Inloggen

Wijzigingen aanvullende verzekeringen

VvAA zorgverzekering 2021

In dit overzicht staan de wijzigingen van de aanvullende zorgverzekeringen: Start, Plus, Optimaal, Top, Excellent, Student, Zorgplan, Zorg op reis, Tandplus A, Tandplus B, Tandplus C en Tandplus D. Per wijziging is aangegeven wat dit voor u kan betekenen.

Naar wijzigingsoverzicht

Start

Start wordt op veel punten gewijzigd, zo vervallen de vergoedingen voor camouflage-instructie, elektrische epilatie, kraampakket, logeerhuis, plaswekker, steunpessarium en stottertherapie. Bekijk ook de andere wijzigingen.

Acnebehandeling inclusief littekentherapie

Wijziging per 1 januari 2021
De vergoeding voor acnebehandelingen verandert.

Wat betekent dit voor u?
Voor Start verlagen wij de vergoeding voor acnebehandelingen van maximaal € 250,- per kalenderjaar naar maximaal € 150,- per kalenderjaar, voor personen tot 21 jaar.

Alternatieve geneeswijzen en Houding en bewegen en Sport

Wijziging per 1 januari 2021
Alternatieve beweegzorg (chiropractie, osteopathie en manueel therapie E.S.) valt vanaf 2021 onder de vergoeding Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg (dit was in 2020 de vergoeding Houding, bewegen en sport). Voor alles samen geldt een maximale vergoeding.

Voor alle aanvullende verzekeringen geldt:

 • (Laboratorium)onderzoek vergoeden wij niet meer
 • Er komt een maximale vergoeding per dag in plaats van per behandeling
Wat betekent dit voor u?
Start vergoedt € 30,- per dag tot maximaal € 100,- per kalenderjaar.

Anticonceptie

Wijziging per 1 januari 2021
Start krijgt een vergoeding voor anticonceptie. Deze geldt voor verzekerden van 21 tot 30 jaar.

Wat betekent dit voor u?
Valt u in de leeftijdscategorie 21 tot 30 jaar en heeft u Start? Dan vergoedt deze anticonceptie (100%).

Borstkanker - aanvullend onderzoek

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 vergoedt Start geen MammaPrint en Oncotype DX meer.

Fysiotherapie en oefentherapie en Oedeem- en littekentherapie door een huidtherapeut

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoedingen veranderen. De vergoeding Oedeem- en littekentherapie is samengevoegd met de vergoeding Fysiotherapie en oefentherapie. Daarmee geldt het maximale aantal behandelingen ook als u oedeem- of littekentherapie van de huidtherapeut krijgt.

Wat betekent dit voor u?
Wij verhogen de vergoeding voor fysiotherapie van 9 naar 10 behandelingen, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie.

Geneesmiddelen aanvullende verzekering

Wijziging per 1 januari 2021
Start vergoedt geen kosten meer van geneesmiddelen uit de aanvullende verzekering.

Loophulpmiddelen

Wijziging per 1 januari 2021
Start vergoedt geen elleboogkrukken meer.

Preventiecursussen en Stoppen met roken

Wijziging per 1 januari 2021
Wij voegen de vergoedingen Preventiecursussen en Stoppen met roken samen. Start vergoedt deze zorg niet meer.

Steunzolen - podologie en podotherapie - pedicure

Wijziging per 1 januari 2021
De vergoedingen voor steunzolen van de orthopedisch schoentechnicus, podotherapie en podologie en pedicure worden samengevoegd in één vergoeding: Voetzorg. 

Start heeft met deze wijziging geen vergoeding meer voor steunzolen, podologie, podotherapie en pedicure. Start biedt ook geen vergoeding meer voor voetzorg bij diabetes mellitus en reumatoïde artritis.

Therapeutisch kamp voor jongeren

Wijziging per 1 januari 2021
Start vergoedt geen therapeutisch kamp voor jongeren meer.

Zittend ziekenvervoer

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf volgend jaar geldt voor alle aanvullende verzekeringen dat eerdere vergoedingen bij een ander ONVZ label meetellen voor de maximale vergoedingen als u overstapt tussen onze labels.

Wat betekent dit voor u?
Had u in 2020 een aanvullende verzekering bij VvAA, ONVZ of het label PNOzorg? En stapt u in 2021 over naar een aanvullende verzekering van een ander label? Dan telt voor meerjarige vergoedingen gebruik in 2020 mee.

Verschillende vergoedingen

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf volgend jaar geldt voor alle aanvullende verzekeringen dat eerdere vergoedingen bij een ander ONVZ label meetellen voor de maximale vergoedingen als u overstapt tussen onze labels.

Wat betekent dit voor u?
Had u in 2020 een aanvullende verzekering bij VvAA, ONVZ of het label PNOzorg? En stapt u in 2021 over naar een aanvullende verzekering van een ander label? Dan telt voor meerjarige vergoedingen gebruik in 2020 mee.

Plus

Acnebehandeling inclusief littekentherapie

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoeding voor acnebehandelingen is verlaagd. De vergoeding gaat ook gelden voor de behandeling van genezen littekens van acne.

Wat betekent dit voor u?
Vanuit Plus is de vergoeding voor acnebehandelingen verlaagd van € 500,- naar maximaal € 200,- per kalenderjaar voor personen tot 21 jaar.

