Inloggen

Diëtetiek

Wat u vergoed krijgt

Bent u te zwaar of juist te licht door bijvoorbeeld ziekte, eetproblemen of een voedselallergie? Of heeft u andere klachten die samenhangen met voeding, zoals darmklachten, hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol? Een diëtist geeft voorlichting en advies over voeding, dieet en eetgewoonten. Dit noemen we diëtetiek.

Wij vergoeden diëtetiek in 3 situaties:

 1. als onderdeel van ketenzorg bij chronische ziekte
  Heeft u diabetes (suikerziekte), een hart- of vaatziekte, of chronische longproblemen (COPD)? Dan krijgt u via de huisarts mogelijk ketenzorg. Daarbij werken meer zorgverleners intensief samen om u zorg te geven. De diëtist maakt daar dan onderdeel van uit.
 2. bij overgewicht
  U kunt zorg krijgen bij de diëtist als:
  • uw BMI (Zelf uw BMI berekenen? Deel uw gewicht (in kilo’s) door uw lengte (in meters). Deel de uitkomst nog een keer door uw lengte (in meters). De uitkomst is uw BMI) minstens 30 kg/m2 is, of
  • uw BMI tussen 25 en 30 kg/m2 is en u daarnaast extra risico loopt door bijvoorbeeld een ziekte (zoals hart- en vaatziekte)
 3. als er een andere medische reden is
  Heeft u een ander medisch probleem waarvoor het nodig is een diëtist te raadplegen? Dan kan de huisarts u naar de diëtist verwijzen. Ook kunt u op eigen initiatief naar de diëtist gaan. Een verwijzing is namelijk niet nodig.

De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar maximaal 3 uur diëtetiek met een medische reden door een diëtist. Maakt de zorg door de diëtist onderdeel uit van uw ketenzorg? Dan vergoedt de basisverzekering die zorg ook. Deze ketenzorg telt niet mee voor het maximum van 3 uur.

Heeft u na de 3 uur van de basisverzekering nog begeleiding en advies nodig? De aanvullende verzekeringen Student en hoger vergoeden extra diëtetiek met een medische reden door een diëtist. Student vergoedt maximaal 1 uur extra diëtetiek per kalenderjaar. Plus en Optimaal hebben een maximale vergoeding per kalenderjaar voor extra diëtetiek. De bedragen staan bovenaan deze vergoeding. Top en Excellent vergoeden extra diëtetiek volledig.

Dit wordt niet vergoed

 • voedingsmiddelen, maaltijdvervangers en dieetartikelen
 • diëtetiek als onderdeel van sportmedisch advies

Andere vergoedingen

Heeft u geen medische reden, maar wilt u wel uw eetgewoonten veranderen? De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden Preventiecursussen.

Voor diëtetiek na ernstige COVID-19 geldt de vergoeding Voorwaardelijk toegelaten zorg.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering

3 uur

Max. per kalenderjaar

Bekijk verzekering
Start

Geen vergoeding

Bekijk verzekering
Student

1 uur

Max. per kalenderjaar

Bekijk verzekering
Plus

€ 120

Max. per kalenderjaar

Bekijk verzekering
Optimaal

€ 200

Max. per kalenderjaar

Bekijk verzekering
Top

100%

Bekijk verzekering
Excellent

100%

Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Voor diëtetiek die onder de basisverzekering valt, geldt het eigen risico. Behalve als de diëtetiek onderdeel is van ketenzorg. Dan geldt het eigen risico niet. Zo werkt het eigen risico

Geen eigen bijdrage

Voor diëtetiek betaalt u geen eigen bijdrage.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Kwaliteitsregisters geven extra informatie

Bij ons heeft u optimale keuzevrijheid. U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat. In kwaliteitsregisters vindt u informatie die u bij uw keuze kan helpen.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de diëtetiek met een medische reden die diëtisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.