Inloggen

Hospice

Wat u vergoed krijgt

Als de laatste fase van het leven aanbreekt, kunt u ervoor kiezen die door te brengen in een hospice. Daar bieden zorgverleners en vrijwilligers zorg en ondersteuning in een huiselijke omgeving. De zorg is gericht op het wegnemen van pijn en ongemak.

Elk hospice heeft een eigen zorgaanbod. Soms gaat het alleen om eenvoudige zorg. Zo'n hospice wordt ook wel bijna-thuis-huis genoemd. Maar er zijn ook hospices die complexe zorg geven. Het Netwerk Palliatieve zorg weet welke hospices er in uw omgeving zijn en wat de mogelijkheden zijn.

Hoe u de zorg in een hospice vergoed krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie, en van het hospice. Het kan zijn dat de basisverzekering de zorg vergoedt als verpleging en verzorging thuis. Soms vergoeden de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) het verblijf in een hospice. Het hospice kan u vertellen hoe dit in uw geval zit. Onze ZorgConsulent kan u ook verder helpen.

U betaalt bijna altijd een eigen bijdrage aan het hospice, voor bijvoorbeeld de maaltijden die u er krijgt. Bij sommige hospices kunt u ook extra faciliteiten 'bijbestellen'. Bijvoorbeeld een extra bed en maaltijden voor uw partner. Of extra koffie, thee of fruit op uw kamer. De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger en Zorgplan vergoeden die eigen bijdrage (inclusief extra faciliteiten). Optimaal en Top hebben een maximale vergoeding per dag, voor maximaal 3 maanden. Excellent en Zorgplan vergoeden de eigen bijdrage volledig.

Krijgt u het verblijf uit de Wlz of de Wmo vergoed? Dan betaalt u naast de bijdrage aan het hospice meestal ook een wettelijke eigen bijdrage. Die geldt voor alle zorg en ondersteuning uit de Wlz en Wmo. Deze wettelijke eigen bijdrage vergoeden wij niet.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Geen vergoeding Bekijk verzekering
Zorgplan 100% van eigen bijdrage   Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal € 25 per dag voor eigen bijdrage, max. 3 maanden   Bekijk verzekering
Top € 50 per dag voor eigen bijdrage, max. 3 maanden   Bekijk verzekering
Excellent 100% van eigen bijdrage   Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Voor deze vergoeding geldt geen eigen risico.

Geen eigen bijdrage

Van deze vergoeding gaat geen wettelijke eigen bijdrage af.

Dit moet u zelf doen

U moet een indicatie hebben van het CIZ, de huisarts of de medisch specialist

De indicatie moet met de declaratie worden meegestuurd.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.