Inloggen

Huisarts (huisartsenzorg)

Wat u vergoed krijgt

Heeft u gezondheidsproblemen? Of vragen over uw gezondheid? Dan is uw huisarts meestal uw eerste aanspreekpunt.

Soms behandelt de huisarts u

De huisarts bespreekt uw vragen en klachten met u en stelt een diagnose. Als het nodig is laat hij uw bloed onderzoeken, of laat hij ander onderzoek doen. Meestal kan de huisarts u zelf behandelen. Soms verwijst hij u door naar een andere zorgverlener, zoals een fysiotherapeut of een specialist.

Soms behandelen andere zorgverleners u

Vaak werken in de praktijk van de huisarts nog andere zorgverleners: de praktijkondersteuners. Bijvoorbeeld een diabetesverpleegkundige, een longverpleegkundige of een psycholoog. Zij kunnen u zelfstandig behandelen, onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

Soms behandelen de huisarts en andere zorgverleners u samen

Bij COPD (chronische longproblemen), diabetes type 2 (suikerziekte) en cardiovasculair risicomanagement (hart- en vaatziekten) werkt de huisarts samen met zorgverleners buiten de praktijk. Bijvoorbeeld de fysiotherapeut en diëtist. Zo krijgt u zorg op maat. Dat noemen we ketenzorg.

Spoedzorg: eerst de huisarts of de huisartsenpost

Gaat het om een levensbedreigende situatie? Dan belt u 112. Voor andere spoedeisende vragen belt u eerst met uw huisarts. Is uw huisartsenpraktijk gesloten? Dan belt u met de huisartsenpost. Daar beoordelen ze hoe dringend uw hulpvraag is en welke zorgverlener u het beste kan helpen. Soms is een advies van de huisartsenpost genoeg. Is dat niet het geval? Dan vragen ze u om langs te komen. Als dat nodig is, krijgt u van de huisartsenpost een verwijzing voor de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Komt u bij de spoedeisende hulp zonder verwijzing? Dan kunt u niet altijd terecht of moet u langer wachten.

Al deze zorg samen is huisartsenzorg. De basisverzekering vergoedt die.

Voor sommige vormen van huisartsenzorg gelden extra voorwaarden, of andere

Daarom staan deze apart vermeld:

  • voetzorg
  • psychische zorg bij de huisarts
  • stoppen met roken
  • geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)
  • eerstelijns verblijf)

Individuele geneeskundige zorg bij tuberculose en infectieziekten vergoeden wij ook als u daarvoor naar een arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding gaat. Deze werkt meestal bij de GGD.

Andere vergoedingen

vaccinaties en preventieve geneesmiddelen voor (vakantie)reizen.

gezondheidscheck-up, preventiecursussen en griepvaccinatie.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100%   Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent Geen vergoeding Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Voor huisartsenzorg geldt geen eigen risico. Voor zorg die de huisarts voorschrijft, zoals geneesmiddelen of (laboratorium)onderzoek, geldt het eigen risico wel. Dat is ook zo voor zorg door de arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding (GGD-arts).
Zo werkt het eigen risico

Geen eigen bijdrage

Voor huisartsenzorg betaalt u geen eigen bijdrage. Voor zorg die de huisarts voorschrijft, zoals geneesmiddelen, betaalt u soms wel een eigen bijdrage.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed, en welke wijzigingen u moet doorgeven. En ook dat de basisverzekering geen keuringen (zoals een rijbewijs- of aanstellingskeuring) vergoedt.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen omdat u bent ingeschreven bij de praktijk. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.