Inloggen

Ziekenhuisopname

Wat u vergoed krijgt

Kleinere operaties en onderzoeken vinden meestal plaats op de polikliniek van een ziekenhuis of in dagbehandeling. U kunt dan dezelfde dag weer naar huis.

Moet u voor uitgebreid onderzoek of behandeling door de kaakchirurg (Een kaakchirurg vindt u in het BIG-register als tandarts-specialist voor mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie) in het ziekenhuis overnachten? Dan noemen we dat een ziekenhuisopname.

De basisverzekering vergoedt de ziekenhuisopname en de zorg die daarbij hoort:

 • verpleging en verzorging
 • paramedische zorg (Fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek)  77,50 per dag.

  De aanvullende verzekeringen Excellent en Zorgplan hebben een vergoeding om uw verblijf comfortabeler te maken, bijvoorbeeld met een eenpersoonskamer. Die staat bij Ziekenhuisopname: extra luxe en comfort..

  Hier kunt u terecht

  • ziekenhuis
  • zelfstandig behandelcentrum (ZBC (Net als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor u niet wordt opgenomen) )
  • instelling die gespecialiseerd is in een bepaalde behandeling, zoals een longkliniek of een epilepsiecentrum

  Als u zonder verpleging of zorg in de buurt van het ziekenhuis moet verblijven:

  • logeerhuis bij het ziekenhuis
  • hotel of andere betaalde overnachting

  Andere vergoedingen

  Er zijn nog andere soorten zorg waarvoor u kunt worden opgenomen. Daarom staan deze apart vermeld:

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering

100%

Max. 3 jaar

Bekijk verzekering
Zorgplan

€ 2.500 voor extra comfort, uit vergoeding Ziekenhuisopname: extra luxe en comfort

Bekijk verzekering
Start

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Student

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Plus

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Optimaal

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Top

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Excellent

€ 2.500 voor extra comfort, uit vergoeding Ziekenhuisopname: extra luxe en comfort

Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Voor ziekenhuisopname en de zorg die daarbij hoort, geldt het eigen risico. Zo werkt het eigen risico

Geen eigen bijdrage

Voor ziekenhuisopname en de zorg die daarbij hoort, betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de medisch specialist gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, een andere medisch specialist, een jeugdarts, de bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of een specialist ouderengeneeskunde (‘verpleeghuisarts’). Voor een verwijzing naar de oogarts mag dit ook een orthoptist of Tooltip Title(between the accolades):{optometrist} Tooltip Content(between the accolades):{Deze moet geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici met een aanvullende aantekening voor oogheelkundig onderzoek binnen de anderhalvelijns zorg} zijn. Voor zwangerschap en bevalling mag ook de verloskundige verwijzen. Bij Tooltip Title(between the accolades):{acute zorg} Tooltip Content(between the accolades):{Zorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie} is geen verwijzing nodig.

Soms moet u vooraf toestemming vragen

Als u wordt opgenomen voor behandelingen die op de Tooltip Title(between the accolades):{limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg} Tooltip Content(between the accolades):{Een lijst met behandelingen die u alleen vergoed krijgt na toestemming. Hij is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde} staan, vergoeden wij alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Let op bij opname in het buitenland

In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg en opname. En er gelden aparte vergoedingen voor spoedeisende en voor niet-spoedeisende (voorziene) zorg in het buitenland. Voor een geplande opname in het buitenland moet u bijvoorbeeld vooraf toestemming van ons hebben.

Wij vergoeden maximaal 3 jaar doorlopende opname

Bij een onderbreking van maximaal 30 dagen zien wij de opname ook als doorlopend. Is de onderbreking voor vakantie- of weekendverlof? Dan tellen de verlofdagen mee voor het volmaken van de 3 jaar.

Wij vergoeden opname alleen bij verzekerde zorg

De basisverzekering vergoedt de opname in verband met de medisch-specialistische behandeling of kaakchirurgie alleen als de basisverzekering de behandeling zelf ook vergoedt.