Alternatieve geneeswijzen en Houding en bewegen en Sport

Wijziging per 1 januari 2021
De vergoeding voor alternatieve geneeswijzen voor Plus is gewijzigd. Alternatieve beweegzorg (chiropractie, osteopathie en manueel therapie E.S.) valt vanaf 2021 onder de vergoeding Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg (dit was in 2020 de vergoeding Houding, bewegen en sport). Voor alles samen geldt een maximale vergoeding.

Voor alle aanvullende verzekeringen geldt:

 • (Laboratorium)onderzoek vergoeden wij niet meer
 • Er komt een maximale vergoeding per dag in plaats van per behandeling
Wat betekent dit voor u?
Plus vergoedt € 40,- per dag tot maximaal € 350,- per kalenderjaar.

Beweegprogramma

Wijziging per 1 januari 2021
Plus vergoedt geen beweegprogramma’s meer.

Borstkanker - aanvullend onderzoek

Wijziging per 1 januari 2021
Plus vergoedt geen MammaPrint en Oncotype DX meer.

Borstvoeding - lactatiekundige

Wijziging per 1 januari 2021
Plus vergoedt consulten bij een lactatiekundige tot een maximaal bedrag per kalenderjaar, in plaats van een maximaal aantal consulten.

Wat betekent dit voor u?
Vanuit Plus is de vergoeding maximaal € 200,- per kalenderjaar.

Brillenglazen en contactlenzen en ooglaseren

Wijziging per 1 januari 2021
Ook Plus krijgt een vergoeding voor brillenglazen, lenzen en ooglaseren.

Wat betekent dit voor u?
Wij vergoeden maximaal € 75,- per 2 aansluitende kalenderjaren.

Fysiotherapie en oefentherapie en Oedeem- en littekentherapie door een huidtherapeut

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoedingen veranderen. De vergoeding Oedeem- en littekentherapie is samengevoegd met de vergoeding Fysiotherapie en oefentherapie. Daarmee geldt het maximale aantal behandelingen ook als u oedeem- of littekentherapie van de huidtherapeut krijgt.

Wat betekent dit voor u?
Wij verhogen de vergoeding voor fysiotherapie van 12 naar 16 behandelingen per kalenderjaar. Van de 16 behandelingen vergoeden wij maximaal 9 behandelingen manuele therapie.

Geneesmiddelen aanvullende verzekering

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoeding gaat omlaag. Voor alle verzekeringen geldt dat u in 2021 een maximaal bedrag kunt gebruiken voor eigen bijdragen. Vanaf 1 januari vergoedt Plus ook geregistreerde zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers.

Wat betekent dit voor u?
De vergoeding voor geneesmiddelen wordt verlaagd van € 200,- naar maximaal € 150,- per kalenderjaar.

Hulpmiddelen - wettelijke eigen bijdrage en Hulpmiddelen - pruik

Wijziging per 1 januari 2021
De vergoeding voor de eigen bijdrage bij hulpmiddelen vervalt op de Plus. Dat geldt ook voor de eigen bijdrage van een pruik.

Loophulpmiddelen

Wijziging per 1 januari 2021
Plus vergoedt geen elleboogkrukken meer.

Mondzorg - orthodontie tot 18 jaar

Wijziging per 1 januari 2021
Volgend jaar verandert de vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar. De vergoeding komt voor Plus te vervallen.

Wat betekent dit voor u?
Heeft uw kind een beugel nodig? Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar wordt per 1 januari 2021 niet meer vergoed vanuit Plus.

Overgangsconsulente

Wijziging per 1 januari 2021
Plus vergoedt de zorg door de overgangsconsulente niet meer.

Preventiecursussen en Stoppen met roken

Wijziging per 1 januari 2021
De vergoedingen Preventiecursussen en Stoppen met roken worden samengevoegd. Plus vergoedt geen preventiecursussen meer.

Preventief onderzoek

Wijziging per 1 januari 2021
Plus vergoedt geen sportmedisch onderzoek meer.

Psoriasisdagbehandeling

Wijziging per 1 januari 2021
Plus vergoedt geen psoriasisdagbehandeling meer.

Reiskosten voor ziekenbezoek

Wijziging per 1 januari 2021
Wij stoppen met de vergoeding voor reiskosten voor ziekenbezoek.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2021 een aanvullende verzekering? Dan vergoedt deze geen reiskosten voor ziekenbezoek.

Steunzolen - podologie en podotherapie - pedicure

Wijziging per 1 januari 2021
De vergoedingen voor steunzolen van de orthopedisch schoentechnicus, podotherapie en podologie en pedicure zijn samengevoegd in één vergoeding: Voetzorg.

Plus heeft met deze wijziging geen vergoeding meer voor steunzolen, podologie, podotherapie en pedicure. Plus biedt ook geen vergoeding meer voor voetzorg bij diabetes mellitus en reumatoïde artritis.

Therapeutisch kamp voor jongeren

Wijziging per 1 januari 2021
Plus vergoedt geen therapeutisch kamp voor jongeren meer.

Zittend ziekenvervoer

Wijziging per 1 januari 2021
Plus vergoedt geen zittend ziekenvervoer meer.

Verschillende vergoedingen

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf volgend jaar geldt voor alle aanvullende verzekeringen dat eerdere vergoedingen bij VvAA, ONVZ of haar andere label PNOzorg meetellen voor de maximale vergoedingen als u overstapt tussen onze labels.

