Inloggen

Zittend ziekenvervoer

Wat u vergoed krijgt

Soms heeft u recht op vergoeding van vervoerskosten naar het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als u in een rolstoel zit of slechtziend bent. Of als u een bepaalde behandeling krijgt. U krijgt dan 'zittend ziekenvervoer'.

De basisverzekering vergoedt zittend ziekenvervoer in 7 specifieke situaties. U betaalt meestal een eigen bijdrage. En soms kunt u kiezen voor logeren in plaats van heen en weer reizen. Dan vergoedt de basisverzekering dat.

De aanvullende verzekeringen Student, Top en Excellent vergoeden de eigen bijdrage. Excellent, Zorgplan en Ontzorgplus vergoeden soms zittend ziekenvervoer in extra situaties. Kiezen voor logeren in plaats van vervoer kan dan niet.

Wij zetten het voor u op een rij.

Zittend ziekenvervoer in de basisverzekering

De basisverzekering vergoedt zittend ziekenvervoer als minimaal 1 van de volgende 7 situaties voor u geldt:

 1. u krijgt nierdialyse
 2. u krijgt behandeling met chemotherapie, immuuntherapie of bestraling (radiotherapie) bij kanker
 3. u kunt zich alleen in een rolstoel verplaatsen
 4. u heeft een beperkt gezichtsvermogen en kunt zich niet zonder begeleiding verplaatsen
 5. u bent jonger dan 18 jaar en u heeft intensieve kindzorg (Dat betekent: u heeft verpleging en verzorging nodig door complexe lichamelijke problemen of een lichamelijke handicap. U heeft ook continu toezicht nodig, of er moet altijd verpleegkundige zorg dichtbij zijn)
 6. u krijgt geriatrische revalidatiezorg
 7. u krijgt dagbehandeling in een groep als onderdeel van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking. De basisverzekering vergoedt dit zorgprogramma als geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

Is situatie 1 tot en met 7 niet op u van toepassing, maar heeft u door een ziekte of aandoening voor lange tijd ziekenvervoer nodig? Dan is soms vergoeding mogelijk op grond van de zogenoemde hardheidsclausule. Dit hangt af van hoe vaak u moet reizen en van de reisafstand. Denkt u dat dit voor u geldt of wilt u dat wij het voor u uitrekenen? Neem dan contact met ons op.

In die situaties vergoedt de basisverzekering het vervoer:

 • naar een zorgverlener of een instelling waar u zorg krijgt die de basisverzekering vergoedt (bij 1 en 2: voor de behandeling zelf en de afspraken die daarbij horen, zoals consulten, onderzoeken en controles)
 • naar een instelling waar u wordt opgenomen met een Wlz-indicatie
 • vanaf een Wlz-instelling naar een zorgverlener of een instelling als u daar onderzoek of behandeling krijgt die de Wlz vergoedt. Onder behandeling valt ook het aanmeten en passen van een prothese

De basisverzekering vergoedt ook het vervoer terug naar huis. Of, als u thuis niet de nodige verzorging kan krijgen, naar de plek waar u verzorgd wordt.

De reisafstand mag maximaal 200 kilometer zijn (enkele reis). Langere afstanden vergoedt de basisverzekering niet. Behalve als u van ons toestemming heeft gekregen voor een behandeling die verder weg is dan 200 kilometer. Dan vergoeden wij het vervoer over de langere afstand.

Ook vergoedt de basisverzekering het vervoer van een begeleider bij een kind jonger dan 16 jaar. En boven die leeftijd, als begeleiding noodzakelijk is. Zijn er 2 begeleiders nodig? Dan vergoeden wij dat alleen als wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

De vergoeding van de basisverzekering is:

 • auto: € 0,32 per kilometer
 • openbaar vervoer: volledig, op basis van 2e klasse
 • (rolstoel)taxi: volledig

Logeren (basisverzekering)

Als u vaak heen en weer moet reizen, kan dat belastend zijn. Dan kunt u ons vragen om logeren te vergoeden in plaats van het vervoer heen en terug.

De basisverzekering (Bij de aanvullende verzekeringen kunt u niet kiezen voor logeren)  vergoedt logeren in plaats van vervoer als:

 • de basisverzekering het vervoer zou vergoeden, en
 • u 3 of meer dagen achter elkaar naar uw zorgverlener toe moet voor consult, controle of behandeling

De basisverzekering vergoedt maximaal € 76,50 per betaalde overnachting in de buurt van uw ziekenhuis of van de praktijk van uw zorgverlener. De basisverzekering vergoedt ook uw vervoer van uw huis naar uw logeerverblijf en terug. Of, als u thuis niet de nodige verzorging kan krijgen, naar de plek waar u verzorgd wordt.

De eigen bijdrage

Vergoedt de basisverzekering uw zittend ziekenvervoer? Dan betaalt u wel een eigen bijdrage van € 108 per kalenderjaar. Gaat u logeren? Dan geldt de eigen bijdrage alleen voor de heen- en terugreis. En niet voor het logeren zelf. De aanvullende verzekeringen Student, Top en Excellent vergoeden deze eigen bijdrage. Ontzorgplus soms ook. 

