Inloggen

Therapeutisch kamp voor jongeren

Wat u vergoed krijgt

Een therapeutisch kamp is een actief vakantiekamp voor kinderen met bijvoorbeeld diabetes (suikerziekte), astma of overgewicht. Uw kind ontmoet er leeftijdgenoten met dezelfde aandoening. Zij werken onder begeleiding aan de conditie, en leren er omgaan met de ziekte of aandoening.

Meestal betalen de deelnemers een eigen bijdrage. De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger (van uw kind) vergoeden die eigen bijdrage voor een therapeutisch kamp bij astma, diabetes, overgewicht, ernstige huiduitslag (constitutioneel eczeem) of kanker.

Optimaal vergoedt maximaal € 300 per kalenderjaar. Top en Excellent vergoeden de eigen bijdrage volledig.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Geen vergoeding Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal € 300 bij astma, diabetes, overgewicht, constitutioneel eczeem of kanker Max., per kalenderjaar Bekijk verzekering
Top 100% bij astma, diabetes, overgewicht, constitutioneel eczeem of kanker   Bekijk verzekering
Excellent 100% bij astma, diabetes, overgewicht, constitutioneel eczeem of kanker   Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Voor het therapeutisch kamp geldt geen eigen risico.

Geen eigen bijdrage

Van deze vergoeding gaat geen wettelijke eigen bijdrage af.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.