Wat betekent dit voor u?
Had u in 2020 een aanvullende verzekering bij VvAA, ONVZ of het label PNOzorg? En stapt u in 2021 over naar een aanvullende verzekering van een ander label? Dan telt voor meerjarige vergoedingen gebruik in 2020 mee.

Overgangsregeling orthodontie

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf volgend jaar verandert de vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar. De vergoeding voor Plus vervalt. 

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 2021 wordt orthodontie tot 18 jaar niet meer vergoed. Houdt u dezelfde aanvullende verzekering? Dan geldt voor kinderen die uiterlijk 31 december 2020 gestart zijn met een orthodontietraject een overgangsregeling. Dit betekent dat wij de kosten van orthodontie blijven vergoeden tot 24 maanden na de startdatum van de orthodontiebehandeling (volgens de voorwaarden van 2020), of tot wanneer het kind 18 wordt op een eerdere datum.

Optimaal

Acnebehandeling inclusief littekentherapie

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoeding voor acnebehandelingen is verlaagd. De vergoeding gaat ook gelden voor de behandeling van genezen littekens van acne.

Wat betekent dit voor u?
Vanuit Optimaal is de vergoeding voor acnebehandelingen verlaagd van een 100% vergoeding naar maximaal € 300,- per kalenderjaar voor personen tot 21 jaar.

Alternatieve geneeswijzen en Houding en bewegen en Sport

Wijziging per 1 januari 2021
De vergoeding voor alternatieve geneeswijzen voor Optimaal is gewijzigd. Alternatieve beweegzorg (chiropractie, osteopathie en manueel therapie E.S.) valt vanaf 2021 onder de vergoeding Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg (dit was in 2020 de vergoeding Houding, bewegen en sport). Voor alles samen geldt een maximale vergoeding.

Voor alle aanvullende verzekeringen geldt:

 • (Laboratorium)onderzoek vergoeden wij niet meer
 • Er komt een maximale vergoeding per dag in plaats van per behandeling
Wat betekent dit voor u?
Optimaal vergoedt € 50,- per dag tot maximaal € 550,- per kalenderjaar.

Voor Optimaal geldt de maximale vergoeding per kalenderjaar ook voor geregistreerde geneesmiddelen.

Beweegprogramma

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoeding voor beweegprogramma’s is verlaagd.

Wat betekent dit voor u?
Optimaal vergoedt beweegprogramma’s tot maximaal € 250,- per kalenderjaar

Borstvoeding - lactatiekundige

Wijziging per 1 januari 2021
Optimaal vergoedt consulten bij een lactatiekundige tot een maximaal bedrag per kalenderjaar, in plaats van een maximaal aantal consulten.

Wat betekent dit voor u?
Vanuit Optimaal is de vergoeding maximaal € 300,- per kalenderjaar.

Brillenglazen en contactlenzen en ooglaseren

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoeding voor brillenglazen, lenzen en ooglaseren is verlaagd.

Wat betekent dit voor u?
Wij vergoeden vanuit Optimaal maximaal € 150 per 2 aansluitende kalenderjaren. Heeft u in 2020 én 2021 een Optimaal? En declareerde u in 2020 € 100? Dan vergoedt Optimaal in 2021 nog € 50,- in plaats van € 75,-.

Fysiotherapie en oefentherapie en Oedeem- en littekentherapie door een huidtherapeut

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoedingen voor fysiotherapie worden verlaagd. De vergoeding Oedeem- en littekentherapie is samengevoegd met de vergoeding Fysiotherapie en oefentherapie. Daarmee geldt het maximale aantal behandelingen ook als u oedeem- of littekentherapie van de huidtherapeut krijgt.

Wat betekent dit voor u?
De vergoeding vanuit Optimaal is verlaagd van 35 naar 30 behandelingen per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie.

Generalistische basis-ggz - orthopedagoog-generalist

Wijziging per 1 januari 2021
Sinds 2020 valt de orthopedagoog-generalist in de wet BIG. Daarom hoeft deze niet meer in de registers van NVO / SKJ te staan.

Wat betekent dit voor u?
Gaat u naar een orthopedagoog-generalist? Dan hoeft u niet te controleren of deze geregistreerd is bij NVO of SKJ. Een BIG-registratie is voldoende.

Geneesmiddelen aanvullende verzekering

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoeding gaat omlaag. Voor alle verzekeringen geldt dat u in 2021 een maximaal bedrag kunt gebruiken voor eigen bijdragen.

Wat betekent dit voor u?
De vergoeding voor geneesmiddelen wordt verlaagd van € 4.540,- naar maximaal € 300,- per kalenderjaar, waarvan maximaal € 250,- voor eigen bijdragen.

Hulpmiddelen - wettelijke eigen bijdrage en Hulpmiddelen - pruik

Wijziging per 1 januari 2021
Wij hebben de vergoeding voor de eigen bijdrage bij hulpmiddelen en de vergoeding van de eigen bijdrage voor pruiken samengevoegd. De maximale vergoedingen hiervan zijn voor Optimaal verlaagd.

Wat betekent dit voor u?
De vergoeding voor alle eigen bijdragen voor hulpmiddelen samen is maximaal € 250,- per kalenderjaar. Dat geldt ook voor de eigen bijdrage van een pruik.

Lidmaatschap patienten- of belangenorganisatie

Wijziging per 1 januari 2021
Wij stoppen met de vergoeding voor lidmaatschap patiënten- of belangenorganisatie.

