Inloggen

Wijzigingen in de zorgverzekering 2019

Wat wijzigt er in de zorgverzekering?

Wijzigingen basisverzekering

Nog niet bij ons verzekerd?

Met een zorgverzekering van VvAA bent u verzekerd van optimale keuzevrijheid. Bent u ook benieuwd naar wat VvAA voor u kan betekenen? Bekijk dan onze zorgverzekeringen 2019 en bereken uw premie.  

Eigen risico 2019

Het eigen risico is een bedrag dat een verzekerde eerst zelf moet betalen, voordat hij/zij recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorgkosten die door de basisverzekering vergoed worden. In 2018 was het wettelijk verplicht eigen risico 385 euro.

Wat verandert er?

Niets. Het eigen risico blijft per 1 januari 2019 hetzelfde als in 2018, namelijk 385 euro.

Zittend ziekenvervoer

De vergoeding van zittend ziekenvervoer in de basisverzekering wordt in 2019 verruimd. Zittend ziekenvervoer is vervoer per auto, taxi of het openbaar vervoer (maar niet de ambulance) van en naar een behandeling.

Wat verandert er?

Wanneer u nierdialyse, chemo-, radio- of immuuntherapie ondergaat, krijgt u niet meer alleen het vervoer naar deze behandelingen vergoed, zoals in 2018 nog het geval is. Ook het vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling, worden in 2019 vergoed.

Medisch-specialistische zorg

De periode waarvoor 2 medisch-specialistische behandelingen voorwaardelijk worden vergoed vanuit de basisverzekering, is verlengd. De overheid heeft enkele jaren geleden 2 behandelingen voor een periode van 4,5 jaar voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering. Het gaat om borstreconstructie na borstkanker met autologe vet transplantatie (AFT) en een nieuwe behandeling bij een bepaalde vorm van hernia (PTED bij lumbale hernia).

Wat verandert er?

Bovenstaande behandelingen worden voor een bepaalde tijd uit de basisverzekering vergoed, zodat onderzoekers in die periode gegevens kunnen verzamelen over de effectiviteit van de behandeling. De periode waarvoor deze voorwaardelijke toelating geldt, is nu verlengd. Als u een van de patiënten bent voor wie deze behandeling zou kunnen werken, dan kunt u de behandeling vergoed krijgen. U moet dan wel meedoen aan het onderzoek.

Farmacie: paracetamol, vitaminen en mineralen

Vanaf 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn, niet langer vergoed uit de basisverzekering. Paracetamol, vitaminen en mineralen worden in bepaalde gevallen in 2018 nog vergoed vanuit de basisverzekering.

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn, niet langer vergoed uit de basisverzekering. Deze kosten worden echter wel nog uit de aanvullende verzekeringen vanaf Optifit en hoger vergoed. Hierbij gaat het wel alleen om geregistreerde geneesmiddelen.

Andere wijzigingen

Akte van cessie

Vanaf 1 januari 2019 kunt u niet meer zonder onze toestemming uw recht op vergoeding van zorgkosten aan iemand anders overdragen via een zogenaamde akte van cessie. Ook kunt u dat recht niet gebruiken om iemand anders zekerheid te geven dat u een nota van die ander gaat betalen. Wij vinden het belangrijk dat u de nota voor verzekerde kosten zelf te zien krijgt, als u naar een zorgverlener gaat, met wie wij geen afspraken hebben.

Tussentijdse opzegging

Er is een reden toegevoegd om tussentijds de basisverzekering te mogen opzeggen: U mag binnen 6 weken de zorgverzekering opzeggen als wij medische gegevens van u hebben bekeken die niet voor ons bestemd waren.

Eigen bijdragen

De wettelijke eigen bijdragen zijn ook dit jaar aangepast.

Geneesmiddelen (doorgeleverde apotheekbereidingen)

De jaarlijkse aanpassing van de lijst van doorgeleverde apotheekbereidingen.

