Inloggen

Preventief onderzoek

Wat u vergoed krijgt

Als u een gezondheidsprobleem heeft dan valt medisch onderzoek bijna altijd onder de basisverzekering. Maar soms wilt u zelf meer gericht onderzoek om een gezondheidsrisico goed in te schatten.

De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden voor 50%:

 • preventief medisch onderzoek
 • sportmedisch onderzoek

Top en Excellent vergoeden ook nog farmacogenetisch onderzoek voor 100%. 

Er geldt een maximale vergoeding per kalenderjaar voor alle preventieve onderzoeken samen. De bedragen staan bovenaan deze vergoeding.

Wordt bij het onderzoek iets gevonden waarvoor u behandeld moet worden? Of krijgt u medicijnen voorgeschreven? Dan valt dat bijna altijd onder de basisverzekering. Het eigen risico geldt dan. En soms betaalt u een eigen bijdrage.

Preventief medisch onderzoek

Medisch onderzoek kan ook worden gedaan om een ziekte of een ander gezondheidsrisico op te sporen, als u (nog) geen gezondheidsklachten heeft. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over een ziekte die in uw familie veel voorkomt. We spreken dan van preventief medisch onderzoek. Als er bij u voor zo'n onderzoek een medische reden is, dan valt het onder de vergoedingen Huisarts of Medisch specialist. Of soms onder erfelijkheidsonderzoek.

Wilt u een preventief medisch onderzoek laten doen waarvoor bij u geen medische reden is? Dan geldt de vergoeding die u nu leest. Het kan gaan om een gericht onderzoek, bijvoorbeeld op hart- en vaatziekten. Of een algemeen lichamelijk onderzoek. Een arts bespreekt de uitslagen met u.

Er zijn overigens artsen die preventief medisch onderzoek waarvoor geen medische reden is, afraden. De overheid (RIVM) en artsenorganisatie KNMG hebben de voors en tegens op een rij gezet. Twijfelt u of een preventief onderzoek iets voor u is? De ZorgConsulent kan u ook meer informatie geven.

Sportmedisch onderzoek

Heeft u een vraag over uw conditie, uw sportniveau of een gezondheidsvraag die met sporten te maken heeft? Dan vergoeden wij:

 • sportmedisch onderzoek
 • sportmedisch- en inspanningsadvies
 • sportmedische begeleiding
 • preventief medisch onderzoek
 • sportkeuring

Farmacogenetisch onderzoek

Farmacogenetisch onderzoek schrijft uw arts voor om na te gaan of een geneesmiddel bij u zal werken, en welke dosis voor u het beste is. Uw arts vraagt het onderzoek aan, of weet waar u terecht kunt. Wij vergoeden het farmacogenetisch onderzoek alleen als het gaat om een voor u nieuw geneesmiddel, en als het onderzoek past binnen de adviezen van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) . Uw zorgverlener weet of dat zo is. Het zogenoemde DNA-paspoort valt ook onder dit farmacogenetisch onderzoek. 

Hier kunt u terecht

 • voor preventief medisch onderzoek: huisarts of medisch specialist
 • voor sportmedisch onderzoek en -advies: een sportarts
 • voor een duikkeuring: een duikerarts (Deze moet in het register voor sportduikkeuringsartsen van SCAS staan, of NICDA gecertificeerd zijn)
 • voor farmacogenetisch onderzoek: laboratorium voor farmacogenetisch onderzoek

Dit wordt niet vergoed

 • bevolkingsonderzoek. Dat is preventief medisch onderzoek dat de overheid aanbiedt en betaalt, bijvoorbeeld voor borstkanker of darmkanker. Als u er aan mee kunt doen, krijgt u vanzelf bericht
 • onderzoek dat u voor of via uw werkgever of sportvereniging laat doen

Andere vergoedingen

Wilt u weten hoe het met uw fitheid of algemene gezondheid is? Dan is er vanaf Start een jaarlijkse vergoeding voor een gezondheids- of sportcheck-up.

Soms vergoedt de basisverzekering de sportarts (Zie hiervoor onze brochure) . Bijvoorbeeld bij een beschadigde knie. Dan geldt de vergoeding voor de medisch specialist. U heeft dan vooraf een verwijzing van de huisarts nodig.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Bij medische reden, uit vergoedingen Huisarts, Medisch specialist of Erfelijkheidsonderzoek   Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Optimaal 50% tot € 200 voor sportmedisch onderzoek en preventief medisch onderzoek Max. per kalenderjaar Bekijk verzekering
Top € 350 voor sportmedisch onderzoek (50%), preventief medisch onderzoek (50%) en farmacogenetisch onderzoek (100%) samen Max. per kalenderjaar Bekijk verzekering
Excellent € 500 voor sportmedisch onderzoek (50%), preventief medisch onderzoek (50%) en farmacogenetisch onderzoek (100%) samen Max. per kalenderjaar Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Voor preventief medisch en sportmedisch onderzoek zonder medische reden en voor farmacogenetisch onderzoek geldt geen eigen risico.

Geen eigen bijdrage

Voor preventief medisch en sportmedisch onderzoek zonder medische reden en voor farmacogenetisch onderzoek betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

Op de nota voor preventief medisch onderzoek moet staan dat het om onderzoek door een huisarts of medisch specialist gaat

Voor farmacogenetisch onderzoek moet u een voorschrift van uw arts hebben

Regelt u het onderzoek zelf? Stuur dan het voorschrift mee met uw declaratie.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ZorgConsulent

Onze ZorgConsulent weet ook waar u het onderzoek kunt laten doen.