Inloggen

Incontinentiemateriaal

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor incontinentiemateriaal. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

Onder incontinentiemateriaal verstaan wij absorberend en wasbaar materiaal voor problemen met urine of ontlasting. Sommige materialen gooit u weg na gebruik, andere kunt u uitwassen. 

Wij vergoeden incontinentiemateriaal als u door een ziekte of aandoening minder of geen controle heeft bij het ophouden van urine of ontlasting (incontinentie) en aan de volgende voorwaarde voldoet:

  • bij kinderen van 3 of 4 jaar: door de ziekte of aandoening is niet te verwachten dat het kind zindelijk wordt
  • bij kinderen van 5 jaar of ouder en volwassenen: door de ziekte of aandoening is sprake van langdurige incontinentie

Er is sprake van langdurige incontinentie in de volgende gevallen:

  • de problemen met het ophouden van ontlasting duren langer dan 2 weken of de problemen met het ophouden van urine langer dan 2 maanden
  • het is duidelijk dat de ziekte of aandoening die de problemen met het ophouden van urine of ontlasting veroorzaakt niet vanzelf geneest of dat bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining niet zal helpen

Heeft u ondersteuning met incontinentiemateriaal nodig tijdens therapie met bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining? Dan vergoedt de basisverzekering deze materialen zolang de therapie duurt. 

Bent u niet bereid om de therapie te volgen terwijl dit voor u wel zou kunnen helpen? Dan vergoedt de basisverzekering het incontinentiemateriaal niet. 

De continentieverpleegkundige bepaalt welk materiaal en hoeveel u nodig heeft, tijdens de intake bij uw leverancier. De basisverzekering vergoedt die hoeveelheid.

Dit wordt niet vergoed

  • schoonmaakmiddelen en geurmiddelen
  • kleding, behalve netbroekjes
  • incontinentiemateriaal bij tijdelijke incontinentie, bijvoorbeeld na een operatie of zwangerschap, of nachtelijk bedplassen

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen bij incontinentie. Die vallen onder de volgende vergoedingen:

Hier kunt u terecht

  • leverancier van incontinentiemateriaal

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100%   Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent Geen vergoeding Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Voor incontinentiemateriaal geldt het eigen risico.
Zo werkt het eigen risico

Geen eigen bijdrage

Voor incontinentiemateriaal betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

U krijgt het voorschrift voor incontinentiemateriaal van de behandelend arts, physician assistant, verpleegkundig specialist, Urologie Continentie Stoma verpleegkundige of continentieverpleegkundige.

Soms moet u ons vooraf toestemming vragen

Dit hangt af van de leverancier die u kiest. Er zijn 2 mogelijkheden.

  1. Staat uw leverancier in ons overzicht leveranciers hulpmiddelen? Dan hoeft u niets te doen. Met die leveranciers hebben wij afspraken over toestemming.
  2. Staat uw leverancier er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij het hulpmiddel van deze leverancier niet.

Goed om te weten

De officiële vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft incontinentiemateriaal in artikel 2.6, onderdeel d en in artikel 2.11 als uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en defecatie. Hieronder vallen ook hulpmiddelen bij problemen met het ophouden van urine en ontlasting.