Medisch-specialistische revalidatie

Vanaf 1 januari 2019 moet u soms vooraf toestemming vragen als u poliklinische interdisciplinaire revalidatie krijgt. Dat is revalidatie door een team van verschillende behandelaars, zonder dat u wordt opgenomen. Met veel zorgverleners hebben wij afspraken gemaakt over de revalidatie die wij vergoeden vanuit de basisverzekering. Als zij deze zorg leveren, is toestemming vooraf niet nodig. Een overzicht van deze zorgverleners vindt u op onze website. Gaat u naar een andere zorgverlener? Dan moet u ons wel om toestemming vragen voordat u aan deze behandeling begint.

Hulpmiddelen (algemeen)

Voor 2018 hebben wij onze polisvoorwaarden ‘vertaald’ in Algemene regels en Vergoedingen. Voor 2019 hebben wij ook ons Reglement Hulpmiddelen in een nieuw jasje gestoken. Waar u recht op heeft, is niet veranderd. Wel de manier waarop wij dit hebben opgeschreven. Ook hebben we, zoals ieder jaar, enkele voorschriftvereisten en gebruikstermijnen bijgewerkt. Via de pagina vergoeding Hulpmiddelen vindt u alle informatie die u nodig heeft.  

Hulpmiddelen (verbandmiddelen)

Zorgverzekeraars hebben samen een lijst opgesteld van verbandmiddelen (wondverband- en compressiehulpmiddelen) die de basisverzekering vanaf 1 januari 2019 niet meer vergoedt. Het gaat om verbandmiddelen die vergelijkbaar zijn met zelfzorgmiddelen. Of om verbandmiddelen die alleen worden gebruikt bij een behandeling in een ziekenhuis en daarom onder de ziekenhuiskosten horen te vallen.

Verpleging en verzorging

Vanaf 1 januari 2019 moet u ons soms vooraf om toestemming vragen als u verpleging en verzorging krijgt. Met veel zorgverleners hebben wij afspraken gemaakt over de zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering. Als zij deze zorg leveren, is voorafgaande toestemming niet nodig. Een overzicht van de zorgverleners met wie wij afspraken hebben gemaakt vindt u op onze website. Gaat u naar een andere zorgverlener? Dan moet u ons vooraf om toestemming vragen.

Mondzorg (kunstgebit)

Het bedrag waarboven u toestemming moet vragen voor een gebitsprothese (kunstgebit) wordt gelijkgetrokken. Zowel bij de tandarts als bij de tandprotheticus ligt dit nu op € 650.

Mondzorg (toestemming aanvragen)

Zorgverzekeraars hebben met elkaar en met zorgverleners afspraken gemaakt over mondzorg waarvoor toestemming vooraf nodig is. Deze landelijke afspraken vanaf 1 januari 2019 kunt u ook terugvinden in onze Vergoedingen. Er zijn in 2019 veranderingen voor kaakchirurgie en er is toestemming nodig als de tandarts bij kinderen een uitgebreide röntgenfoto moet maken.

Wijzigingen aanvullend Start

Sportarts

Start vergoedt de sportkeuring, waaronder ook een duikkeuring. Duiken is een risicovolle sport. De keuringsarts moet daarom aan strenge eisen voldoen. Er zijn nog maar weinig sportartsen die de extra scholing voor een duikkeuring hebben gevolgd. Daardoor is de keuze voor een goede zorgverlener voor u beperkt. Vanaf 1 januari 2019 mogen daarom ook andere artsen, die de extra scholing hebben gevolgd, de keuring uitvoeren.

Alternatieve geneeswijzen

Start vergoedt alternatieve geneeswijzen door een arts. De vergoeding is per 1 januari 2019 behoorlijk gewijzigd. Wij vergoeden voortaan ook zorg door een ander soort behandelaar (deze moet wel lid zijn van een door VvAA erkende beroepsorganisatie). Er geldt dus vanaf 2019 één maximale vergoeding voor de zorg, ongeacht de zorgverlener.

Geneesmiddelen

Wij stoppen vanaf 1 januari 2019 met het vergoeden van erectiebevorderende geneesmiddelen.

Huidtherapie: elektrische epilatie en laserbehandeling

Start vergoedt elektrische epilatie en laserbehandelingen bij overmatige haargroei in het gezicht. De maximale vergoeding geldt voor de gehele looptijd van de verzekering en is in 2019 beperkt tot € 150.

