven het in Nederland gebruikelijke tarief liggen. Een eventuele eigen bijdrage in het behandelland betaalt u meestal zelf aan uw zorgverlener.

Hulp van uw VvAA zorgconsulent

Belt u voor vragen of advies op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.