Inloggen

Medisch specialist

Wat u vergoed krijgt

Voor specialistische zorg gaat u naar de medisch specialist (Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-darm-leverarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog) . U heeft altijd een verwijzing nodig. Die krijgt u meestal van uw huisarts.

De medisch specialist werkt in het ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum (ZBC (Net als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor u niet wordt opgenomen) ) of in een eigen praktijk.

De medisch specialist doet het eerste consult meestal zelf. Die stelt de diagnose en bespreekt de behandeling met u. En is voor u de hoofdbehandelaar. Na het eerste consult kan de medisch specialist onderdelen van de zorg door anderen laten uitvoeren. Bijvoorbeeld een scan of een onderzoek. Dit valt allemaal onder medisch-specialistische zorg.

Als u in een ziekenhuis wordt behandeld kan de hoofdbehandelaar ook een physician assistant (De physician assistant mag zelfstandig sommige onderzoeken uitvoeren, injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hij kan ook werken onder leiding van een medisch specialist) zijn. Dat zijn geen medisch specialisten, maar het is wel medisch-specialistische zorg.

De basisverzekering vergoedt medisch-specialistische zorg. De basisverzekering vergoedt ook verpleging, paramedische zorg (Fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek) , geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen als die bij uw behandeling horen.

Is het nodig dat u wordt opgenomen? Dan vergoedt de basisverzekering de Ziekenhuisopname.

Voor sommige behandelingen gelden ook nog andere voorwaarden. Daarom staan deze apart vermeld:

Dit wordt niet vergoed

  • besnijdenis (circumcisie) zonder medische noodzaak
  • behandelingen tegen snurken door operatie van de huig (uvuloplastiek)

Andere vergoedingen

Deze behandelingen krijgt u soms wel in het ziekenhuis, maar ze vallen niet onder de vergoeding die u nu leest:

De basisverzekering vergoedt de volgende zorg niet. De aanvullende verzekering soms wel:

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering

100%

De meeste ziekenhuiszorg

Bekijk verzekering
Start

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Student

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Plus

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Optimaal

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Top

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Excellent

Geen vergoeding

Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Voor zorg van de medisch specialist geldt het eigen risico. Zo werkt het eigen risico

Geen eigen bijdrage

Voor zorg van de medisch specialist betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de medisch specialist gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, een andere medisch specialist, een jeugdarts, de bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of een specialist ouderengeneeskunde (‘verpleeghuisarts’). Voor een verwijzing naar de oogarts mag dit ook een orthoptist of Tooltip Title(between the accolades):{optometrist} Tooltip Content(between the accolades):{Deze moet geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici met een aanvullende aantekening voor oogheelkundig onderzoek binnen de anderhalvelijns zorg} zijn. Voor zwangerschap en bevalling kan ook de verloskundige verwijzen. Bij Tooltip Title(between the accolades):{acute zorg} Tooltip Content(between the accolades):{Zorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie} is geen verwijzing nodig.

Soms moet u vooraf toestemming vragen

Behandelingen die op de Tooltip Title(between the accolades):{limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg} Tooltip Content(between the accolades):{Een lijst met behandelingen die u alleen vergoed krijgt na toestemming. Hij is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde} staan, vergoeden wij alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Een second opinion kan ook

Twijfelt u over de gestelde diagnose of de voorgestelde behandeling? De basisverzekering vergoedt een second opinion door een andere medisch specialist.

Let op bij zorg in het buitenland

In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg en opname. En er gelden aparte vergoedingen voor spoedeisende en voor niet-spoedeisende (voorziene) zorg in het buitenland.

Wachtlijst? Neem contact op met de Zorgconsulent

U kunt onze Zorgconsulent vragen te bemiddelen om uw wachttijd te verkorten. Ook voor andere vormen van zorgbemiddeling kunt u bij de Zorgconsulent terecht.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.