Inloggen

Zorg op reis: ziekenhuiszorg in België en Duitsland

Wat u vergoed krijgt

Voor medisch-specialistische zorg krijgt u van de huisarts een verwijzing naar de medisch specialist (Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-lever-darmarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog) . In Nederland geldt dan de vergoeding Medisch specialist. Bijna altijd vergoedt de basisverzekering die zorg.

Gaat u voor medisch-specialistische zorg naar het buitenland? Dan geldt de vergoeding Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg. De basisverzekering vergoedt dan tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten. Als de zorg in het buitenland duurder is, betaalt u dus een deel zelf.

Heeft u de aanvullende verzekering Zorg op reis of Excellent vullen de vergoeding van de basisverzekering voor zorg door de medisch specialist in een ziekenhuis in België of Duitsland aan, tot het wettelijke of marktconforme tarief van het land waar u de zorg krijgt. U hoeft dan niet bij te betalen als de zorg duurder is dan in Nederland. 

Waar kunt u terecht? Wat zijn de voorwaarden?

Voor zorg in het buitenland gelden dezelfde voorwaarden als voor zorg in Nederland. U vindt de voorwaarden via de vergoeding Medisch specialist.

Dit wordt niet vergoed

  • Chefarzt of Oberarzt (Duitsland) en ereloon(supplementen) (België) en kosten die daarmee te maken hebben
  • alternatieve zorg
  • eigen risico dat u moet betalen
  • vervoer naar het ziekenhuis of terug naar huis

Andere vergoedingen

Excellent en Zorgplan hebben vergoedingen voor extra service voor en na een ziekenhuisopname. Die gelden soms ook voor België en Duitsland.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% volgens Nederlands tarief, uit vergoeding Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg   Bekijk verzekering
Zorg op reis 100% medisch specialist in België en Duitsland, na begeleiding ZorgConsulent Alleen voor zorg in ziekenhuis Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Excellent 100% medisch specialist in België en Duitsland, na begeleiding ZorgConsulent Alleen voor zorg in ziekenhuis Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Valt zorg in Nederland onder het eigen risico? Dan geldt dat ook als u naar België of Duitsland gaat.
Zo werkt het eigen risico

De eigen bijdrage

Zou u in Nederland een eigen bijdrage betalen? Dan betaalt u die ook als u naar België of Duitsland gaat.
Zo werkt de eigen bijdrage

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf contact opnemen met de ZorgConsulent

Onze ZorgConsulent begeleidt u bij het kiezen van een ziekenhuis in België of Duitsland. Als u dat niet doet, heeft dit mogelijk gevolgen voor uw vergoeding.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Zorg op reis

Hierboven staan alleen de belangrijkste voorwaarden. De uitgebreide voorwaarden Zorg op reis bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Zorg op reis is daar namelijk onderdeel van.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Het moet gaan om de zorg zoals medisch specialisten die normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.