Wat betekent dit voor u?
Optimaal vergoedt geen lidmaatschapskosten voor een patiënten- of belangenorganisatie meer.

Mondzorg - orthodontie tot 18 jaar

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 verandert de vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar. Optimaal heeft een vergoeding voor maximaal 2 behandeljaren.

Wat betekent dit voor u?
Optimaal vergoedt orthodontie de eerste 12 maanden van het behandeltraject maximaal € 1000,- en de tweede 12 maanden nog eens maximaal € 1000,-. De vergoeding voor de derde 12 maanden is komen te vervallen.

Overgangsconsulente

Wijziging per 1 januari 2021
Voor de Optimaal verlagen wij de maximale vergoedingen voor deze zorg.

Wat betekent dit voor u?
Wij vergoeden de kosten bij een overgangsconsulente tot maximaal € 200,- per kalenderjaar.

Plastische chirurgie - correctie flaporen

Wijziging per 1 januari 2021
Optimaal vergoedt het corrigeren van flaporen bij kinderen tot 18 jaar. Hiervoor is geen toestemming meer nodig.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2021 Optimaal? Dan heeft u voor correctie van flaporen geen toestemming van ons nodig.

Preventiecursussen en Stoppen met roken

Wijziging per 1 januari 2021
Volgend jaar zijn de vergoedingen Preventiecursussen en Stoppen met roken samengevoegd. Voor de Optimaal verlagen wij de maximale vergoedingen voor deze zorg.

Wat betekent dit voor u?
Optimaal vergoedt de kosten voor preventiecursussen:
 • 75% voor cursussen eerste hulp
 • 100% voor overige cursussen
Samen tot maximaal € 150,- per kalenderjaar

Preventief onderzoek

Wijziging per 1 januari 2021
Optimaal vergoedt preventief medisch, sportmedisch en farmacogenetisch onderzoek. De maximale vergoedingen zijn aangepast.

Er geldt geen aparte vergoeding meer voor de sportarts (de vergoeding Houding, beweging en sport is per 1 januari 2021 in andere vergoedingen opgenomen).

Wat betekent dit voor u?
Vanuit Optimaal vergoeden wij:
 • Sportmedisch onderzoek (50%)
 • Preventief medisch onderzoek (50%)
Samen tot maximaal € 200,- per kalenderjaar.

Reiskosten voor ziekenbezoek

Wijziging per 1 januari 2021
Wij stoppen met de vergoeding voor reiskosten voor ziekenbezoek.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2021 een aanvullende verzekering? Dan vergoedt deze geen reiskosten voor ziekenbezoek.

Steunzolen - podologie en podotherapie - pedicure

Wijziging per 1 januari 2021
De vergoedingen voor steunzolen van de orthopedisch schoentechnicus, podotherapie en podologie en pedicure worden samengevoegd in één vergoeding: Voetzorg.

Wat betekent dit voor u?
Wilt u in 2021 gebruikmaken van voetzorg? Dan vergoedt Optimaal maximaal € 200,- per kalenderjaar voor voetzorg en zolen.

Zittend ziekenvervoer

Wijziging per 1 januari 2021
Optimaal vergoedt geen zittend ziekenvervoer meer.

Verschillende vergoedingen

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf volgend jaar geldt voor alle aanvullende verzekeringen dat eerdere vergoedingen bij VvAA, ONVZ of haar andere label PNOzorg meetellen voor de maximale vergoedingen als u overstapt tussen onze labels.

Wat betekent dit voor u?
Had u in 2020 een aanvullende verzekering bij VvAA, ONVZ of het label PNOzorg? En stapt u in 2021 over naar een aanvullende verzekering van een ander label? Dan telt voor meerjarige vergoedingen gebruik in 2020 mee.

Overgangsregeling orthodontie

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf volgend jaar verandert de vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar.

Wat betekent dit voor u?
Per 2021 wijzigt de vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar. Houdt u dezelfde aanvullende verzekering? Dan geldt voor kinderen die uiterlijk 31 december 2020 gestart zijn met een orthodontietraject een overgangsregeling. Dit betekent dat wij de kosten van orthodontie blijven vergoeden tot 36 maanden na de startdatum van de orthodontiebehandeling (volgens de voorwaarden van 2020), of tot wanneer het kind 18 wordt op een eerdere datum.

Top

Acnebehandeling inclusief littekentherapie

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoeding voor acnebehandelingen is verlaagd. De vergoeding gaat ook gelden voor de behandeling van genezen littekens van acne.

Wat betekent dit voor u?
Vanuit Top is de vergoeding voor acnebehandelingen verlaagd van een 100% vergoeding naar maximaal € 400,- per kalenderjaar voor personen tot 21 jaar

Alternatieve geneeswijzen en Houding en bewegen en Sport

Wijziging per 1 januari 2021
De vergoeding voor alternatieve geneeswijzen voor Top is gewijzigd. Alternatieve beweegzorg (chiropractie, osteopathie en manueel therapie E.S.) valt vanaf 2021 onder de vergoeding Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg (dit was in 2020 de vergoeding Houding, bewegen en sport). Voor alles samen geldt een maximale vergoeding.

Voor alle aanvullende verzekeringen geldt:

 • (Laboratorium)onderzoek vergoeden wij niet meer
 • Er komt een maximale vergoeding per dag in plaats van per behandeling
Wat betekent dit voor u?
Top vergoedt € 65,- per dag tot maximaal € 1000,- per kalenderjaar.