Huidtherapie: camouflage-instructie

Start vergoedt camouflage-instructie bij ernstig ontsierende huidafwijkingen in het gezicht of in de hals. De vergoeding hiervoor wordt vanaf 1 januari 2019 beperkt: Start vergoedt maximaal € 70 voor maximaal 2 instructielessen. Wij vergoeden geen kosten meer van camouflageproducten.

Mantelzorg: ondersteuning

Om mantelzorgers te helpen een gezonde levensbalans te houden biedt Start ondersteuning door onze ZorgConsulenten. Zij zijn opgeleid om een luisterend oor te bieden en om u bijvoorbeeld te helpen om grenzen te stellen, om uw sociale netwerk (weer) uit te breiden, of om mantelzorg en werk beter te kunnen combineren.

Wijzigingen aanvullend Plus

Beweegprogramma obesitas

Vanaf 1 januari 2019 vergoedt de basisverzekering een gecombineerde leefstijlinterventie (gli). Als u overgewicht heeft, begeleidt een zorgverlener u bij gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en gedragsverandering. Het bewegen zelf valt niet onder de vergoeding. Plus vergoedt in 2018 een beweegprogramma obesitas. Vanaf 1 januari 2019 kunt u deze vergoeding gebruiken als u deelneemt aan de gli. 

Fysiotherapie: manuele therapie

Wij verlagen het maximale aantal behandelingen manuele therapie: Plus vergoedt in 2019 nog maximaal 9 behandelingen manuele therapie per kalenderjaar. 

Voetzorg

Wij vinden het belangrijk dat een pedicure de juiste diploma’s heeft en het vak ook goed bijhoudt. Om u, maar ook de pedicure, voldoende keuze te geven, is het aantal registers waarin de medisch pedicure zich kan registreren, vanaf 1 januari 2019 uitgebreid. 

Sportarts

Plus vergoedt de sportkeuring, waaronder ook een duikkeuring. Duiken is een risicovolle sport. De keuringsarts moet daarom aan strenge eisen voldoen. Er zijn nog maar weinig sportartsen die de extra scholing voor een duikkeuring hebben gevolgd. Daardoor is de keuze voor een goede zorgverlener voor u beperkt. Vanaf 1 januari 2019 mogen daarom ook andere artsen, die de extra scholing hebben gevolgd, de keuring uitvoeren. 

Sterilisatie

Plus vergoedt sterilisatie. Vanaf 1 januari 2019 is die vergoeding maximaal € 350 voor sterilisatie van de man en € 1.000 voor sterilisatie van de vrouw 

Alternatieve geneeswijzen

Plus vergoedt alternatieve geneeswijzen. De vergoeding is per 1 januari 2019 behoorlijk gewijzigd. Wij vergoeden voortaan voor zorg door een arts en door een ander soort behandelaar (deze moet wel lid zijn van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie) dezelfde bedragen. Er geldt dus vanaf 2019 één maximale vergoeding voor de zorg, ongeacht de zorgverlener. 

Geneesmiddelen

Wij stoppen vanaf 1 januari 2019 met het vergoeden van erectiebevorderende geneesmiddelen. 

Hulpmiddelen: eigen bijdragen

Plus vergoedt de wettelijke eigen bijdragen voor hulpmiddelen uit de basisverzekering. Die vergoeding kende in 2018 een maximum voor de eigen bijdragen op alle hulpmiddelen samen, waaronder de pruik. Vanaf 1 januari 2019 geldt een aparte vergoeding voor de eigen bijdrage op pruiken. De maximale vergoedingen zelf blijven ongewijzigd. 

Huidtherapie: elektrische epilatie en laserbehandeling

Plus vergoedt elektrische epilatie en laserbehandelingen bij overmatige haargroei in het gezicht. De maximale vergoeding geldt voor de gehele looptijd van de verzekering en is in 2019 beperkt tot € 350. 