Zittend ziekenvervoer in de aanvullende verzekering

Vergoedt de basisverzekering uw vervoer niet? De aanvullende verzekeringen Excellent, Zorgplan en OntzorgPlus vergoeden soms zittend ziekenvervoer binnen Nederland.

Excellent en Zorgplan vergoeden ziekenvervoer naar een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC (Net als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor u niet wordt opgenomen) ) en terug, als:

 • u om medische redenen niet met het openbaar vervoer kunt reizen, en
 • u een operatie ondergaat in dagbehandeling, en
 • de basisverzekering deze operatie vergoedt

Excellent en Zorgplan vergoeden ook het vervoer zonder medische noodzaak bij een ziekenhuisopname en bij uw ontslag uit een Nederlands ziekenhuis.

OntzorgPlus vergoedt zittend ziekenvervoer soms ook. Dat staat in de uitgebreide voorwaarden OntzorgPlus.

De vergoeding van de aanvullende verzekeringen is:

 • auto: € 0,27 per kilometer
 • taxi: volledig

Dit wordt niet vergoed

 • parkeerkosten en andere bijkomende kosten
 • vervoer van een begeleider als u zelf niet meereist, bijvoorbeeld als u bent opgenomen of blijft logeren en de begeleider alleen terugreist
 • vervoer als u voor dagbesteding of dagbehandeling naar een Wlz-instelling gaat
 • bij logeren: (extra) kosten voor overnachting(en) van een begeleider
 • bij logeren: kosten voor maaltijden en andere extra kosten

Andere vergoedingen

Bent u donor en staat u een orgaan of weefsel af aan iemand anders? Dan geldt de regeling voor vervoer bij orgaantransplantatie.

Bent u opgenomen in een ggz-instelling en maakt dagbesteding onderdeel uit van de behandeling? Dan valt het vervoer naar de dagbesteding onder die vergoeding.

Ligt een gezinslid in het ziekenhuis? Voor logeren bij het ziekenhuis geldt de vergoeding Verblijf in een logeerhuis.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis In bepaalde situaties, u betaalt meestal een eigen bijdrage van € 108 Met openbaar vervoer, auto of taxi Bekijk verzekering
Ontzorgplus Eigen bijdrage
Zittend ziekenvervoer naar ziekenhuis veraf binnen 1 jaar na het ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Met auto of taxi
Bekijk verzekering
Zorgplan Zittend ziekenvervoer bij operatie in dagbehandeling
Vervoer bij ziekenhuisopname en ontslag Met auto of taxi
Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Eigen bijdrage Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Top Eigen bijdrage   Bekijk verzekering
Excellent Eigen bijdrage
Zittend ziekenvervoer bij operatie in dagbehandeling
Vervoer bij ziekenhuisopname en ontslag Met auto of taxi
Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor zittend ziekenvervoer en logeren dat onder de basisverzekering valt.
Zo werkt het eigen risico

De eigen bijdrage

De wettelijke eigen bijdrage van € 108 per kalenderjaar voor vervoer. Of bij logeren: voor vervoer heen en terug. Voor het logeren zelf betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage. Maar let op de maximale vergoeding per dag voor logeren. Alles daarboven betaalt u zelf.

U betaalt deze eigen bijdrage niet:

• als u tussen 2 instellingen vervoerd moet worden tijdens een opname die de basisverzekering of de Wlz vergoedt
• als u in een Wlz-instelling opgenomen bent en voor specialistisch onderzoek of specialistische behandeling, die de basisverzekering vergoedt, naar een zorgverlener moet
• als u met een Wlz-indicatie opgenomen bent en voor een tandheelkundige behandeling, die de Wlz vergoedt, naar een zorgverlener moet
Zo werkt de eigen bijdrage

Dit moet u zelf doen

U moet ons vooraf toestemming vragen

Hoe dat werkt staat bij toestemming voor zittend ziekenvervoer. U kunt hierbij ook toestemming vragen voor logeren, vervoer over een grotere afstand dan 200 kilometer, vervoer met een ander vervoermiddel of met een (extra) begeleider.

Regel het taxivervoer via Transvision

Kiest u voor reizen per taxi? Maak het uzelf makkelijk en kies voor de service van Transvision. Transvision regelt het taxivervoer voor u en declareert de kosten rechtstreeks bij ons. Uw arts moet vooraf deel 1 van het aanvraagformulier zittend ziekenvervoer invullen. Wij kunnen de ingevulde verklaring bij u opvragen. Transvision is van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer 0900 333 33 30.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Declareer met het declaratieformulier zittend ziekenvervoer

Wilt u ziekenvervoerskosten declareren? Gebruik het declaratieformulier zittend ziekenvervoer. Op het formulier staat wat u moet meesturen.

Ontzorgplus? Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden

De uitgebreide voorwaarden Ontzorgplus bepalen uw vergoeding.

We gaan voor autovervoer uit van de optimale route

Het aantal kilometers berekenen wij met de routeplanner Routenet. Wij vergoeden alleen de kilometers waarbij u zelf passagier bent.