Inloggen

Voorwaardelijk toegelaten zorg

Wat u vergoed krijgt

De overheid bepaalt welke zorg de basisverzekering vergoedt. Die zorg wordt ook wel 'het basispakket' genoemd.

Omdat de zorg steeds in ontwikkeling is, bepaalt de overheid niet alles in detail. Een algemene grens aan het basispakket is dat zorg moet voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Als nieuwe zorg daaraan voldoet, kan deze in het basispakket komen zonder dat er steeds een aanpassing van de wettelijke regels nodig is.

Zorginstituut Nederland onderzoekt wat de stand van de wetenschap is, en publiceert daarover. Zo wordt duidelijk wat op een bepaald moment wel en niet in het basispakket zit.

Soms lijkt een behandeling, geneesmiddel of hulpmiddel effectief voor een bepaalde groep patiënten. Maar is er nog niet genoeg onderzoek gedaan om dit met zekerheid te kunnen zeggen. Dan voldoet die zorg nog niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

De overheid kan de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel dan voor een bepaalde tijd toch toevoegen aan het basispakket. In die periode wordt dan onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan.

Bent u een van de patiënten voor wie de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel zou kunnen werken? Dan kunt u deze vergoed krijgen. U moet wel meedoen aan het onderzoek.

De volgende zorg is op dit moment voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket:

 • HIPEC-behandeling bij uitgezaaide eierstokkanker
 • HIPEC-behandeling bij uitgezaaide maagkanker
 • autologe stamceltransplantatie bij borstkanker
 • sacrale neuromodulatie bij ernstige verstopping (obstipatie)
 • dendritische celtherapie bij huidkanker
 • autologe vettransplantatie (AFT) bij borstreconstructie na borstkanker
 • TIL-behandeling bij uitgezaaide huidkanker
 • CardioMEMS PA monitoring bij chronisch hartfalen 
 • Nusinersen (Spinraza®) bij spinale spieratrofie (SMA)
 • antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem
 • fysiotherapie bij reumatoïde artritis
 • fysiotherapie bij axiale spondyloartritis
 • fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek of ergotherapie na ernstige COVID-19

In het document voorwaardelijke toelating tot het basispakket staat:

 • welke patiënten de zorg kunnen krijgen
 • aan welk onderzoek u moet meedoen om de kosten ervan vergoed te krijgen
 • voor welke periode de zorg is toegelaten
 • waar u terecht kunt

Elke 3 maanden kan de Minister nieuwe behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen toelaten. Daarom kan het document in de loop van het jaar worden aangepast.

De aanvullende verzekering Ontzorgplus vergoedt soms de voorwaardelijk toegelaten zorg voor kanker, als de basisverzekering die niet vergoedt.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% als u meedoet aan het onderzoek   Bekijk verzekering
Ontzorgplus 100% in sommige situaties   Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent 100% in sommige situaties   Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Voor voorwaardelijk toegelaten zorg geldt het eigen risico.
Zo werkt het eigen risico

Geen eigen bijdrage

Voor voorwaardelijk toegelaten zorg betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar het ziekenhuis gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, een medisch specialist, een jeugdarts, de bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde ('verpleeghuisarts').

Met Ontzorgplus moet u contact met ons opnemen

Neem voordat u de behandeling krijgt contact op met onze ZorgConsulent. Die kan ook met u meedenken over andere vragen rondom uw zorg.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

De basisverzekering vergoedt de zorg alleen binnen het onderzoek en de periode van toelating

De basisverzekering vergoedt de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel alleen als u meedoet aan het onderzoek naar de effectiviteit ervan. Uw arts bepaalt of u in aanmerking komt voor deelname. De zorg wordt voor een beperkte periode vergoed.

Niet in alle ziekenhuizen krijgt u vergoeding

Als u de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel krijgt in een ziekenhuis of bij een zorgverlener die niet meedoet aan het onderzoek, vergoeden wij de kosten niet.

Ontzorgplus of Excellent? Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Ontzorgplus

De uitgebreide voorwaarden Ontzorgplus bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Ontzorgplus is daar namelijk onderdeel van.