InloggenWat verandert er voor u in 2020?

VvAA zorgverzekering

Basis  Basisverzekering 

Bekijk alle wijzigingen in de dekking van uw basisverzekering

Aanvullende verzekeringen  Aanvullend 

Bekijk alle wijzigingen in de dekking van uw aanvullende verzekering

Internationaal | VvAA  Internationaal 

Inwoner van Neder­land met een inter­natio­nale ver­zeke­ring? U wordt om­ge­zet naar Health Premium.

Nieuw én uniek

VvAA ontzorgplus

Stel, u krijgt een zwaar on­geval of wordt lang­durig ziek. Met de aan­vullende ver­zeke­ring Ontzorgplus verzekert u zich van de beste regel­hulp bij nood­situaties en voor­komt u on­ver­wacht hoge kosten.

Meer over Ontzorgplus­