Inloggen

Gespecialiseerde ggz

Wat u vergoed krijgt

Bij ernstige psychische problemen krijgt u een verwijzing voor gespecialiseerde ggz. De behandeling bestaat vaak uit gesprekken met bijvoorbeeld een psychiater of psychotherapeut. Soms krijgt u geneesmiddelen. Als dat nodig is, wordt u opgenomen in een ggz-instelling of op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.

U krijgt altijd een regiebehandelaar. Die is voor u (en uw naasten) het eerste aanspreekpunt. En kan ook andere behandelaars inzetten. Uw regiebehandelaar zorgt dan voor een goede samenwerking en heeft een coördinerende rol. Wie voor de behandeling regiebehandelaar mogen zijn, staat hieronder bij ‘Hier kunt u terecht’.

De basisverzekering vergoedt gespecialiseerde ggz vanaf 18 jaar.

U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat. Om te voorkomen dat u zelf moet bijbetalen, adviseren wij u naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan. Dan vergoeden wij de zorg volledig. In onze Zorgzoeker ziet u met welke zorgverleners wij een contract hebben.

Heeft uw zorgverlener geen contract met ons? Dan vergoeden wij tot een maximaal bedrag. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van wat voor zorg u krijgt. En van uw diagnose. De maximale vergoedingen staan in een overzicht. Alles hierboven betaalt u zelf.

Is opname nodig voor een goed resultaat van de behandeling? Dan vergoedt de basisverzekering die ook. Met daarbij, als dat nodig is: verpleging en verzorging, aanpassingsstoornissen (Daarvan is sprake als iemand moeite heeft om zich op emotioneel gebied aan te passen aan een veranderde situatie, bijvoorbeeld na een overlijden of echtscheiding)

 • zorg waarvan de effectiviteit niet of onvoldoende bewezen is. Meer informatie hierover staat in het overzicht therapieën ggz
 • als u naar een zorgverlener gaat met wie wij geen contract hebben, krijgt u een maximale vergoeding. Rekent uw zorgverlener een hoger bedrag, dan betaalt u het verschil zelf
 • Vergoeding per verzekering

  Verzekering Vergoeding
  Basisverzekering

  100% bij gecontracteerde zorg

  Anders beperkte vergoeding

  Bij (vermoeden van) psychische stoornis

  Bekijk verzekering
  Start

  Geen vergoeding

  Bekijk verzekering
  Student

  Geen vergoeding

  Bekijk verzekering
  Plus

  Geen vergoeding

  Bekijk verzekering
  Optimaal

  Geen vergoeding

  Bekijk verzekering
  Top

  Geen vergoeding

  Bekijk verzekering
  Excellent

  Geen vergoeding

  Bekijk verzekering

  Wat u zelf betaalt

  Het eigen risico

  Voor gespecialiseerde ggz geldt het eigen risico. Zo werkt het eigen risico

  Meestal bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg

  Hoe dat werkt, staat hierboven onder ‘Wat u vergoed krijgt’.

  Dit moet u zelf doen

  U moet vooraf een verwijzing hebben

  Voor u naar de zorgverlener gaat, moet u een gerichte verwijzing hebben van uw huisarts, de bedrijfsarts, een medisch specialist of Tooltip Title(between the accolades):{SEH-arts} Tooltip Content(between the accolades):{Spoedeisende hulp arts}. Dit betekent dat de huisarts of medisch specialist vindt dat de gespecialiseerde ggz de meest geschikte behandelvorm is. Bij Tooltip Title(between the accolades):{acute zorg} Tooltip Content(between the accolades):{Zorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie} is geen verwijzing nodig.

  Als u onder behandeling bent in de Generalistische basis-ggz, dan kan uw regiebehandelaar u ook doorverwijzen naar de gespecialiseerde ggz. U hoeft dan niet eerst langs de huisarts.

  Controleer of uw zorgverlener een contract met ons heeft

  Als uw zorgverlener geen contract met ons heeft, krijgt u een lagere vergoeding. In onze Zorgzoeker kunt u nakijken of uw zorgverlener een contract met ons heeft. Zoekt u een zorgverlener? Dan vindt u met de Zorgzoeker ook eenvoudig een zorgverlener in de buurt. U kunt ook contact opnemen met ons Service Center. Wij helpen u graag.

  Soms moet u vooraf toestemming vragen

  U moet vooraf toestemming van ons hebben als uw zorgverlener geen contract met ons heeft en:

  • u meer dan 35 consulten nodig heeft, of
  • u korter dan 1 jaar wordt opgenomen, of
  • u Esketamine neusspray (Spravato) krijgt voorgeschreven

  Voor verlenging van een opname na 1 jaar moet u ons altijd vooraf toestemming vragen

  Blijft u langer dan een jaar opgenomen? Dan moet u daarvoor uiterlijk in de 10e maand van uw opname toestemming aan ons vragen. Meestal regelt uw zorgverlener dat voor u.

  Goed om te weten

  De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

  Een psychische stoornis volgens de DSM

  De basisverzekering vergoedt ggz, maar alleen als u een psychische stoornis heeft, of als uw zorgverlener dat vermoedt. Alle psychische stoornissen staan in de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’, DSM. Dit is een internationale standaard voor de indeling van psychische stoornissen. DSM-5 is de nu gebruikte versie.

  Let op bij zorg in het buitenland

  In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg en opname. Daardoor krijgt u misschien niet alles vergoed. En voor een opname in het buitenland moet u altijd vooraf toestemming van ons hebben.

  Soms krijgt u uw geneesmiddelen van uw ggz-instelling

  Krijgt u bij uw behandeling geneesmiddelen? Dan vallen die meestal onder de vergoeding Geneesmiddelen basisverzekering. Behalve als de ggz-instelling het geneesmiddel levert. Dan valt het geneesmiddel onder deze vergoeding.

  Uw zorgverlener moet een goedgekeurd kwaliteitsstatuut hebben en zich houden aan veldafspraken

  In het kwaliteitsstatuut ggz staat aan welke kwaliteitseisen de zorgverlener voldoet, en hoe de zorg er is geregeld. U vindt het kwaliteitsstatuut op de website van de zorgverlener. In de veldafspraken staan afspraken over verantwoording, controles en gepast gebruik. Heeft uw zorgverlener geen goedgekeurd kwaliteitsstatuut of houdt die zich niet aan de veldafspraken? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw vergoeding.

  Wachtlijst? Neem contact op met de Zorgconsulent

  U kunt onze Zorgconsulent vragen te bemiddelen om uw wachttijd te verkorten. De Zorgconsulent is er ook voor andere vormen van zorgbemiddeling. Of voor hulp bij het kiezen van een zorgverlener.

  Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

  Hier is gebruikelijke zorg: de gespecialiseerde ggz die psychiaters en klinisch psychologen normaal gesproken verlenen en waarvan de effectiviteit is bewezen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

  Wij vergoeden maximaal 3 jaar doorlopende opname

  Bij een onderbreking van maximaal 30 dagen zien wij de opname ook als doorlopend. Is de onderbreking voor vakantie- of weekendverlof? Dan tellen de verlofdagen mee voor het volmaken van de 3 jaar.