Inloggen

Geneesmiddelen aanvullende verzekering

Wat u vergoed krijgt

De basisverzekering vergoedt de meeste geneesmiddelen waarvoor u een recept heeft. Daarvoor geldt de vergoeding Geneesmiddelen basisverzekering. Soms betaalt u een eigen bijdrage.

De aanvullende verzekeringen Student en hoger vergoeden:

 • de eigen bijdragen
 • geregistreerde geneesmiddelen die de basisverzekering niet vergoedt
 • de terhandstelling en het begeleidingsgesprek van de apotheek van deze geneesmiddelen
 • verbandmiddelen als u bij een arts onder behandeling bent voor een huidaandoening of wond, als ze niet onder de vergoeding Verbandmiddelen vallen

Optimaal en hoger vergoeden ook nog:

 • melatonine van 0,3 mg of meer per eenheid

Student, Plus, Optimaal en Top vergoeden per kalenderjaar maximaal het bedrag hierboven. Excellent vergoedt de zorg volledig. Van deze vergoedingen mag u maximaal  250 gebruiken voor wettelijke eigen bijdragen. Dat zijn de wettelijke eigen bijdragen en geen andere bijbetalingen.

Hier kunt u terecht

 • apotheek
 • apotheekhoudende huisarts

Andere vergoedingen

Voor sommige geneesmiddelen gelden (ook) andere voorwaarden. Daarom staan deze apart vermeld:

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Start

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Student

€ 100 voor eigen bijdragen, geregistreerde geneesmiddelen en verbandmiddelen

Max. per kalenderjaar

Bekijk verzekering
Plus

€ 150 voor eigen bijdragen, geregistreerde geneesmiddelen en verbandmiddelen

Max. per kalenderjaar

Bekijk verzekering
Optimaal

€ 300 voor geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen, melatonine, waarvan max. € 250 voor eigen bijdragen

Max. per kalenderjaar

Bekijk verzekering
Top

€ 1.500 voor geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen, melatonine, waarvan max. € 250 voor eigen bijdragen

Max. per kalenderjaar

Bekijk verzekering
Excellent

100% geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen, melatonine, waaronder max. € 250 voor eigen bijdragen

Max. per kalenderjaar

Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Voor geneesmiddelen uit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

De eigen bijdrage

Voor sommige geneesmiddelen die de basisverzekering vergoedt, betaalt u een eigen bijdrage. De aanvullende verzekeringen vergoeden die eigen bijdrage, volgens de vergoeding die u nu leest. Maar totaal nooit meer dan  250 per kalenderjaar. Daarboven vergoedt de basisverzekering de eigen bijdrage. Zo werkt de eigen bijdrage

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift (recept) hebben van een arts of andere voorschrijver

Wij vergoeden geneesmiddelen, verbandmiddelen en melatonine alleen als ze zijn voorgeschreven door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist (kaakchirurg, orthodontist), verloskundige, verpleegkundig specialist of Tooltip Title(between the accolades):{physician assistant} Tooltip Content(between the accolades):{De physician assistant mag zelfstandig sommige onderzoeken uitvoeren, injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hij kan ook werken onder leiding van een medisch specialist}.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Soms krijgt u uw geneesmiddel van het ziekenhuis

Geneesmiddelen die u krijgt als onderdeel van zorg door de Medisch specialist of tijdens een ziekenhuisopname betaalt u niet apart. Ze zitten in de rekening van het ziekenhuis.

U krijgt een vaste ‘afleverhoeveelheid’ mee

Per recept vergoeden wij de kosten van een geneesmiddel voor:

 • 15 dagen of de kleinste afleververpakking, bij een voor u nieuw geneesmiddel
 • 15 dagen, bij antibiotica voor een acute aandoening of bij middelen voor chemotherapie (cytostatica)
 • maximaal 1 maand, bij slaapmiddelen (hypnotica) en middelen tegen angst (anxiolytica)
 • maximaal 3 maanden, bij een geneesmiddel voor een chronische ziekte
 • maximaal 1 jaar, bij de anticonceptiepil
 • maximaal 1 maand, bij geneesmiddelen duurder dan  1.000 per maand tijdens de instelperiode van 6 maanden
 • maximaal 1 maand in andere gevallen

Valt een geneesmiddel onder meer categorieën? Dan geldt de kortste periode.