Inloggen

Vervangende mantelzorg

Wat u vergoed krijgt

Mantelzorg is onbetaalde, vaak langdurige zorg voor een partner, familielid of vriend(in) met een ziekte of beperking. Bent u mantelzorger, maar moet u er langere tijd tussenuit? Of kan uw mantelzorger voor langere tijd geen zorg bieden? Bijvoorbeeld doordat hij of zij met vakantie gaat, of een medische behandeling krijgt? Dan kunt u vervangende mantelzorg krijgen.

Heeft u een vervangende mantelzorger nodig? Bespreek dan eerst met de gemeente van degene die de mantelzorg krijgt op welke manier zij u kunnen ondersteunen.

Biedt de gemeente u geen vervangende mantelzorg? En heeft de mantelzorger 3 maanden of langer minimaal 8 uur per week mantelzorg gegeven? Dan kan de ZorgConsulent een vervangende mantelzorger regelen.

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden vervangende mantelzorg die de ZorgConsulent voor u regelt. Als u mantelzorg krijgt, of als u mantelzorger bent. Heeft u allebei zo'n aanvullende verzekering? Dan keren wij de vergoeding voor die situatie 1 keer per kalenderjaar uit. Zijn dit niet dezelfde aanvullende verzekeringen? Dan geldt de hoogste vergoeding. De maximale vergoeding per kalenderjaar staat bovenaan deze vergoeding.

 

De aanvullende verzekeringen Excellent en Ontzorgplus vergoeden vervangende mantelzorg als u mantelzorger bent. Belandt u door een ernstig ongeval of een ernstige aandoening onverwacht in het ziekenhuis? Dan vergoeden de aanvullende verzekeringen Excellent en Ontzorgplus vervangende mantelzorg voor maximaal 2 weken.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Ontzorgplus 2 weken, bij spoedopname na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max. per ernstig ongeval of ernstige aandoening Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Plus € 800 Max. per kalenderjaar, via ZorgConsulent Bekijk verzekering
Optimaal € 1.200 Max. per kalenderjaar, via ZorgConsulent Bekijk verzekering
Top € 2.000 Max. per kalenderjaar, via ZorgConsulent Bekijk verzekering
Excellent € 2.500 Max. per kalenderjaar, via ZorgConsulent Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Voor vervangende mantelzorg geldt geen eigen risico.

Geen eigen bijdrage

Voor vervangende mantelzorg betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

Vraag de vervangende mantelzorg op tijd aan bij de Zorgconsulent

Anders kunnen wij de vervanging niet op tijd voor u regelen, of krijgt u geen vergoeding. Bij Ontzorgplus kan de ZorgConsulent ook toestemming geven om de vervanging zelf te regelen.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

De ondersteuning door de gemeente gaat voor

U moet eerst bij de gemeente vragen of die u kan helpen.

Ontzorgplus of Excellent? Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Ontzorgplus

De uitgebreide voorwaarden Ontzorgplus bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Ontzorgplus is daar namelijk onderdeel van.