Voor Top geldt de maximale vergoeding per kalenderjaar ook voor geregistreerde geneesmiddelen.

Beweegprogramma

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoeding voor beweegprogramma’s is verlaagd.

Wat betekent dit voor u?
Top vergoedt beweegprogramma’s tot maximaal € 500,- per kalenderjaar

Brillenglazen en contactlenzen en ooglaseren

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoeding voor brillenglazen, lenzen en ooglaseren is verlaagd.

Wat betekent dit voor u?
Wij vergoeden vanuit Top maximaal € 300,- per 2 aansluitende kalenderjaren.

Heeft u in 2020 én 2021 een Top? En declareerde u in 2020 € 100,-? Dan vergoedt Top in 2021 nog € 200,-, in plaats van € 250,-.

Fysiotherapie en oefentherapie en Oedeem- en littekentherapie door een huidtherapeut

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoedingen voor fysiotherapie worden gewijzigd.

De vergoeding Oedeem- en littekentherapie is samengevoegd met de vergoeding Fysiotherapie en oefentherapie. Daarmee geldt het maximale aantal behandelingen ook als u oedeem- of littekentherapie van de huidtherapeut krijgt.

Wat betekent dit voor u?
De vergoeding voor fysiotherapie is aangepast van onbeperkt naar 50 behandelingen per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie.

Generalistische basis-ggz - orthopedagoog-generalist

Wijziging per 1 januari 2021
Sinds 2020 valt de orthopedagoog-generalist in de wet BIG. Daarom hoeft deze niet meer in de registers van NVO / SKJ te staan.

Wat betekent dit voor u?
Gaat u naar een orthopedagoog-generalist? Dan hoeft u niet te controleren of deze geregistreerd is bij NVO of SKJ. Een BIG-registratie is voldoende.

Geneesmiddelen aanvullende verzekering

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoeding gaat omlaag. Voor alle verzekeringen geldt dat u in 2021 een maximaal bedrag kunt gebruiken voor eigen bijdragen.

Wat betekent dit voor u?
De vergoeding voor geneesmiddelen wordt verlaagd van € 4.540,- naar € 1.500,- per kalenderjaar, waarvan maximaal € 250,- voor eigen bijdragen.

Hulpmiddelen - wettelijke eigen bijdrage en Hulpmiddelen - pruik

Wijziging per 1 januari 2021
Wij hebben de vergoeding voor de eigen bijdrage bij hulpmiddelen en de vergoeding van de eigen bijdrage voor pruiken samengevoegd. De maximale vergoedingen hiervan zijn voor Top verlaagd.

Wat betekent dit voor u?
De vergoedingen voor de eigen bijdrage bij hulpmiddelen en die van de eigen bijdrage voor pruiken zijn samengevoegd en verlaagd. De totale vergoeding is maximaal € 500,- per kalenderjaar.

IVF - extra pogingen

Wijziging per 1 januari 2021
Volgend jaar vergoedt Top nog 2 extra pogingen ivf bovenop de 3 pogingen uit de basisverzekering.

Wat betekent dit voor u?
Wij vergoeden nog maximaal 2 extra pogingen ivf bovenop de 3 pogingen uit de basisverzekering.

Kinderopvang bij ziekenhuisopname van een ouder

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 vergoedt Top geen kinderopvang meer bij ziekenhuisopname van een ouder.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2021 Top? Dan vergoedt deze geen kosten voor kinderopvang bij ziekenhuisopname van een ouder.

Lidmaatschap patienten- of belangenorganisatie

Wijziging per 1 januari 2021
Wij stoppen met de vergoeding voor lidmaatschap patiënten- of belangenorganisatie.

Wat betekent dit voor u?
Top vergoedt geen lidmaatschapskosten voor een patiënten- of belangenorganisatie meer.

Mondzorg - orthodontie tot 18 jaar

Wijziging per 1 januari 2021
De vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar verandert. Top heeft een vergoeding voor maximaal 3 behandeljaren

Wat betekent dit voor u?
Er is geen 100% vergoeding meer voor orthodontie tot 18 jaar. De eerste 12 maanden van het behandeltraject vergoeden wij maximaal € 1.000, de tweede 12 maanden € 1.000,- en de derde 12 maanden nog eens maximaal € 1.000,-.

Overgangsconsulente

Wijziging per 1 januari 2021
Voor de Top verlagen wij de maximale vergoedingen voor deze zorg.

Wat betekent dit voor u?
Wij vergoeden de kosten bij een overgangsconsulente tot maximaal € 350,- per kalenderjaar.

Plastische chirurgie - correctie flaporen

Wijziging per 1 januari 2021
Top vergoedt het corrigeren van flaporen bij kinderen tot 18 jaar. Hiervoor is geen toestemming meer nodig.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2021 Top? Dan heeft u voor correctie van flaporen geen toestemming van ons nodig.

Preventiecursussen en Stoppen met roken

Wijziging per 1 januari 2021
De vergoedingen Preventiecursussen en Stoppen met roken worden samengevoegd. Voor Top verlagen wij de maximale vergoedingen voor deze zorg.

Wat betekent dit voor u?
Top vergoedt de kosten voor preventiecursussen:

 • 75% voor cursussen eerste hulp
 • 100% voor overige cursussen
Samen tot maximaal € 250,- per kalenderjaar.