Huidtherapie: camouflage-instructie

Plus vergoedt camouflage-instructie bij ernstig ontsierende huidafwijkingen in het gezicht of in de hals. De vergoeding hiervoor wordt vanaf 1 januari 2019 beperkt: Plus vergoedt maximaal € 70 voor maximaal 2 instructielessen. Wij vergoeden geen kosten meer van camouflageproducten. 

Mantelzorg: vervanging

Plus vergoedt vervangende mantelzorg als uw mantelzorger met vakantie gaat of ziek wordt. Vanaf 1 januari 2019 vergoedt deze aanvullende verzekering ook de vervanging als u zelf mantelzorger bent en er even tussenuit moet. De vergoeding is aangepast van een maximaal aantal dagen naar een maximaal vergoedingsbedrag. U moet de vervangende mantelzorg wel door onze ZorgConsulent laten regelen. 

Mantelzorg: ondersteuning

Om mantelzorgers te helpen een gezonde levensbalans te houden biedt Plus ondersteuning door onze ZorgConsulenten. Zij zijn opgeleid om een luisterend oor te bieden en om u bijvoorbeeld te helpen om grenzen te stellen, om uw sociale netwerk (weer) uit te breiden, of om mantelzorg en werk beter te kunnen combineren. 

Wijzigingen aanvullend Optimaal

Geestelijke gezondheidszorg

Optimaal vergoedt generalistische basis-ggz. Volwassenen kunnen daarbij in 2018 terecht bij een gezondheidspsycholoog of klinisch psycholoog, die dan regiebehandelaar is. Vanaf 1 januari 2019 kan uw regiebehandelaar ook een psychotherapeut zijn. 

Beweegprogramma obesitas

Vanaf 1 januari 2019 vergoedt de basisverzekering een gecombineerde leefstijlinterventie (gli). Als u overgewicht heeft, begeleidt een zorgverlener u bij gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en gedragsverandering. Het bewegen zelf valt niet onder de vergoeding. Optimaal vergoedt in 2018 een beweegprogramma obesitas. Vanaf 1 januari 2019 kunt u deze vergoeding gebruiken als u deelneemt aan de gli. 

Fysiotherapie

Optimaal heeft een ruime dekking voor fysiotherapie. Wel moet deze zorg medisch noodzakelijk zijn en voldoen aan de richtlijnen van de beroepsgroep. Ook kunnen wij altijd controleren of u de gedeclareerde zorg daadwerkelijk heeft gekregen, of u deze echt nodig had, en dient u aan deze controle mee te werken. Hoewel dit geen wijzigingen zijn in uw voorwaarden, brengen wij het wel graag nog een keer onder uw aandacht. 

Fysiotherapie: manuele therapie

Wij verlagen het maximale aantal behandelingen manuele therapie: Optimaal vergoedt in 2019 nog maximaal 9 behandelingen manuele therapie per kalenderjaar. 

Voetzorg

Wij vinden het belangrijk dat een pedicure de juiste diploma’s heeft en het vak ook goed bijhoudt. Om u, maar ook de pedicure, voldoende keuze te geven, is het aantal registers waarin de medisch pedicure zich kan registreren, vanaf 1 januari 2019 uitgebreid. 

Sportarts

Optimaal vergoedt de sportkeuring, waaronder ook een duikkeuring. Duiken is een risicovolle sport. De keuringsarts moet daarom aan strenge eisen voldoen. Er zijn nog maar weinig sportartsen die de extra scholing voor een duikkeuring hebben gevolgd. Daardoor is de keuze voor een goede zorgverlener voor u beperkt. Vanaf 1 januari 2019 mogen daarom ook andere artsen, die de extra scholing hebben gevolgd, de keuring uitvoeren. 

Sterilisatie

Optimaal vergoedt sterilisatie. Vanaf 1 januari 2019 is die vergoeding maximaal € 400 voor sterilisatie van de man en € 1.200 voor sterilisatie van de vrouw. 

