Inloggen

Hoortoestellen en tinnitusmaskeerders

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hoortoestellen en tinnitusmaskeerders. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Onze aanvullende verzekeringen hebben een maximale vergoeding voor eigen bijdragen. Dat bedrag staat hierboven. Deze vergoeding is voor alle eigen bijdragen (Eigen bijdragen gelden voor: orthopedische en allergeenvrije schoenen, hoortoestellen en tinnitusmaskeerders, brillenglazen en lenzen bij medische indicatie) van hulpmiddelen en de meerkosten van een pruik samen.

Wat u vergoed krijgt

Bij hoorhulpmiddelen zult u al snel aan hoortoestellen denken. Of aan tinnitusmaskeerders als u tinnitus heeft. We vergoeden hoortoestellen en tinnitusmaskeerders als u ernstig gehoorverlies heeft, of ernstig oorsuizen. