Inloggen

Orgaantransplantatie en -donatie

Wat u vergoed krijgt

Bij een orgaantransplantatie wordt een niet of slecht functionerend orgaan bij een 'ontvanger' vervangen door eenzelfde orgaan van iemand anders, de donor. Een donor kan in leven zijn, bijvoorbeeld bij transplantatie van een nier of een deel van de lever. Weefseltransplantatie komt ook voor. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om huid of hoornvlies.

Als u zelf een orgaan of weefsel ontvangt, vergoedt de basisverzekering:

 • specialistische geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor
 • operatief verwijderen van het orgaan of weefsel bij de donor
 • onderzoeken, bewaren en vervoeren van het orgaan of weefsel voor de transplantatie, als dit van een overleden donor komt
 • transplantatie van het orgaan of weefsel
 • alle zorg voor de donor, die onder de basisverzekering valt en verband houdt met zijn of haar ziekenhuisopname voor selectie en verwijdering van het orgaan of weefsel. Dit geldt tot 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis voor die opname. Bij een levertransplantatie geldt dit tot een half jaar na ontslag

Heeft uw donor zelf geen basisverzekering (bij ons of een andere zorgverzekeraar), bijvoorbeeld omdat hij of zij in het buitenland woont? Dan vergoedt uw basisverzekering ook:

 • het openbaar vervoer (2e klas) binnen Nederland van en naar alle hierboven genoemde zorg voor de donor. Als dat medisch noodzakelijk is, kan dit ook per auto
 • vervoer van de donor naar Nederland en terug als de donor in het buitenland woont en transplantatie van nier, beenmerg of lever in Nederland plaatsvindt. Ook vergoeden wij dan de overige kosten die verband houden met de transplantatie en die de donor maakt doordat hij in het buitenland woont. De verblijfskosten in Nederland en eventuele inkomsten die de donor misloopt, vergoeden wij niet

Als u zelf donor bent, vergoedt uw basisverzekering:

 • uw kosten van openbaar vervoer (2e klas) van en naar alle hierboven genoemde zorg. Als dat medisch noodzakelijk is, kan dit ook per auto
 • uw vervoer naar Nederland en terug, als u in het buitenland woont en transplantatie van nier, beenmerg of lever in Nederland plaatsvindt. Ook vergoeden wij dan de overige kosten die verband houden met de transplantatie en die u maakt doordat u in het buitenland woont. De verblijfskosten in Nederland en eventuele inkomsten die u misloopt, vergoeden wij niet
 • zorg die u nodig heeft na de 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis (of een half jaar als het gaat om een levertransplantatie) volgens de geldende vergoedingen

Weefsels en organen worden getransplanteerd in een ziekenhuis in:

 • Nederland
 • een ander EU- of EER-land (Naast Nederland maken de volgende lidstaten deel uit van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus (Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, en Zweden. Zwitserland is hiermee gelijkgesteld. De EER-landen (staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte) zijn Liechtenstein, Noorwegen en IJsland)
 • een ander land, als de donor daar woont en de donor en ontvanger echtgenoten zijn, geregistreerd partners of bloedverwanten in de 1e, 2e of 3e graad

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% Ook de meeste zorg voor de donor Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Excellent Geen vergoeding   Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Ontvangt u zelf een orgaan of weefsel?
Dan geldt het eigen risico (ook voor de zorg aan de donor die uw basisverzekering vergoedt).

Bent u donor? 
Dan geldt het eigen risico niet voor:
• zorg ná de periode van 13 weken of (bij levertransplantatie) een half jaar, als die zorg verband houdt met uw ziekenhuisopname voor selectie en verwijdering van het orgaan of weefsel 
• vervoer van en naar de zorg die in de eerste 13 weken of (bij levertransplantatie) het eerste half jaar voor u als donor wordt vergoed
Zo werkt het eigen risico

Geen eigen bijdrage

Voor zorg bij orgaantransplantatie en orgaandonatie betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

Voor donorzorg na de 13e week (of het half jaar) moet u een verklaring hebben van uw arts

Uit die verklaring moet blijken dat de zorg verband houdt met uw ziekenhuisopname voor selectie en voor verwijdering van het orgaan of weefsel. Alleen met die verklaring zorgen wij dat geen eigen risico wordt ingehouden bij de vergoeding.

Goed om te weten

Als donor kunt u sommige onkosten vergoed krijgen

Er is een subsidieregeling als u zelf donor bent. De Nederlandse Transplantatiestichting voert de subsidieregeling uit en kan u hier meer informatie over geven.

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg de u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de transplantatiezorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.