Inloggen

Zorghotel

Wat u vergoed krijgt

Moet u na een operatie of door een lichamelijke ziekte herstellen? Als dat nodig is, regelt uw arts of de transferverpleegkundige van het ziekenhuis dat u een indicatie krijgt voor de juiste zorg. Bijvoorbeeld voor revalidatie, Geriatrische revalidatie (voor ouderen), of Eerstelijns verblijf. Voor andere herstelzorg kunt u terecht in een zorghotel. Dit wordt ook wel een herstellingsoord genoemd. Het zorghotel lijkt op een gewoon hotel. Maar er is extra aandacht voor uw herstel. Een zorghotel biedt daarom bijvoorbeeld ook verpleging en fysiotherapie. Het aanbod verschilt per zorghotel.

Bij de start van uw verblijf stelt de verpleegkundige (Deze moet minimaal hbo-gediplomeerd zijn) van het zorghotel samen met u een zorgplan op. Daarin staan het doel van uw verblijf, en afspraken over de zorg.

De aanvullende verzekeringen Top, Excellent en Zorgplan vergoeden het verblijf in een zorghotel. Wij vergoeden het verblijf niet voor herstel van een psychische aandoening, of als u een indicatie heeft of had kunnen krijgen voor (geriatrische) revalidatie, eerstelijns verblijf of voor Wlz (Wet langdurige zorg, via zorgkantoor) -zorg.

Voor de verpleging, fysiotherapie en andere zorg gelden de ‘gewone’ vergoedingen.

Hier kunt u terecht

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Zorgplan

100%, in door ons erkend zorghotel

Bekijk verzekering
Start

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Student

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Plus

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Optimaal

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Top

100%, in door ons erkend zorghotel

Bekijk verzekering
Excellent

100%, in door ons erkend zorghotel

Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Voor het zorghotel geldt geen eigen risico.

Geen eigen bijdrage

Voor het zorghotel betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

U moet een indicatie voor een zorghotel hebben van uw arts, en ons vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden het verblijf in een zorghotel alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Onze toestemming geldt voor een bepaalde periode. Moet u langer blijven dan verwacht? Vraag dan voordat de toestemming eindigt, toestemming voor de langere periode. Leg in uw aanvraag uit waarom u langer moet blijven.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.