Inloggen

Zorg op reis: vergoeding bij overlijden

Wat u vergoed krijgt

Niemand wil natuurlijk dat het gebeurt. Maar: overlijdt een verzekerde met Excellent of Zorg op reis tijdens een reis? Dan vergoeden die aanvullende verzekeringen:

 • uitvaart in het land van overlijden, en de heen- en terugreis daarvoor van familieleden (Familieleden in de 1e of 2e graad - 1e graad: partner, ouders (ook adoptie-, pleeg-, stief-en schoonouders), kinderen (ook adoptie-, pleeg-en stiefkinderen), schoonzonen en -dochters. Onder kinderen wordt ook verstaan een begeleider als het kind jonger is dan 16 jaar. Onder ouders en kinderen worden ook verstaan de partners met wie zij duurzaam samenwonen - 2e graad: broers inclusief kinderen, zussen inclusief kinderen, grootouders, kleinkinderen, stiefbroers en -zussen, zwagers en schoonzussen. Onder broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, stiefbroers en -zussen worden ook verstaan de partners met wie zij duurzaam samenwonen)  7.500, of
 • vervoer van het stoffelijk overschot naar een land dat de nabestaanden kiezen
 • voor verzekerde reisgenoten: extra kosten van verblijf, tot en met de dag van repatriëring van het stoffelijk overschot of de dag na de uitvaart, maar maximaal 30 dagen. En ook: hun extra kosten van vervoer voor de terugreis

Excellent en Zorg op reis vergoeden ook vervoer heen en terug plus maximaal 7 dagen verblijf:

 • voor 2 familieleden in de 1e of 2e graad naar de plaats van opbaren, en
 • voor 1 persoon om een reisgenoot of familielid van de overleden verzekerde bij te staan

Overlijdt een reisgenoot? Dan vergoeden wij extra kosten voor vervoer en verblijf, bijvoorbeeld doordat u later dan gepland terugreist. Voor het verblijf geldt dan een maximum van 30 dagen.

Er gelden maximale vergoedingen. Voor vervoer zijn dat: auto  0,27 per kilometer, vliegreis economy class. En voor verblijf:  150 per persoon per dag.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Zorg op reis

Repatriëring stoffelijk overschot of € 7.500 voor uitvaart

Extra kosten vervoer en verblijf reisgenoot

Overkomst familieleden

 • Repatriëring stoffelijk overschot, of uitvaart in land van overlijden tot € 7.500

Verblijf max. € 150 per dag, vervoer max. economy (vliegen) en € 0,27/km (overig), totaal voor:

 • Vervoer en verblijf van 2 personen naar plaats opbaring
 • Vervoer en verblijf van 1 persoon om reisgenoot of familielid van overledene bij te staan
 • Vervoer en max. 30 dagen verblijf verzekerde reisgenoten
Bekijk verzekering
Start

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Student

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Plus

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Optimaal

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Top

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Excellent

Repatriëring stoffelijk overschot of € 7.500 voor uitvaart

Extra kosten vervoer en verblijf reisgenoot

Overkomst familieleden

 • Repatriëring stoffelijk overschot, of uitvaart in land van overlijden tot € 7.500

Verblijf max. € 150 per dag, vervoer max. economy (vliegen) en € 0,27/km (overig), totaal voor:

 • Vervoer en verblijf van 2 personen naar plaats opbaring
 • Vervoer en verblijf van 1 persoon om reisgenoot of familielid van overledene bij te staan
 • Vervoer en max. 30 dagen verblijf verzekerde reisgenoten
Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Voor deze diensten geldt geen eigen risico.

Geen eigen bijdrage

Voor deze diensten betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

U moet contact opnemen met onze alarmcentrale Artsen Alarm Service voordat u kosten maakt

Onze alarmcentrale Artsen Alarm Service is altijd bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)30 241 29 08. Wij vergoeden telefoonkosten vanuit het buitenland naar onze alarmcentrale.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Zorg op reis

Hierboven staan alleen de belangrijkste voorwaarden. De uitgebreide voorwaarden Zorg op reis bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Zorg op reis is daar namelijk onderdeel van.

Onze alarmcentrale Artsen Alarm Service regelt het vervoer en verblijf

Als u vervoer en verblijf zelf regelt, krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.