Alternatieve geneeswijzen

Optimaal vergoedt alternatieve geneeswijzen. De vergoeding is per 1 januari 2019 behoorlijk gewijzigd. Wij vergoeden voortaan voor zorg door een arts en door een ander soort behandelaar (deze moet wel lid zijn van een door VvAA erkende beroepsorganisatie) dezelfde bedragen. Er geldt dus vanaf 2019 één maximale vergoeding voor de zorg, ongeacht de zorgverlener. In Optimaal vallen ook de kosten van geneesmiddelen en (diagnostisch) onderzoek onder dit maximale vergoedingsbedrag. Daardoor wordt de vergoeding een stuk overzichtelijker. 

Geneesmiddelen

Wij stoppen vanaf 1 januari 2019 met het vergoeden van erectiebevorderende geneesmiddelen. 

Hulpmiddelen: eigen bijdragen

Optimaal vergoedt de wettelijke eigen bijdragen voor hulpmiddelen uit de basisverzekering. Die vergoeding kende in 2018 een maximum voor de eigen bijdragen op alle hulpmiddelen samen, waaronder de pruik. Vanaf 1 januari 2019 geldt een aparte vergoeding voor de eigen bijdrage op pruiken. De maximale vergoedingen zelf blijven ongewijzigd. 

Huidtherapie: elektrische epilatie en laserbehandeling

Optimaal vergoedt elektrische epilatie en laserbehandelingen bij overmatige haargroei in het gezicht. De maximale vergoeding geldt voor de gehele looptijd van de verzekering en is in 2019 beperkt tot € 750. 

Huidtherapie: camouflage-instructie

Optimaal vergoedt camouflage-instructie bij ernstig ontsierende huidafwijkingen in het gezicht of in de hals. De vergoeding hiervoor wordt vanaf 1 januari 2019 beperkt: Optimaal vergoedt maximaal € 70 voor maximaal 2 instructielessen. Wij vergoeden geen kosten meer van camouflageproducten. 

Mantelzorg: vervanging

Optimaal vergoedt vervangende mantelzorg als uw mantelzorger met vakantie gaat of ziek wordt. Vanaf 1 januari 2019 vergoeden deze aanvullende verzekeringen ook de vervanging als u zelf mantelzorger bent en er even tussenuit moet. De vergoeding is aangepast van een maximaal aantal dagen naar een maximaal vergoedingsbedrag. U moet de vervangende mantelzorg wel door onze ZorgConsulent laten regelen. 

Mantelzorg: ondersteuning

Om mantelzorgers te helpen een gezonde levensbalans te houden biedt Optimaal ondersteuning door onze ZorgConsulenten. Zij zijn opgeleid om een luisterend oor te bieden en om u bijvoorbeeld te helpen om grenzen te stellen, om uw sociale netwerk (weer) uit te breiden, of om mantelzorg en werk beter te kunnen combineren. 

Mantelzorg: mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar kan regeltaken overnemen van een mantelzorger als het gaat om zorg, welzijn of financiën. Hij of zij kent de weg in de eigen regio en kan daarom goed adviseren in specifieke situaties. Zo houdt u als mantelzorger overzicht, voelt u zich gesteund en kunt u zich richten op de zorg voor de zieke of gehandicapte. Optimaal is vanaf 1 januari 2019 uitgebreid met een gemaximeerde vergoeding voor hulp door een mantelzorgmakelaar. U kunt hiervoor contact opnemen met onze ZorgConsulent. 

Mantelzorg: lidmaatschap patiënten- of belangenorganisatie

Optimaal vergoedt het lidmaatschap van een patiënten- of belangenorganisatie als deze is aangesloten bij Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) of MIND landelijk platform psychische gezondheid. Vanaf 1 januari 2019 vergoedt deze aanvullende verzekering ook (gedeeltelijk) het lidmaatschap voor mantelzorgers van Mezzo. De maximale vergoeding voor deze zorg (€ 25) geldt voor alle lidmaatschappen samen. 

Wijzigingen aanvullend Top

Geestelijke gezondheidszorg

Top vergoedt generalistische basis-ggz. Volwassenen kunnen daarbij in 2018 terecht bij een gezondheidspsycholoog of klinisch psycholoog, die dan regiebehandelaar is. Vanaf 1 januari 2019 kan uw regiebehandelaar ook een psychotherapeut zijn. 

