Inloggen

Wijzigingen Internationaal

VvAA zorgverzekering 2021

In dit overzicht staan de wijzigingen voor VvAA Internationaal. Per wijziging is aangegeven wat dit voor u kan betekenen.

Naar wijzigingsoverzicht

Eigen bijdragen hulpmiddelen en kraamzorg

Wijziging per 1 januari 2021
De eigen bijdragen hulpmiddelen en kraamzorg zijn ook dit jaar aangepast.

Wat betekent dit voor u?
Maakt u gebruik van hulpmiddelenzorg? Of krijgt u kraamzorg in Nederland? Dan geldt soms een eigen bijdrage. De eigen bijdragen voor 2021 vindt u op onze website. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons Service Center.

Farmaceutische zorg - doorgeleverde apotheekbereidingen

Wijziging per 1 januari 2021
Jaarlijkse aanpassing van de lijst van doorgeleverde apotheekbereidingen.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2020 een doorgeleverde apotheekbereiding gebruikt? En heeft u die in 2021 ook nog nodig? Dan kunt u in het overzicht doorgeleverde (apotheek)bereidingen 2020 - 2021 nagaan of de vergoeding is veranderd. U kunt ook contact opnemen met ons Service Center.

Farmaceutische zorg - ziekte van Gaucher

Wijziging per 1 januari 2021
Geneesmiddelen voor de ziekte van Gaucher vallen vanaf 2021 niet meer onder de geneesmiddelen, maar onder de medisch-specialistische zorg.

Wat betekent dit voor u?
Gebruikt u in 2021 geneesmiddelen voor de ziekte van Gaucher? Dan vallen de kosten in 2021 onder de medisch-specialistische zorg. Wij vertalen die naar het passende Nederlandse dbc-zorgproduct.

Fysiotherapie en oefentherapie bij COPD

Basisfit Internationaal vergoedt fysio- en oefentherapie bij COPD (Chronische Obstructieve Long Ziekte) vanaf de 1e behandeling. Er geldt een maximum aantal behandelingen, afhankelijk van de ernst van de ziekte. Vanaf 1 januari 2021 wordt dit aantal verruimd voor een deel van de patiënten met symptomen in de klasse B.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u COPD in GOLD-stadium II of hoger? Dan vergoedt Basisfit Internationaal fysio- en oefentherapie vanaf de 1e behandeling. Als uw symptomen, ziektelast en risico op longaanvallen van een bepaalde ernst zijn, dan vergoeden wij in 2021 meer behandelingen.

Generalistische basis-ggz - orthopedagoog-generalist

Wijziging per 1 januari 2021
Sinds 2020 valt de orthopedagoog-generalist in de wet BIG. Daarom hoeft deze niet meer in de registers van NVO / SKJ te staan.

Wat betekent dit voor u?
Gaat u naar een orthopedagoog-generalist? Dan hoeft u niet te controleren of deze geregistreerd is bij NVO of SKJ. Een BIG-registratie is voldoende.

Hulpmiddelen - verbandmiddelen

Wijziging per 1 januari 2021
Jaarlijkse aanpassing van de lijst van verbandmiddelen (wondverband- en compressiehulpmiddelen).

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2020 verbandmiddelen gebruikt? En heeft u deze in 2021 ook nog nodig? Dan kunt u in het overzicht verbandmiddelen nagaan of de vergoeding is veranderd. U kunt ook contact opnemen met ons Service Center.

Hulpmiddelen - diabeteshulpmiddelen

Wijziging per 1 januari 2021
Diabeteshulpmiddelen worden per 1 januari 2021 allemaal vergoed als hulpmiddelenzorg. Tot 2021 viel nog een deel onder de medisch-specialistische zorg. Deze hulpmiddelen worden toegevoegd aan de vergoeding hulpmiddelenzorg:

  • Continue glucose monitoring en flash glucose monitoring (freestyle libre)
  • Insulinepompen
  • Ketonen teststrips
Wat betekent dit voor u?
Heeft u diabetes mellitus en gebruikt u daarvoor continue glucose monitoring, flash glucose monitoring of een insulinepomp? Dan verloopt de bekostiging niet meer via een passend Nederlands dbc-zorgproduct. Alle kosten van de hulpmiddelen vallen vanaf 1 januari 2021 onder de hulpmiddelenzorg.

Hulpmiddelen - orthopedische aanpassing aan confectieschoenen

Wijziging per 1 januari 2021
De minimale gebruikstermijn voor confectieschoenen met een orthopedische aanpassing is vanaf 2021 gelijkgesteld aan die voor orthopedische schoenen: 18 maanden.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2021 een orthopedische aanpassing nodig aan uw gewone schoenen? Dan kunt u de kosten voor de aanpassing van 1 paar schoenen, of 1 schoen, eenmaal per 18 maanden declareren.

Hulpmiddelen - hoortoestellen

Wijziging per 1 januari 2021
De voorschriftvereiste voor een hoortoestel bij ouderdomsslechthorendheid vervalt per 1 januari 2021.

Wat betekent dit voor u?
Hoort u minder goed door uw leeftijd? En heeft u daarvoor een hoortoestel nodig? Dan hoeft u niet meer eerst naar uw huisarts, een audiologisch centrum of KNO-arts voor een voorschrift. Uw audicien doet de hoortest en meet u het juiste hoortoestel aan.

Totale parenterale voeding - TPV

Wijziging per 1 januari 2021
Pompen voor toediening van parenterale voeding (voeding via een infuus) vallen vanaf 2021 niet meer onder de hulpmiddelen maar onder de medisch-specialistische zorg. Ook de voeding hoort daarbij.

Wat betekent dit voor u?
Patiënten met een aandoening aan het maagdarmkanaal moeten hun voeding soms krijgen via een infuus in de bloedbaan. Dat kan vaak in de thuissituatie. Vanaf 1 januari 2021 vallen alle kosten voor de pomp en de voeding onder de medisch-specialistische zorg. Wij vertalen die naar het passende Nederlandse dbc-zorgproduct.