Inloggen

Tandheelkundige zorg na een ongeval

Wat u vergoed krijgt

Heeft u schade aan uw gebit door een ongeval (Met ongeval bedoelen wij in deze vergoeding: een plotselinge inwerking van geweld van buitenaf op uw gebit, buiten uw wil, waarbij onmiddellijk schade aan uw gebit ontstaat) ? De basisverzekering of uw aanvullende (tand)verzekering vergoedt mogelijk uw tandheelkundige kosten. Dit hangt af van wélke verzekering u heeft en van uw leeftijd.

Bent u jonger dan 18 jaar?

Dan vergoedt de basisverzekering de meeste tandheelkundige zorg. Dat kan dus ook zorg zijn die u nodig heeft door een ongeval. De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden algemene tandheelkundige zorg die niet onder de basisverzekering valt. Wat u vergoed krijgt staat bij Tandheelkundige zorg tot 18 jaar.

Bent u 18 jaar of ouder?

Dan vergoedt de basisverzekering na een ongeval soms de kaakchirurg, het kunstgebit en Bijzondere tandheelkunde. Excellent, de aanvullende tandverzekeringen, en soms Ontzorgplus vergoeden, na onze toestemming, andere tandheelkundige zorg na een ongeval om de schade aan uw gebit te repareren. Hieronder vallen ook materiaal- en techniekkosten, bijvoorbeeld voor een kroon of een gedeeltelijk kunstgebit.

Deze vergoeding geldt alleen voor behandelingen tot maximaal 1 jaar na het ongeval. En het ongeluk moet gebeurd zijn terwijl u Excellent, Tandplus A, B, C of Preventief of Ontzorgplus had.

Er geldt een maximale vergoeding per kalenderjaar. De bedragen staan bovenaan deze vergoeding.

Hier kunt u terecht

  • tandarts
  • mondhygiënist
  • tandprotheticus

Dit wordt niet vergoed

  • volledige narcose en de voorbereiding daarvan (A20 (De codes tussen haakjes staan op de rekening van je tandarts) , A30)
  • behandeling van schade aan uw gebit door een gebeurtenis waarbij duidelijk is dat deze kan ontstaan. Zoals bijten op een hard voorwerp of niet dragen van een gebitsbeschermer waar dat regel is
  • behandeling van schade aan uw gebit die is ontstaan of verergerd door eten

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering

Sommige gevallen

Uit vergoeding Tandheelkundige zorg tot 18 jaar, of vanaf 18 jaar volgens vergoedingen Kaakchirurgie, Gebitsprothese en Bijzondere tandheelkunde

Bekijk verzekering
Ontzorgplus

€ 10.000

Bekijk verzekering
Tand Preventief

€ 10.000

Max., 1 ongeval per kalenderjaar

Bekijk verzekering
Tandplus A

€ 2.500

Max., 1 ongeval per kalenderjaar

Bekijk verzekering
Tandplus B

€ 5.000

Max., 1 ongeval per kalenderjaar

Bekijk verzekering
Tandplus C

€ 5.000

Max., 1 ongeval per kalenderjaar

Bekijk verzekering
Start

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Student

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Plus

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Optimaal

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Top

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Excellent

€ 5.000 of € 10.000 volgens Ontzorgplus

Max., 1 ongeval per kalenderjaar

Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor de zorg die onder de basisverzekering valt. Zo werkt het eigen risico

Geen eigen bijdrage

Voor tandheelkundige zorg na een ongeval uit de aanvullende verzekering betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

U moet ons vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden tandheelkundige zorg na een ongeval alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Voor spoedeisende zorg kunt u toestemming ook achteraf vragen. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij een schriftelijke toelichting van uw zorgverlener nodig. Daar moeten een behandelplan, een begroting en een (röntgen)foto bij zitten.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Ontzorgplus of Excellent? Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Ontzorgplus

De uitgebreide voorwaarden Ontzorgplus bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Ontzorgplus is daar namelijk onderdeel van.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de tandheelkundige zorg die tandartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.