Inloggen

Zorg op reis: vergoeding bij overlijden

Wat u vergoed krijgt

Niemand wil natuurlijk dat het gebeurt. Maar: overlijdt een verzekerde met Excellent of Zorg op reis tijdens een reis? Dan vergoeden die aanvullende verzekeringen:

  • uitvaart in het land van overlijden, en de heen- en terugreis daarvoor van familieleden (Familieleden in de 1e of 2e graad - 1e graad: uw partner, ouders, adoptieouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen, schoonzonen en schoondochters. Onder kinderen, adoptie-, pleeg- of stiefkinderen wordt ook verstaan een begeleider als het kind, adoptie-, pleeg- of stiefkind jonger is dan 16 jaar. Onder ouders en kinderen worden ook verstaan de partners met wie zij duurzaam samenwonen - 2e graad: broers inclusief kinderen, zussen inclusief kinderen, grootouders, kleinkinderen, stiefbroers, stiefzussen, zwagers en schoonzussen. Onder broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, stiefbroers en stiefzussen worden ook verstaan de partners met wie zij duurzaam samenwonen)  in de 1e of 2e graad, samen tot maximaal € 7.500, of
  • vervoer van het stoffelijk overschot naar een land dat de nabestaanden kiezen
  • voor verzekerde reisgenoten: extra kosten van verblijf, tot en met de dag van repatriëring van het stoffelijk overschot of de dag na de uitvaart, maar maximaal 30 dagen. En ook: hun extra kosten van vervoer voor de terugreis

Excellent en Zorg op reis vergoeden ook vervoer heen en terug plus maximaal 7 dagen verblijf:

  • voor 2 familieleden in de 1e of 2e graad naar de plaats van opbaren, en
  • voor 1 persoon om een reisgenoot of familielid van de overleden verzekerde bij te staan

Overlijdt een reisgenoot (De persoon met wie u samen een reis- of huurarrangement heeft geboekt of gepland en waarmee u voorafgaand aan vertrek al een familiaire, vriendschappelijke of zakelijke band had) ? Dan vergoeden wij extra kosten voor vervoer en verblijf, bijvoorbeeld doordat u later dan gepland terugreist. Voor het verblijf geldt dan een maximum van 30 dagen.

Er gelden maximale vergoedingen. Voor vervoer zijn dat: auto € 0,27 per kilometer, vliegreis economy class. En voor verblijf: € 150 per persoon per dag.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Zorg op reis Repatriëring stoffelijk overschot of € 7.500 voor uitvaart
Extra kosten vervoer en verblijf reisgenoot
Overkomst familieleden • Repatriëring stoffelijk overschot, of uitvaart in land van overlijden tot € 7.500
• Vervoer en verblijf van 2 personen naar plaats opbaring
• Vervoer en verblijf van 1 persoon om reisgenoot of familielid van overledene bij te staan
• Vervoer en max. 30 dagen verblijf verzekerde reisgenoten
Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Excellent Repatriëring stoffelijk overschot of € 7.500 voor uitvaart
Extra kosten vervoer en verblijf reisgenoot
Overkomst familieleden • Repatriëring stoffelijk overschot, of uitvaart in land van overlijden tot € 7.500
• Vervoer en verblijf van 2 personen naar plaats opbaring
• Vervoer en verblijf van 1 persoon om reisgenoot of familielid van overledene bij te staan
• Vervoer en max. 30 dagen verblijf verzekerde reisgenoten
Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Voor deze diensten geldt geen eigen risico.

Geen eigen bijdrage

Voor deze diensten betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

U moet altijd contact opnemen met onze alarmcentrale Artsen Alarm Service voordat u kosten maakt

Behalve als dat niet mogelijk is. Onze alarmcentrale Artsen Alarm Service is altijd bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)30 241 29 08. Wij vergoeden telefoonkosten vanuit het buitenland naar onze alarmcentrale.

Goed om te weten

De algemene regels zijn van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Zorg op reis

Hierboven staan alleen de belangrijkste voorwaarden. De uitgebreide voorwaarden Zorg op reis bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Zorg op reis is daar namelijk onderdeel van.

Onze alarmcentrale Artsen Alarm Service regelt het vervoer en verblijf

Als u vervoer en verblijf zelf regelt, krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.