Preventief onderzoek

Wijziging per 1 januari 2021
Top vergoedt preventief medisch, sportmedisch en farmacogenetisch onderzoek. De maximale vergoedingen zijn aangepast.

Er geldt geen aparte vergoeding meer voor de sportarts (de vergoeding Houding, beweging en sport is per 1 januari 2021 in andere vergoedingen opgenomen).

Wat betekent dit voor u?

Vanuit Top vergoeden wij voor een preventief (sport)medisch of farmacogenetisch onderzoek:

 • Sportmedisch onderzoek (50%)
 • Preventief medisch onderzoek (50%)
 • Farmacogenetisch onderzoek (100%)
Samen tot maximaal € 350,- per kalenderjaar.

Reiskosten voor ziekenbezoek

Wijziging per 1 januari 2021
Wij stoppen met de vergoeding voor reiskosten voor ziekenbezoek.

Er geldt geen aparte vergoeding meer voor de sportarts (de vergoeding Houding, beweging en sport is per 1 januari 2021 in andere vergoedingen opgenomen).

Wat betekent dit voor u?

Heeft u in 2021 een aanvullende verzekering? Dan vergoedt deze geen reiskosten voor ziekenbezoek.

Steunzolen - podologie en podotherapie - pedicure

Wijziging per 1 januari 2021
De vergoedingen voor steunzolen van de orthopedisch schoentechnicus, podotherapie en podologie en pedicure worden samengevoegd in één vergoeding: Voetzorg.

Er geldt geen aparte vergoeding meer voor de sportarts (de vergoeding Houding, beweging en sport is per 1 januari 2021 in andere vergoedingen opgenomen).

Wat betekent dit voor u?

Wilt u in 2021 gebruikmaken van voetzorg? Dan vergoedt Top maximaal € 500,- per kalenderjaar voor voetzorg en zolen.

Zittend ziekenvervoer

Wijziging per 1 januari 2021
Top vergoedt alleen nog de wettelijke eigen bijdrage die geldt als de basisverzekering het vervoer vergoedt..

Wat betekent dit voor u?

Wilt u in 2021 gebruik maken van zittend ziekenvervoer? Dan vergoedt Top de wettelijke eigen bijdrage als de basisverzekering het vervoer vergoedt

Verschillende vergoedingen

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf volgend jaar geldt voor alle aanvullende verzekeringen dat eerdere vergoedingen bij VvAA, ONVZ of haar andere label PNOzorg meetellen voor de maximale vergoedingen als u overstapt tussen onze labels.

Wat betekent dit voor u?

Had u in 2020 een aanvullende verzekering bij VvAA, ONVZ of haar label PNOzorg? En stapt u in 2021 over naar een aanvullende verzekering van een ander label? Dan telt voor meerjarige vergoedingen gebruik in 2020 mee.

Overgangsregeling orthodontie

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 verandert de vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar.

Wat betekent dit voor u?

Per 2021 wijzigt de vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar. Houdt u dezelfde aanvullende verzekering? Dan geldt voor kinderen die uiterlijk 31 december 2020 gestart zijn met een orthodontietraject een overgangsregeling. Dit betekent dat wij de kosten van orthodontie blijven vergoeden tot en met 31 december 2023 (volgens de voorwaarden van 2020), of tot wanneer het kind 18 wordt op een eerdere datum.

Excellent

Acnebehandeling inclusief littekentherapie

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoeding voor acnebehandelingen is verlaagd. De vergoeding gaat ook gelden voor de behandeling van genezen littekens van acne.

Wat betekent dit voor u?

Vanuit Excellent is de vergoeding voor acnebehandelingen verlaagd van een 100% vergoeding naar maximaal € 500,- per kalenderjaar voor personen van alle leeftijden.

Alternatieve geneeswijzen en Houding en bewegen en Sport

Wijziging per 1 januari 2021
De vergoeding voor alternatieve geneeswijzen voor Excellent is gewijzigd.

Alternatieve beweegzorg (chiropractie, osteopathie en manueel therapie E.S.) valt vanaf 2021 onder de vergoeding Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg (dit was in 2020 de vergoeding Houding, bewegen en sport). Voor alles samen geldt een maximale vergoeding.

Voor alle aanvullende verzekeringen geldt:

 • (Laboratorium)onderzoek vergoeden wij niet meer
 • Er komt een maximale vergoeding per dag in plaats van per behandeling
Wat betekent dit voor u?
Excellent vergoed € 75,- per dag tot maximaal € 1500,- per kalenderjaar. Voor Excellent geldt de maximale vergoeding per kalenderjaar ook voor geregistreerde geneesmiddelen.

Brillenglazen en contactlenzen en ooglaseren

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoeding voor brillenglazen, lenzen en ooglaseren is verlaagd.

Wat betekent dit voor u?
Wij vergoeden vanuit Excellent maximaal € 300,- per 2 aansluitende kalenderjaren.

Heeft u in 2020 én 2021 een Excellent? En declareerde u in 2020 € 100,-? Dan vergoedt Excellent in 2021 nog € 200,-, in plaats van € 400,-.

Fysiotherapie en oefentherapie en Oedeem- en littekentherapie door een huidtherapeut

Wijziging per 1 januari 2021
De maximale vergoedingen voor fysiotherapie worden gewijzigd.

