Inloggen

Plastische chirurgie

Wat u vergoed krijgt

Bij plastische chirurgie denken veel mensen aan het aanpassen van het uiterlijk om er beter uit te zien. Maar plastische chirurgie is veel meer. Het kan ook gaan om operaties om een aangeboren afwijking te herstellen. Of om het lichaam te herstellen na een ongeluk, zoals bij brandwonden. Ook als er bij een medische behandeling een litteken overblijft waar u last van heeft, kan plastische chirurgie een oplossing zijn.

De basisverzekering vergoedt plastische chirurgie bij:

 1. afwijkingen van het uiterlijk als u daardoor een aantoonbare lichamelijke paramedische zorg (Fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek) , geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen.

  Is het nodig dat u wordt opgenomen? Dan vergoedt de basisverzekering de Ziekenhuisopname.

  De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden bepaalde plastische chirurgie als de basisverzekering die niet vergoedt.

  Optimaal vergoedt plastische chirurgie bij:

  • correctie van flaporen bij kinderen tot 18 jaar
  • een aantoonbare lichamelijke functiestoornis, als het gaat om correctie van bovenoogleden of om het vervangen van borstprothesen

  Top en Excellent vergoeden plastische chirurgie bij:

  • correctie van flaporen bij kinderen tot 18 jaar
  • een aantoonbare lichamelijke functiestoornis

  Meer uitleg over de vergoeding van plastische chirurgie staat in het document plastische chirurgie.

  Hier kunt u terecht

  Plastische chirurgie wordt meestal door een plastisch chirurg uitgevoerd. Maar ook een andere medisch specialist (Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-darm-leverarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog) , zoals een oogarts of KNO-arts kan plastisch chirurgische operaties uitvoeren.

  Deze medisch specialisten werken in het ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC (Net als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor u niet wordt opgenomen) ).

  Dit wordt niet vergoed

  • wegzuigen van onderhuids vet (liposuctie) van de buik
  • borstvergroting in andere gevallen dan hierboven staan

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering

In bepaalde gevallen

Bekijk verzekering
Start

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Student

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Plus

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Optimaal
 • Bij lichamelijke functiestoornis: bovenoogleden en vervangen borstprothesen
 • Correctie flaporen tot 18 jaar
Bekijk verzekering
Top
 • Bij lichamelijke functiestoornis
 • Correctie flaporen tot 18 jaar
Bekijk verzekering
Excellent
 • Bij lichamelijke functiestoornis
 • Correctie flaporen tot 18 jaar
Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor plastische chirurgie die onder de basisverzekering valt. Zo werkt het eigen risico

Geen eigen bijdrage

Voor plastische chirurgie betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de medisch specialist gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, een andere medisch specialist, een jeugdarts, de bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of een specialist ouderengeneeskunde (‘verpleeghuisarts’). Bij Tooltip Title(between the accolades):{acute zorg} Tooltip Content(between the accolades):{Zorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie} is geen verwijzing nodig.

Meestal moet u ons vooraf toestemming vragen

Behandelingen die op de Tooltip Title(between the accolades):{limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg} Tooltip Content(between the accolades):{Een lijst met behandelingen die u alleen vergoed krijgt na toestemming. Hij is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde} staan, vergoeden wij alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Ook voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen heeft u vooraf toestemming nodig. Alleen voor correctie van flaporen is geen toestemming nodig.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Wachtlijst? Neem contact op met de Zorgconsulent

U kunt onze Zorgconsulent vragen te bemiddelen om uw wachttijd te verkorten. Ook voor andere vormen van zorgbemiddeling kunt u bij de Zorgconsulent terecht.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.