Inloggen

Hulpmiddelen bij vaatproblemen

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij vaatproblemen. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

Uw slagaders en aders zorgen voor transport van het bloed door uw lichaam. Slagaders brengen zuurstofrijk bloed van het hart naar alle organen en weefsels. Aders brengen het bloed met afvalstoffen terug naar het hart. Lymfevaten zorgen voor transport van lymfevocht van organen naar lymfeklieren. Zo worden afvalstoffen van weefsels afgevoerd die niet in het bloed mogen komen. 

Soms doen aders en lymfevaten hun werk niet goed en heeft u een hulpmiddel nodig. De basisverzekering vergoedt deze hulpmiddelen als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 1. de aders of lymfevaten kunnen niet meer goed zorgen voor het transport van bloed of lymfevocht
 2. u heeft langdurig een hulpmiddel nodig om dit te compenseren

Bij 'Details per hulpmiddel' staan de hulpmiddelen die onder deze omschrijving vallen.

Andere vergoedingen

Ook steunkousen en eenvoudige aantrek- en uittrekhulpen kunnen helpen bij vaatproblemen. Daarvoor geldt de vergoeding Steunkousen.

Hier kunt u terecht

 • leverancier van hulpmiddelen bij vaatproblemen

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100%   Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent Geen vergoeding Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Voor deze hulpmiddelen geldt het eigen risico. Behalve als u het hulpmiddel in bruikleen krijgt. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat bij welke hulpmiddelen dat zo is.
Zo werkt het eigen risico

Geen eigen bijdrage

Voor deze hulpmiddelen betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij 'Details per hulpmiddel' staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

Soms moet u ons vooraf toestemming vragen

Dit hangt af van de leverancier die u kiest. Er zijn 2 mogelijkheden.

 1. Staat uw leverancier in ons overzicht leveranciers hulpmiddelen? Dan hoeft u niets te doen. Met die leveranciers hebben wij afspraken over toestemming.
 2. Staat uw leverancier er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij het hulpmiddel van deze leverancier niet.

Details per hulpmiddel

Orthomate

Elektrisch hulpmiddel dat u helpt om uw elastische kousen zelfstandig uit te trekken.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Compressie-apparaat

Hulpmiddel voor behandeling van lymfe-oedeem.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts en een rapportage met behandelplan van de fysiotherapeut
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt niet, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Goed om te weten

De officiële vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft de hulpmiddelen bij vaatproblemen in artikel 2.6, onderdeel m als uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe. Hieronder vallen ook steunkousen.