De vergoeding Oedeem- en littekentherapie is samengevoegd met de vergoeding Fysiotherapie en oefentherapie. Daarmee geldt het maximale aantal behandelingen ook als u oedeem- of littekentherapie van de huidtherapeut krijgt.

Wat betekent dit voor u?
De vergoeding vanuit Excellent blijft hetzelfde. Er geld een 100% vergoeding per kalenderjaar, waarvan maximaal 18 behandelingen manuele therapie.

Generalistische basis-ggz - orthopedagoog-generalist

Wijziging per 1 januari 2021
Sinds 2020 valt de orthopedagoog-generalist in de wet BIG. Daarom hoeft deze niet meer in de registers van NVO / SKJ te staan.

Wat betekent dit voor u?
Gaat u naar een orthopedagoog-generalist? Dan hoeft u niet te controleren of deze geregistreerd is bij NVO of SKJ. Een BIG-registratie is voldoende.

Geneesmiddelen aanvullende verzekering

Wijziging per 1 januari 2021
Voor Excellent geldt dat u in 2021 een maximaal bedrag kunt gebruiken voor eigen bijdragen.

Wat betekent dit voor u?
De vergoeding voor geneesmiddelen blijft 100% per kalenderjaar, waarvan maximaal € 250,- voor eigen bijdragen.

Hulpmiddelen - wettelijke eigen bijdrage en Hulpmiddelen - pruik

Wijziging per 1 januari 2021
Wij hebben de vergoeding voor de eigen bijdrage bij hulpmiddelen en de vergoeding van de eigen bijdrage voor pruiken samengevoegd. De maximale vergoedingen hiervan zijn voor Excellent verlaagd..

Wat betekent dit voor u?
De vergoeding voor alle eigen bijdragen voor hulpmiddelen samen is maximaal € 1000,- per kalenderjaar.

Overgangsconsulente

Wijziging per 1 januari 2021
Voor de Excellent verlagen wij de maximale vergoedingen voor deze zorg.

Wat betekent dit voor u?
Wij vergoeden de kosten bij een overgangsconsulente tot maximaal € 500,- per kalenderjaar.

Plastische chirurgie - correctie flaporen

Wijziging per 1 januari 2021
Excellent vergoedt het corrigeren van flaporen bij kinderen tot 18 jaar. Hiervoor is geen toestemming meer nodig.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2021 Excellent? Dan heeft u voor correctie van flaporen geen toestemming van ons nodig.

Preventiecursussen en Stoppen met roken

Wijziging per 1 januari 2021
De vergoedingen Preventiecursussen en Stoppen met roken worden samengevoegd. Voor de Excellent verlagen wij de maximale vergoedingen voor deze zorg.

Wat betekent dit voor u?
Excellent vergoedt de kosten voor preventiecursussen:

 • 75% voor cursussen eerste hulp
 • 100% voor overige cursussen
Samen tot maximaal € 325,- per kalenderjaar.

Preventief onderzoek

Wijziging per 1 januari 2021
Excellent vergoedt preventief medisch, sportmedisch en farmacogenetisch onderzoek. De maximale vergoedingen zijn aangepast.

Er geldt geen aparte vergoeding meer voor de sportarts (de vergoeding Houding, beweging en sport is per 1 januari 2021 in andere vergoedingen opgenomen).

Wat betekent dit voor u?
Vanuit Excellent vergoeden wij voor een preventief (sport)medisch of farmacogenetisch onderzoek:

 • Sportmedisch onderzoek (50%)
 • Preventief medisch onderzoek (50%)
 • Farmacogenetisch onderzoek (100%)
Samen tot maximaal € 500,- per kalenderjaar.

Reiskosten voor ziekenbezoek

Wijziging per 1 januari 2021
Wij stoppen met de vergoeding voor reiskosten voor ziekenbezoek.

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2021 een aanvullende verzekering? Dan vergoedt deze geen reiskosten voor ziekenbezoek.

Steunzolen - podologie en podotherapie - pedicure

Wijziging per 1 januari 2021
De vergoedingen voor steunzolen van de orthopedisch schoentechnicus, podotherapie en podologie en pedicure zijn per 1 januari 2021 samengevoegd in één vergoeding: Voetzorg.

Wat betekent dit voor u?
Wilt u in 2021 gebruikmaken van voetzorg? Dan vergoedt Excellent voetzorg voor 100% en maximaal € 500,- per kalenderjaar voor zolen.

Zittend ziekenvervoer

Wijziging per 1 januari 2021
Excellent vergoedt alleen nog de wettelijke eigen bijdrage die geldt als de basisverzekering het vervoer vergoedt.

Wat betekent dit voor u?
Wilt u in 2021 gebruik maken van zittend ziekenvervoer? Dan vergoedt Excellent de wettelijke eigen bijdrage als de basisverzekering het vervoer vergoedt en zittend ziekenvervoer naar een operatie in dagbehandeling.

Ziekenvervoer naar een ziekenhuis in Belgie en Duitsland

Wijziging per 1 januari 2021
Excellent vergoedt vanaf 1 januari 2021 bij geplande zorg geen ziekenvervoer meer naar een ziekenhuis in België en Duitsland (of terug naar huis).

Wat betekent dit voor u?
Heeft u in 2021 Excellent? En gaat u speciaal voor een medische behandeling naar België of Duitsland? Dan vergoedt Excellent geen kosten voor ziekenvervoer naar het ziekenhuis of terug naar huis.