Beweegprogramma obesitas

Vanaf 1 januari 2019 vergoedt de basisverzekering een gecombineerde leefstijlinterventie (gli). Als u overgewicht heeft, begeleidt een zorgverlener u bij gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en gedragsverandering. Het bewegen zelf valt niet onder de vergoeding. Top vergoedt in 2018 een beweegprogramma obesitas. Vanaf 1 januari 2019 kunt u deze vergoeding gebruiken als u deelneemt aan de gli. 

Fysiotherapie

Top  heeft een ruime dekking voor fysiotherapie. Wel moet deze zorg medisch noodzakelijk zijn en voldoen aan de richtlijnen van de beroepsgroep. Ook kunnen wij altijd controleren of u de gedeclareerde zorg daadwerkelijk heeft gekregen, of u deze echt nodig had, en dient u aan deze controle mee te werken. Hoewel dit geen wijzigingen zijn in uw voorwaarden, brengen wij het wel graag nog een keer onder uw aandacht. 

Fysiotherapie: manuele therapie

Wij verlagen het maximale aantal behandelingen manuele therapie: Top  vergoedt in 2019 nog maximaal 9 behandelingen manuele therapie per kalenderjaar.

Krijgt u in 2019 fysiotherapie? En maakt manuele therapie daar onderdeel van uit? Dan krijgt u maximaal 9 behandelingen vergoed als u Top hebt. 

Voetzorg

Wij vinden het belangrijk dat een pedicure de juiste diploma’s heeft en het vak ook goed bijhoudt. Om u, maar ook de pedicure, voldoende keuze te geven, is het aantal registers waarin de medisch pedicure zich kan registreren, vanaf 1 januari 2019 uitgebreid. 

Sportarts

Top vergoedt de sportkeuring, waaronder ook een duikkeuring. Duiken is een risicovolle sport. De keuringsarts moet daarom aan strenge eisen voldoen. Er zijn nog maar weinig sportartsen die de extra scholing voor een duikkeuring hebben gevolgd. Daardoor is de keuze voor een goede zorgverlener voor u beperkt. Vanaf 1 januari 2019 mogen daarom ook andere artsen, die de extra scholing hebben gevolgd, de keuring uitvoeren. 

Alternatieve geneeswijzen

Top vergoedt alternatieve geneeswijzen. De vergoeding is per 1 januari 2019 behoorlijk gewijzigd. Wij vergoeden voortaan voor zorg door een arts en door een ander soort behandelaar (deze moet wel lid zijn van een door VvAA erkende beroepsorganisatie) dezelfde bedragen. Er geldt dus vanaf 2019 één maximale vergoeding voor de zorg, ongeacht de zorgverlener. Onder de vergoeding van Topfit vallen ook de kosten van geneesmiddelen en (diagnostisch) onderzoek onder dit maximale vergoedingsbedrag. Daardoor wordt de vergoeding een stuk overzichtelijker. 

Geneesmiddelen

Wij stoppen vanaf 1 januari 2019 met het vergoeden van erectiebevorderende geneesmiddelen. 

Hulpmiddelen: eigen bijdragen

Top vergoedt de wettelijke eigen bijdragen voor hulpmiddelen uit de basisverzekering. Die vergoeding kende in 2018 een maximum voor de eigen bijdragen op alle hulpmiddelen samen, waaronder de pruik. Vanaf 1 januari 2019 geldt een aparte vergoeding voor de eigen bijdrage op pruiken. De maximale vergoedingen zelf blijven ongewijzigd. 

Huidtherapie: camouflage-instructie

Top vergoedt camouflage-instructie bij ernstig ontsierende huidafwijkingen in het gezicht of in de hals. De vergoeding hiervoor wordt vanaf 1 januari 2019 beperkt: Top vergoedt maximaal € 120 voor maximaal 2 instructielessen. Wij vergoeden geen kosten meer van camouflageproducten. 

Mantelzorg: vervanging

Top vergoedt vervangende mantelzorg als uw mantelzorger met vakantie gaat of ziek wordt. Vanaf 1 januari 2019 vergoedt deze aanvullende verzekering ook de vervanging als u zelf mantelzorger bent en er even tussenuit moet. De vergoeding is aangepast van een maximaal aantal dagen naar een maximaal vergoedingsbedrag. U moet de vervangende mantelzorg wel door onze ZorgConsulent laten regelen. 

