Inloggen

Verblijf in een logeerhuis

Wat u vergoed krijgt

Een ziekenhuisopname kan ingrijpend zijn. Als uw kind wordt opgenomen, wilt u als ouder waarschijnlijk in de buurt zijn. En wordt u zelf opgenomen, dan wilt u misschien ook een gezinslid in de buurt hebben.

Daarom is er bij veel ziekenhuizen een logeerhuis, bijvoorbeeld een Ronald McDonald Huis, of een logeerafdeling. Daar kunnen ouders en gezinsleden overnachten.

Voor het verblijf betaalt u een bedrag per dag. We noemen dat hierna logeerkosten. Het logeerhuis noemt het bedrag soms 'eigen bijdrage'.

De aanvullende verzekeringen Ontzorgplus, Plus en Optimaal vergoeden de logeerkosten in situatie 1 en 2 hieronder. Top en Excellent vergoeden ook in situatie 3.

1. Ziekenhuisbehandeling van een kind onder de 18 jaar

Wordt uw kind behandeld of opgenomen in het ziekenhuis? De aanvullende verzekering Plus en hoger en Ontzorgplus van het kind vergoedt de logeerkosten van de ouder, als die ook zo'n verzekering bij ons heeft. Plus en Optimaal vergoeden maximaal € 12,50 per dag, tot maximaal € 260 per kalenderjaar. Top en Excellent vergoeden de logeerkosten volledig. Ontzorgplus vergoedt de logeerkosten volledig als uw kind wordt opgenomen binnen 1 jaar na een ernstig ongeval of vaststelling van een ernstige aandoening.

2. Ziekenhuisopname vanaf 18 jaar

Bent u 18 jaar of ouder? De aanvullende verzekeringen Plus en hoger en Ontzorgplus vergoeden de logeerkosten van 1 gezinslid tijdens uw ziekenhuisopname. Dit gezinslid moet zelf ook zo'n verzekering bij ons hebben. Plus en Optimaal vergoeden maximaal € 25 per dag. Top en Excellent vergoeden de logeerkosten volledig. Ontzorgplus vergoedt logeerkosten volledig bij ziekenhuisopname binnen 1 jaar na een ernstig ongeval of vaststelling van een ernstige aandoening.

3. Na transplantatie of behandeling van kanker

Heeft u Top of Excellent? Dan vergoeden wij de logeerkosten voor u en een begeleider ook:

  • na een transplantatie
  • bij chemotherapie, bestraling of immuuntherapie bij kanker

Hier kunt u terecht

  • logeerafdeling of logeerhuis van het ziekenhuis
  • Ronald McDonald Huis

Andere vergoedingen

De basisverzekering vergoedt soms logeren in plaats van zittend ziekenvervoer.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Geen vergoeding Bekijk verzekering
Ontzorgplus 100% voor ouders of gezinslid bij opname binnen 1 jaar na het ernstige ongeval of vaststellen ernstige aandoening   Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Ouders bij kind: € 12,50 per dag, tot € 260
Gezinslid bij volwassene: € 25 per dag Max. per dag/kalenderjaar
Bekijk verzekering
Optimaal Ouders bij kind: € 12,50 per dag, tot € 260
Gezinslid bij volwassene: € 25 per dag Max. per dag/kalenderjaar
Bekijk verzekering
Top 100% voor ouders bij kind en gezinslid bij volwassene
100% logeren na transplantatie of bij behandeling tegen kanker  
Bekijk verzekering
Excellent 100% voor ouders bij kind en gezinslid bij volwassene
100% logeren na transplantatie of bij behandeling tegen kanker  
Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Voor verblijf in een logeerhuis geldt geen eigen risico.

Geen eigen bijdrage

Van deze vergoeding gaat geen wettelijke eigen bijdrage af.

Dit moet u zelf doen

Met Ontzorgplus moet u contact met ons opnemen

Neem voordat u naar het logeerhuis gaat contact op met onze ZorgConsulent. Die kan ook met u meedenken over andere vragen rondom uw zorg.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Het ziekenhuis weet wat de mogelijkheden zijn

Meestal staat het ook op de website van het ziekenhuis. Informatie over de Ronald McDonald Huizen vindt u bij het Kinderfonds.

Ontzorgplus? Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden

De uitgebreide voorwaarden Ontzorgplus bepalen uw vergoeding.