Inloggen

Wijzigingen Health Basic en Premium

VvAA zorgverzekering 2021

In dit overzicht staan de wijzigingen voor VvAA Health Basic en Premium. Per wijziging is aangegeven wat dit voor u kan betekenen.

Naar wijzigingsoverzicht

Geneesmiddelen - dieetpreparaten

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 moet u toestemming van ons hebben voor dieetpreparaten (babyvoeding) bij koemelkallergie als:

  • er geen provocatietest is gedaan;
  • de verzekerde 2 jaar of ouder is, of;
  • hij/zij meer dan 1.000 ml per dag nodig heeft.
Wat betekent dit voor u?
Heeft uw kind een koemelkallergie? En moet het daarvoor aangepaste melk gaan gebruiken? Dat moet u ons vanaf 1 januari 2021 in een aantal situaties vooraf toestemming vragen. Gebruikt uw kind nu al aangepaste melk en is één van die situaties van toepassing? Dan hoeft u geen toestemming te vragen.

Geneesmiddelen - doorgeleverde apotheekbereidingen

Wijziging per 1 januari 2021
Jaarlijkse aanpassing van de lijst van doorgeleverde apotheekbereidingen.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2020 een doorgeleverde apotheekbereiding gebruikt? En heeft u die in 2021 ook nog nodig? Dan kunt u in het overzicht doorgeleverde (apotheek)bereidingen 2020-2021 nagaan of de vergoeding is veranderd. U kunt ook contact opnemen met ons Service Center.

Geneesmiddelen - ziekte van Gaucher

Wijziging per 1 januari 2021
Geneesmiddelen voor de ziekte van Gaucher vallen vanaf 2021 niet meer onder de geneesmiddelen, maar onder de medisch-specialistische zorg.

Wat betekent dit voor u?
Gebruikt u in 2021 geneesmiddelen (Imiglucerase, Velaglucerase, Miglustat, Eliglustat) voor de ziekte van Gaucher? Dan brengt de apotheek die niet meer bij u in rekening. Dat doet het ziekenhuis voortaan. Zij zullen de kosten rechtstreeks bij ons declareren (via de dbc-systematiek) als medisch-specialistische zorg.

Generalistische basis-ggz - verwijzer

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 mag ook de SEH-arts (spoedeisende hulp arts) verwijzen naar de generalistische basis-ggz.

Wat betekent dit voor u?
Naast de huisarts of bedrijfsarts mag ook de SEH-arts u verwijzen naar de generalistische basis-ggz.

Gespecialiseerde ggz - verwijzer

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 mag ook de SEH-arts (spoedeisende hulp arts) verwijzen naar de gespecialiseerde ggz.

Wat betekent dit voor u?
Naast de huisarts of medisch specialist mag ook de SEH-arts u verwijzen naar de gespecialiseerde ggz.

Hulpmiddelen - diabeteshulpmiddelen

Wijziging per 1 januari 2021
De diabeteshulpmiddelen worden per 1 januari 2021 allemaal vergoed als hulpmiddelenzorg. Tot 2021 viel nog een deel onder de medisch-specialistische zorg. Deze hulpmiddelen worden toegevoegd aan de vergoeding hulpmiddelenzorg:

  • Continue glucose monitoring en flash glucose monitoring (freestyle libre)
  • Insulinepompen
  • Ketonen teststrips
Wat betekent dit voor u?
Heeft u diabetes mellitus en gebruikt u daarvoor continue glucose monitoring, flash glucose monitoring of een insulinepomp? Dan verloopt de bekostiging niet meer via het ziekenhuis. Alle kosten van de hulpmiddelen, en de kosten van de ketonen teststrips, vallen vanaf 1 januari 2021 onder de hulpmiddelenzorg.

Hulpmiddelen - hoortoestellen

Wijziging per 1 januari 2021
De voorschriftvereiste voor een hoortoestel bij ouderdomsslechthorendheid vervalt per 1 januari 2021.

Wat betekent dit voor u?
Hoort u minder goed door uw leeftijd? En heeft u daarvoor een hoortoestel nodig? Dan hoeft u niet meer eerst naar uw huisarts, een audiologische centrum of KNO-arts voor een voorschrift. Uw audicien doet de hoortest en meet u het juiste hoortoestel aan.

Hulpmiddelen - orthopedische aanpassing aan confectieschoenen

Wijziging per 1 januari 2021
De minimale gebruikstermijn voor confectieschoenen met een orthopedische aanpassing is vanaf 2021 gelijk gesteld aan die voor orthopedische schoenen: 18 maanden.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2021 een orthopedische aanpassing nodig aan uw gewone schoenen? Dan kunt u de kosten voor de aanpassing van 1 paar schoenen, of 1 schoen, eenmaal per 18 maanden declareren.

Hulpmiddelen - verbandmiddelen

Wijziging per 1 januari 2021
Jaarlijkse aanpassing van de lijst van verbandmiddelen (wondverband- en compressiehulpmiddelen).

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2020 verbandmiddelen gebruikt? En heeft u deze in 2021 ook nog nodig? Dan kunt u in het overzicht verbandmiddelen nagaan of de vergoeding is veranderd. U kunt ook contact opnemen met ons Service Center.

Medisch-specialistische zorg - verwijzer

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf 2021 mogen ook de optometrist en orthoptist naar de oogarts verwijzen.

Wat betekent dit voor u?
Stelt een optometrist of orthoptist vast dat u beter doorgestuurd kunt worden naar een oogarts? Dan mogen zij u rechtstreeks doorverwijzen. U hoeft dan niet eerst langs de huisarts. De optometrist moet wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Totale parenterale voeding - TPV

Wijziging per 1 januari 2021
Pompen voor toediening van parenterale voeding (voeding via een infuus) vallen vanaf 2021 niet meer onder de hulpmiddelen maar onder medisch-specialistische zorg. Ook de voeding hoort daarbij.

Wat betekent dit voor u?
Patiënten met een aandoening aan het maagdarmkanaal moeten hun voeding soms krijgen via een infuus in de bloedbaan. Dat kan vaak in de thuissituatie. Tot dit jaar was het onduidelijk wie welke kosten precies in rekening mocht brengen. Vanaf 1 januari 2021 lopen alle kosten voor de pomp en de voeding via het ziekenhuis. Er komen dan geen rekeningen meer van de leverancier van de hulpmiddelen of van de apotheek.