Mantelzorg: ondersteuning

Om mantelzorgers te helpen een gezonde levensbalans te houden biedt Top ondersteuning door onze ZorgConsulenten. Zij zijn opgeleid om een luisterend oor te bieden en om u bijvoorbeeld te helpen om grenzen te stellen, om uw sociale netwerk (weer) uit te breiden, of om mantelzorg en werk beter te kunnen combineren. 

Mantelzorg: mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar kan regeltaken overnemen van een mantelzorger als het gaat om zorg, welzijn of financiën. Hij of zij kent de weg in de eigen regio en kan daarom goed adviseren in specifieke situaties. Zo houdt u als mantelzorger overzicht, voelt u zich gesteund en kunt u zich richten op de zorg voor de zieke of gehandicapte. Top is vanaf 1 januari 2019 uitgebreid met een gemaximeerde vergoeding voor hulp door een mantelzorgmakelaar. U kunt hiervoor contact opnemen met onze ZorgConsulent. 

Mantelzorg: lidmaatschap patiënten- of belangenorganisatie

Top vergoedt het lidmaatschap van een patiënten- of belangenorganisatie als deze is aangesloten bij Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) of MIND landelijk platform psychische gezondheid. Vanaf 1 januari 2019 vergoedt deze aanvullende verzekering ook het lidmaatschap voor mantelzorgers van Mezzo. 

Wijzigingen aanvullend Excellent

Geestelijke gezondheidszorg

Excellent vergoedt generalistische basis-ggz. Volwassenen kunnen daarbij in 2018 terecht bij een gezondheidspsycholoog of klinisch psycholoog, die dan regiebehandelaar is. Vanaf 1 januari 2019 kan uw regiebehandelaar ook een psychotherapeut zijn. 

Beweegprogramma obesitas

Vanaf 1 januari 2019 vergoedt de basisverzekering een gecombineerde leefstijlinterventie (gli). Als u overgewicht heeft, begeleidt een zorgverlener u bij gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en gedragsverandering. Het bewegen zelf valt niet onder de vergoeding. Excellent vergoedt in 2018 een beweegprogramma obesitas. Vanaf 1 januari 2019 kunt u deze vergoeding gebruiken als u deelneemt aan de gli. 

Eenpersoonskamer in het ziekenhuis

Excellent vergoedt de extra kosten van een eenpersoonskamer bij een opname in het ziekenhuis. Het gaat dan om een eenpersoonskamer die u krijgt op eigen verzoek, in plaats van een meerpersoonskamer. Wij krijgen regelmatig vragen over de compensatie-uitkering als de eenpersoonskamer niet beschikbaar is. Daarom hebben wij de vergoeding verduidelijkt (maar niet gewijzigd). Wij brengen deze daarom graag onder uw aandacht. 

Fysiotherapie

Excellent heeft een ruime dekking voor fysiotherapie. Wel moet deze zorg medisch noodzakelijk zijn en voldoen aan de richtlijnen van de beroepsgroep. Ook kunnen wij altijd controleren of u de gedeclareerde zorg daadwerkelijk heeft gekregen, of u deze echt nodig had, en dient u aan deze controle mee te werken. Hoewel dit geen wijzigingen zijn in uw voorwaarden, brengen wij het wel graag nog een keer onder uw aandacht. 

Voetzorg

Wij vinden het belangrijk dat een pedicure de juiste diploma’s heeft en het vak ook goed bijhoudt. Om u, maar ook de pedicure, voldoende keuze te geven, is het aantal registers waarin de medisch pedicure zich kan registreren, vanaf 1 januari 2019 uitgebreid. 

Sportarts

Excellent vergoedt de sportkeuring, waaronder ook een duikkeuring. Duiken is een risicovolle sport. De keuringsarts moet daarom aan strenge eisen voldoen. Er zijn nog maar weinig sportartsen die de extra scholing voor een duikkeuring hebben gevolgd. Daardoor is de keuze voor een goede zorgverlener voor u beperkt. Vanaf 1 januari 2019 mogen daarom ook andere artsen, die de extra scholing hebben gevolgd, de keuring uitvoeren. 

