Inloggen

Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

Wat u vergoed krijgt

Heeft u recht op verpleging en verzorging thuis? En wilt u zelf meer regie hebben over de zorg die u krijgt? Dan kunt u een persoonsgebonden budget ('Zvw-pgb') aanvragen. Daarmee kunt u zelf zorgverleners inhuren. Dat kunnen ook 'informele zorgverleners' zijn, zoals familielieden of kennissen.

Met een Zvw-pgb bent u niet alleen verantwoordelijk voor het inhuren, inroosteren en betalen van zorgverleners. U moet er ook voor zorgen dat de zorg van goede kwaliteit is en dat de zorgverleners hun zorg op elkaar afstemmen. En u moet aan ons uitleggen hoe u uw Zvw-pgb gebruikt heeft.

Een Zvw-pgb vraagt het nodige van u. Wij kijken daarom samen met u of u aan alle regels kunt voldoen. Of iemand heeft die dit namens u wil doen. Alle voorwaarden staan in het reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2021. U leest daar ook welke zorgverleners u mag inschakelen en welke tarieven u maximaal mag afspreken.

Wilt u een Zvw-pgb aanvragen? Stuur ons dan het ingevulde aanvraagformulier. Het 'verpleegkundige deel' (deel 1) van het formulier moet door een hbo-gediplomeerd verpleegkundige worden ingevuld. Of door een hbo-gediplomeerd kinderverpleegkundige, als het gaat om zorg voor iemand onder de 18 jaar. Het 'verzekerden deel' (deel 2) moet u zelf invullen. Hierin geeft u aan met welke zorgverleners u de zorg gaat organiseren.

Als wij het formulier hebben ontvangen, bellen wij u voor een 'bewuste keuze gesprek'. Daarin bespreken we uw aanvraag, en gaan wij na of alles voor u en voor ons duidelijk is.

Wij beslissen meestal binnen 6 weken. Als uw aanvraag akkoord is, krijgt u van ons een toestemmingsbrief. Daarin staat hoeveel uren zorg u maximaal vergoed krijgt. Als u de toestemmingsbrief heeft, kunt u contracten afsluiten met uw zorgverleners.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100%, volgens reglement Zvw-pgb   Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Excellent Geen vergoeding   Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Voor verpleging en verzorging thuis geldt geen eigen risico. Ook niet als u die zorg via een Zvw-pgb vergoed krijgt.

Geen eigen bijdrage

Voor verpleging en verzorging thuis betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

Een Zvw-pgb moet u bij ons aanvragen

Wij vergoeden verpleging en verzorging alleen via een Zvw-pgb als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen, via een toestemmingsbrief. Met het aanvraagformulier vraag u toestemming.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u goede zorg krijgt

Lees daarom vooraf goed het reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2021 door. Daarin staat waar u allemaal aan moet denken.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Soms moet u het declaratieformulier Zvw-pgb gebruiken

U gebruikt dit formulier om nota’s van informele zorgverleners te declareren. Ook voor formele zorgverleners met een AGB-code die begint met 91. Nota's van andere formele zorgverleners kunt u zonder dat formulier declareren.