Inloggen

Tandheelkundige zorg na een ongeval

Wat u vergoed krijgt

Heeft u schade aan uw gebit door een ongeval (Met ongeval bedoelen wij in deze vergoeding: een plotselinge inwerking van geweld van buitenaf op uw lichaam, buiten uw wil, dat medisch aantoonbaar fysiek letsel heeft veroorzaakt) ? De basisverzekering of uw aanvullende (tand)verzekering vergoedt mogelijk uw tandheelkundige kosten. Dit hangt af van wélke verzekering u heeft en van uw leeftijd.

Bent u jonger dan 18 jaar?

Dan vergoedt de basisverzekering de meeste tandheelkundige zorg. Dat kan dus ook zorg zijn die u nodig heeft door een ongeval. De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden algemene tandheelkundige zorg die niet onder de basisverzekering valt. Wat u vergoed krijgt staat bij tandheelkundige zorg tot 18 jaar.

Bent u 18 jaar of ouder?

Vanaf 18 jaar vergoedt de basisverzekering alleen de tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar wel. In die vergoedingen staat waar u recht op heeft.

Extra vergoeding na een ongeval

Krijgt u de zorg die u nodig heeft niet (helemaal) vergoed volgens de vergoedingen hierboven? Dan vergoeden Excellent, Tandplus A, B, C en Tand Preventief, en soms Ontzorglus, na onze toestemming, tandheelkundige behandeling om de schade aan uw gebit te repareren. Hieronder vallen ook materiaal- en techniekkosten, bijvoorbeeld voor een kroon of een gedeeltelijk kunstgebit.

Deze vergoeding geldt alleen voor behandelingen tot maximaal 1 jaar na het ongeval. En het ongeluk moet gebeurd zijn terwijl u Excellent, Tandplus A, B, C of Tand Preventief of Ontzorgplus had.

Er geldt een maximale vergoeding per kalenderjaar. De bedragen staan bovenaan deze vergoeding.

Hier kunt u terecht

  • tandarts
  • mondhygiënist
  • tandprotheticus

Dit wordt niet vergoed

  • volledige narcose
  • behandeling van schade aan uw gebit die is ontstaan door een gebeurtenis waarbij vooraf kan worden ingeschat dat gebitsschade kan ontstaan. Bijvoorbeeld het bijten op een hard voorwerp, het openen van een fles met de tanden of het niet dragen van een gebitsbeschermer bij relevante sporten
  • behandeling van schade aan uw gebit die is ontstaan of verergerd door eten

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Sommige gevallen Uit vergoeding Tandheelkundige zorg tot 18 jaar, of vanaf 18 jaar volgens vergoedingen Kaakchirurgie, Gebitsprothese en Bijzondere tandheelkunde Bekijk verzekering
Ontzorgplus € 10.000 Max., 1 ongeval per kalenderjaar Bekijk verzekering
Tandplus A € 2.500 Max., 1 ongeval per kalenderjaar Bekijk verzekering
Tandplus B € 5.000 Max., 1 ongeval per kalenderjaar Bekijk verzekering
Tandplus C € 5.000 Max., 1 ongeval per kalenderjaar Bekijk verzekering
Tand Preventief € 10.000   Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent € 5.000 Max., 1 ongeval per kalenderjaar Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor de zorg die onder de basisverzekering valt.

Geen eigen bijdrage

Voor tandheelkundige zorg na een ongeval uit de aanvullende verzekering betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

U moet ons vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden tandheelkundige zorg na een ongeval alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Voor spoedeisende zorg kunt u toestemming ook achteraf vragen. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij een schriftelijke toelichting van uw zorgverlener nodig. Daar moeten een behandelplan, een begrotingen een (röntgen)foto bij zitten.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Ontzorgplus of Excellent? Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Ontzorgplus

De uitgebreide voorwaarden Ontzorgplus bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Ontzorgplus is daar namelijk onderdeel van.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de tandheelkundige zorg die tandartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.