Inloggen

Buitenland: spoedeisende zorg

Wat u vergoed krijgt

Heeft u in het buitenland met spoed zorg nodig, bijvoorbeeld door een ongeval of een plotselinge ziekte? Dat is spoedeisende zorg, dus zorg die u onverwachts nodig heeft en meteen moet krijgen en die niet kan wachten tot u weer terug bent in eigen land. Zodat u uw reis of verblijf niet hoeft af te breken.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor vergoeding. We zetten het voor u op een rij.

Wat vergoedt de basisverzekering?

Staat bij de vergoedingen dat de basisverzekering de zorg vergoedt? Dan is dat ook zo als u die zorg met spoed in het buitenland krijgt. Er gelden 2 belangrijke beperkingen:

 • de basisverzekering vergoedt maximaal het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten. Het komt regelmatig voor dat zorg in het buitenland duurder is dan zorg in Nederland. De rest moet u dan zelf betalen
 • niet alle zorg in het buitenland voldoet aan de voorwaarden van de basisverzekering. Voldoet de zorg niet aan deze voorwaarden? Dan krijgt u geen vergoeding

Of: vergoeding volgens de regels van het land waar u de zorg krijgt

Woont u in een EU-, EER- of verdragsland en krijgt u de spoedeisende zorg in een ander EU-, EER- of verdragsland? Dan kunt u ook kiezen voor vergoeding volgens de regels van het land waar u de zorg krijgt. Door gebruik te maken van uw Europese zorgpas (EHIC) of een Verdragsformulier 111.

Wat vergoedt de aanvullende verzekering?

Zorg op reis en Excellent vullen voor spoedeisende zorg in het buitenland de vergoeding van de basisverzekering aan, tot het wettelijke of marktconforme tarief van het land waar u de zorg krijgt. Maar alleen als de zorg voor uw vertrek naar het buitenland niet te verwachten was. U hoeft dan niet bij te betalen als de zorg duurder is dan in Nederland.

Gaat het om een vergoeding uit uw aanvullende (tand)verzekering? Bijvoorbeeld de vergoeding voor fysiotherapie? Deze gelden ook als u de zorg in het buitenland krijgt. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als in Nederland. De aanvullende verzekeringen vergoeden maximaal het wettelijke of marktconforme tarief van het land waar u de zorg krijgt.

Maar let op: de aanvullende verzekering Ontzorgplus vergoedt geen zorg of diensten in het buitenland.

Dit wordt niet vergoed

 • extra kosten in verband met een één- of tweepersoonskamer
 • hogere lonen voor artsen of kosten die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld bij inzet van een Chefarzt of Oberarzt (Duitsland) of supplementen (België)

Andere vergoedingen

Voor zorg waarvan u al wist dat u die moest krijgen, en zorg die kan wachten tot u weer terug bent in eigen land, geldt de vergoeding Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering

100% volgens Nederlands tarief

Zorg die onder basisverzekering valt, tot bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

Bekijk verzekering
Tand Preventief

Tand Preventief vergoedingen gelden ook in het buitenland

Bekijk verzekering
Tandplus A

Tandplus A vergoedingen gelden ook in het buitenland

Bekijk verzekering
Tandplus B

Tandplus B vergoedingen gelden ook in het buitenland

Bekijk verzekering
Tandplus C

Tandplus C vergoedingen gelden ook in het buitenland

Bekijk verzekering
Zorg op reis

Aanvulling vergoeding basisverzekering

 • Aanvulling basisverzekering als zorg duurder is dan in Nederland, tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief
 • Geregistreerde geneesmiddelen
 • Niet-geneesmiddelen, max. € 250 per kalenderjaar
 • Ziekenvervoer naar de zorgverlener
Bekijk verzekering
Start

Start vergoedingen gelden ook in het buitenland

Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

Bekijk verzekering
Student

Student vergoedingen gelden ook in het buitenland

Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

Bekijk verzekering
Plus

Plus vergoedingen gelden ook in het buitenland

Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

Bekijk verzekering
Optimaal

Optimaal vergoedingen gelden ook in het buitenland

Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

Bekijk verzekering
Top

Top vergoedingen gelden ook in het buitenland

Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

Bekijk verzekering
Excellent

Aanvulling vergoeding basisverzekering + Zorg volgens vergoedingen Excellent

 • Aanvulling basisverzekering als zorg duurder is dan in Nederland, tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief
 • Zorg die onder Excellent valt, tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief
 • Geregistreerde geneesmiddelen
 • Niet-geneesmiddelen, max. € 350 per kalenderjaar
 • Ziekenvervoer naar de zorgverlener
Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Valt zorg in Nederland onder het eigen risico? Dan geldt het eigen risico ook als u die zorg in het buitenland krijgt. Zo werkt het eigen risico

De eigen bijdrage

Zou u in Nederland een eigen bijdrage betalen? Dan betaalt u die ook in het buitenland. Kiest u voor vergoeding volgens plaatselijke regels? Dan betaalt u een eigen bijdrage als de plaatselijke regels dat bepalen. Zo werkt de eigen bijdrage

Dit moet u zelf doen

Neem contact op met onze alarmcentrale Artsen Alarm Service

Heeft u in het buitenland zorg nodig? Dan moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met onze Tooltip Title(between the accolades):{alarmcentrale Artsen Alarm Service} Tooltip Content(between the accolades):{+31 (0)30 241 29 08}. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor de vergoeding.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. Dat nota’s duidelijk moeten zijn, en in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans. En welke wisselkoers wij gebruiken voor nota’s in een andere muntsoort dan de euro.

U geeft toestemming voor uitwisseling medische gegevens

U geeft toestemming aan de medisch adviseur van onze alarmcentrale Artsen Alarm Service om, als dat nodig is, gegevens over te dragen aan onze medisch adviseur. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over de behandeling of repatriëring.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Het moet gaan om de zorg die normaal gesproken wordt verleend. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Zorg op reis of Excellent? Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Zorg op reis

Voor Zorg op reis staan hierboven alleen de belangrijkste voorwaarden. De uitgebreide voorwaarden Zorg op reis bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Zorg op reis is daar namelijk onderdeel van.