Inloggen

Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

Wat u vergoed krijgt

Goede mondzorg op jonge leeftijd voorkomt problemen later. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan vergoedt de basisverzekering deze tandartsbehandelingen:

 • controle (preventief tandheelkundig onderzoek), één keer per jaar
 • extra controles als die nodig zijn
 • incidentele consulten
 • verwijderen van tandsteen
 • fluoridebehandeling van het blijvende gebit, 2 keer per jaar
 • extra fluoridebehandelingen als die nodig zijn
 • sealing (aanbrengen van een beschermlaag)
 • behandeling van tandvleesproblemen
 • verdoving
 • wortelkanaalbehandeling
 • vullingen
 • zorg bij klachten aan het kaakgewricht
 • uitneembare prothetische voorzieningen (zoals een plaatje en een kunstgebit)
 • chirurgische tandheelkundige hulp, behalve implantaten
 • röntgenfoto’s, behalve die voor orthodontie
 • kaakoverzichtsfoto, behalve die voor orthodontie

Is voor behandeling bij de kaakchirurg opname nodig? Dan vergoedt de basisverzekering ook de Ziekenhuisopname.

De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden tot 18 jaar de algemene tandheelkundige zorg die de basisverzekering niet vergoedt. Optimaal vergoedt maximaal MRA (Dit valt onder de vergoeding hulpmiddelen: MRA) (mandibulair repositie apparaat) (G71, G72, G73)

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering

100% van de meeste behandelingen

Bekijk verzekering
Start

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Student

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Plus

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Optimaal

€ 500

Max. per kalenderjaar

Bekijk verzekering
Top

100%

Bekijk verzekering
Excellent

100%

Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.

Geen eigen bijdrage

Voor tandheelkundige zorg tot 18 jaar betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

Voor de kaakchirurg moet u vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de kaakchirurg gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, tandarts, een medisch specialist of een jeugdarts. Bij Tooltip Title(between the accolades):{acute zorg} Tooltip Content(between the accolades):{Zorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie} is geen verwijzing nodig.

Soms heeft u vooraf toestemming nodig

De volgende zorg vergoeden wij alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven:

 • de 3e en volgende fluoridebehandeling(en) in hetzelfde kalenderjaar
 • een kaakoverzichtsfoto
 • transplantatie van een eigen tand of kies (autotransplantaat)
 • behandelingen bij de kaakchirurg die op de Tooltip Title(between the accolades):{limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie} Tooltip Content(between the accolades):{Een lijst met behandelingen die u alleen vergoed krijgt na toestemming. Hij is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde} staan
 • zorg onder volledige narcose
 • een kunstgebit dat duurder is dan  650 (inclusief materiaal- en techniekkosten) per kaak
 • het vervangen van een kunstgebit dat minder dan 5 jaar oud is
 • een klikgebit, en het repareren of rebasen (opvullen) van een klikgebit
 • zorg in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT)

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in dat u geen vergoeding krijgt als een behandeling alleen cosmetisch is, of als u een zorgafspraak niet nakomt (‘no show’).

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de mondzorg die tandartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.