Inloggen

Wijzigingen basisverzekering 2022

De wijzigingen op een rij

Graag zetten we de wijzigingen in de basisverzekering per 1 januari 2022 voor u op een rij. Deze wijzigingen veranderen de voorwaarden voor uw verzekering. We geven aan waarom de wijziging is doorgevoerd en wat dit voor u kan betekenen.

Eigen risico

Wijziging per 1 januari 2022
De overheid heeft het eigen risico gelijk gehouden.

Wat betekent dit voor u?
Het verplicht eigen risico blijft in 2022 net als in 2021 € 385.

Eigen bijdragen

Wijziging per 1 januari 2022
De overheid past ook dit jaar de wettelijke eigen bijdragen aan.

Wat betekent dit voor u?
Voor hulpmiddelen, mondzorg, geboortezorg en zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdragen voor 2022 vindt u binnenkort op onze website.

Nieuwe bekostiging ggz

Wijziging per 1 januari 2022
In 2022 wordt voor de ggz een nieuwe bekostiging geïntroduceerd: het Zorgprestatiemodel. Het is één systeem voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Geen ingewikkelde dbc’s, maar eenvoudige regels en duidelijke rekeningen. Met bijvoorbeeld een consult of een overnachting.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 1 januari 2022 zullen rekeningen van uw ggz-zorgverlener duidelijker zijn. U kunt precies zien op welke datum en met wie u een consult heeft gehad, en hoe lang dat duurde.

Bent u in 2021 gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt? Dan sluit uw zorgverlener de dbc of prestatie per 31 december 2021 af en krijgt u nog één keer een rekening op basis van het oude systeem. Op 1 januari 2022 start het nieuwe systeem. Daardoor kunt u te maken krijgen met extra eigen risico. De inhoud van de zorg verandert niet door de nieuwe bekostiging.

Logeren bij CAR-T Celtherapie

Wijziging per 1 januari 2022
Voor lymfeklierkanker is een nieuwe behandeling beschikbaar in een paar expert ziekenhuizen: CAR-T celtherapie. Na de ziekenhuisopname voor deze behandeling moet een patiënt nog 2 weken dichtbij het ziekenhuizen verblijven. Voor patiënten die ver weg wonen, vergoedt de basisverzekering de overnachtingen in bijvoorbeeld een hotel. De maximale vergoeding per nacht kunnen we binnenkort bekendmaken.

Wat betekent dit voor u?
Moet u voor een agressieve vorm van lymfeklierkanker CAR-T celtherapie ondergaan? En woont u ver weg van het ziekenhuis waar u behandeld wordt? Dan vergoedt de basisverzekering in 2022 extra (betaalde) overnachtingen in de buurt van het ziekenhuis tot een maximaal bedrag per nacht.

Overheveling geneesmiddelen

Wijziging per 1 januari 2022
Twee groepen geneesmiddelen vallen vanaf 2022 niet meer onder de geneesmiddelen, maar onder de medisch-specialistische zorg. Dat zijn de epoëtines en de G-CSF middelen

Wat betekent dit voor u?
Gebruikt u in 2022 geneesmiddelen uit één van de volgende groepen?
  • Epoëtines, ook wel groeifactoren voor rode bloedcellen
  • G-CSF middelen, ook wel groeifactoren voor witte bloedcellen
Dan brengt de apotheek die niet meer bij u in rekening. Dat doet het ziekenhuis voortaan. Zij zullen de kosten rechtstreeks bij ons declareren (via het dbc-systeem) als medisch-specialistische zorg.