Eenmalig telefonisch consult met medisch specialist of begeleiding artsgesprek

Wijziging per 1 januari 2021
Wij vergoeden eenmalig een telefonisch consult met een medisch specialist of begeleiding bij uw artsgesprek als u vragen heeft over uw behandeling of herstel.

Van de extra services voor en na uw opname kunt u in 2021 ook gebruikmaken als u in een ggz-instelling opgenomen wordt.

Hotelfaciliteiten of luxezorg bij bevalling in geboortecentrum

Wijziging per 1 januari 2021
Vergoeding van hotelfaciliteiten of luxezorg als u bevalt in een geboortecentrum.

Parkeerkosten

Wijziging per 1 januari 2021
Met een Excellent vergoeden wij € 50,- voor parkeerkosten als u in het ziekenhuis moet blijven. Bij een verblijf van 6 dagen of langer is dit € 100,-. Van de extra services voor en na uw opname kunt u in 2021 ook gebruikmaken als u in een ggz-instelling opgenomen wordt.

Verschillende vergoedingen

Wijziging per 1 januari 2021
Vanaf 1 januari geldt voor alle aanvullende verzekeringen dat eerdere vergoedingen VvAA, ONVZ of haar andere label PNOzorg meetellen voor de maximale vergoedingen als u overstapt tussen onze labels.

Wat betekent dit voor u?
Had u in 2020 een aanvullende verzekering bij VvAA, ONVZ of haar label PNOzorg? En stapt u in 2021 over naar een aanvullende verzekering van een ander label? Dan telt voor meerjarige vergoedingen gebruik in 2020 mee.

Student

Geneesmiddelen aanvullende verzekering


Wijziging per 1 januari 2021

Vanaf 1 januari vergoedt Student ook geregistreerde zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers.

Zorgplan


Vanaf 2021 kunt u in het Zorgplan gebruikmaken van een aantal extra vergoedingen.

Eenmalig telefonisch consult met medisch specialist of begeleiding artsgesprek

Wijziging per 1 januari 2021
Wij vergoeden eenmalig een telefonisch consult met een medisch specialist of begeleiding bij uw artsgesprek als u vragen heeft over uw behandeling of herstel.

Hotelfaciliteiten of luxezorg bij bevalling in geboortecentrum

Wijziging per 1 januari 2021
Vergoeding van hotelfaciliteiten of luxezorg als u bevalt in een geboortecentrum. Van de extra services voor en na uw opname kunt u in 2021 ook gebruikmaken als u in een ggz-instelling opgenomen wordt.

Parkeerkosten

Wijziging per 1 januari 2021
Met een Zorgplan vergoeden wij € 50,- voor parkeerkosten als u in het ziekenhuis moet blijven. Bij een verblijf van 6 dagen of langer is dit € 100,-.

Zorg op reis

Ziekenvervoer naar een ziekenhuis in België en Duitsland


Wijziging per 1 januari 2021

Zorg op reis vergoedt bij geplande zorg geen ziekenvervoer meer naar een ziekenhuis in België en Duitsland (of terug naar huis).

Tandplus

Mondzorg: tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

Tandplus A

Wijziging per 1 januari 2021
Tandplus A vergoedt tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar. De vergoeding wordt aangepast.

Wat betekent dit voor u?
De vergoeding wordt 100% in plaats van 75% per behandeling. De maximale vergoeding gaat van € 250,- naar € 200,- per kalenderjaar, waarvan maximaal € 75,- voor preventieve mondzorg (M-codes).

Tandplus B

Wijziging per 1 januari 2021
Tandplus B vergoedt tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar. De vergoeding wordt aangepast.

Wat betekent dit voor u?
De vergoeding wordt 100% in plaats van 75% per behandeling. De maximale vergoeding gaat van € 750,- naar € 500,- per kalenderjaar, waarvan maximaal € 150,- voor preventieve mondzorg (M-codes).

Tandplus C

Wijziging per 1 januari 2021
Tandplus C vergoedt tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar. De vergoeding wordt aangepast.

Wat betekent dit voor u?
De vergoeding wordt 100% in plaats van 75% per behandeling. De maximale vergoeding gaat van € 1.500,- naar € 1.250,- per kalenderjaar, waarvan maximaal € 250,- voor preventieve mondzorg (M-codes).

Tandplus D - voortaan Tandplus C

Wijziging per 1 januari 2021
De aanvullende verzekeringen Tandplus C en Tandplus D worden samengevoegd en gaan verder onder de naam Tandplus C. Een deel van de vergoedingen wijzigt ook.

 • U heeft nog steeds 100% vergoeding per behandeling.
 • De maximale vergoeding voor algemene tandheelkundige zorg gaat van € 1.500,- naar € 1.250,- per jaar, waarvan maximaal € 250,- voor preventieve mondzorg (M-codes).
U kunt u nieuwe en oude aanvullende verzekering eenvoudig vergelijken. Ook kunt u bepalen of u de vergoedingen in Tandplus C wilt houden of dat u liever een andere tandverzekering wilt.

Wat betekent dit voor u?
U betaalt nog steeds geen eigen bijdrage per behandeling. De maximale vergoeding gaat van € 1.500,- naar € 1.250,- per kalenderjaar, waarvan maximaal € 250,- voor preventieve mondzorg (M-codes).
scroll verder