Alternatieve geneeswijzen

Excellent vergoedt alternatieve geneeswijzen. De vergoeding is per 1 januari 2019 behoorlijk gewijzigd. Wij vergoeden voortaan voor zorg door een arts en door een ander soort behandelaar (deze moet wel lid zijn van een door VvAA erkende beroepsorganisatie) dezelfde bedragen. Er geldt dus vanaf 2019 één maximale vergoeding voor de zorg, ongeacht de zorgverlener. In Excellent vallen ook de kosten van geneesmiddelen en (diagnostisch) onderzoek onder dit maximale vergoedingsbedrag. Daardoor wordt de vergoeding een stuk overzichtelijker. 

Geneesmiddelen

Wij stoppen vanaf 1 januari 2019 met het vergoeden van erectiebevorderende geneesmiddelen. 

Hulpmiddelen: eigen bijdragen

Excellent vergoedt de wettelijke eigen bijdragen voor hulpmiddelen uit de basisverzekering. Die vergoeding kende in 2018 een maximum voor de eigen bijdragen op alle hulpmiddelen samen, waaronder de pruik. Vanaf 1 januari 2019 geldt een aparte vergoeding voor de eigen bijdrage op pruiken. De maximale vergoedingen zelf blijven ongewijzigd. 

Huidtherapie: camouflage-instructie

Excellent vergoedt camouflage-instructie bij ernstig ontsierende huidafwijkingen in het gezicht of in de hals. De vergoeding hiervoor wordt vanaf 1 januari 2019 beperkt: Excellent vergoedt maximaal € 120 voor maximaal 2 instructielessen. Wij vergoeden geen kosten meer van camouflageproducten. 

Mantelzorg: vervanging

Excellent vergoedt vervangende mantelzorg als uw mantelzorger met vakantie gaat of ziek wordt. Vanaf 1 januari 2019 vergoedt deze aanvullende verzekering ook de vervanging als u zelf mantelzorger bent en er even tussenuit moet. De vergoeding is aangepast van een maximaal aantal dagen naar een maximaal vergoedingsbedrag. U moet de vervangende mantelzorg wel door onze ZorgConsulent laten regelen. 

Mantelzorg: ondersteuning

Om mantelzorgers te helpen een gezonde levensbalans te houden biedt Excellent ondersteuning door onze ZorgConsulenten. Zij zijn opgeleid om een luisterend oor te bieden en om u bijvoorbeeld te helpen om grenzen te stellen, om uw sociale netwerk (weer) uit te breiden, of om mantelzorg en werk beter te kunnen combineren. 

Mantelzorg: mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar kan regeltaken overnemen van een mantelzorger als het gaat om zorg, welzijn of financiën. Hij of zij kent de weg in de eigen regio en kan daarom goed adviseren in specifieke situaties. Zo houdt u als mantelzorger overzicht, voelt u zich gesteund en kunt u zich richten op de zorg voor de zieke of gehandicapte. Excellent is vanaf 1 januari 2019 uitgebreid met een gemaximeerde vergoeding voor hulp door een mantelzorgmakelaar. U kunt hiervoor contact opnemen met onze ZorgConsulent.

Mantelzorg: lidmaatschap patiënten- of belangenorganisatie

Excellent vergoedt het lidmaatschap van een patiënten- of belangenorganisatie als deze is aangesloten bij Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) of MIND landelijk platform psychische gezondheid. Vanaf 1 januari 2019 vergoedt deze aanvullende verzekering ook het lidmaatschap voor mantelzorgers van Mezzo. 

Mondzorg: Tandverzekeringen

Onze aanvullende verzekeringen en tandverzekeringen vergoeden geen cosmetische zorg. Wij hebben in 2018 vaak nog wel zogenoemde facings (schildjes) vergoed op Tand A, B, C of D. Vanaf 1 januari 2019 zullen wij de kosten daarvan niet meer vergoeden. 

scroll verder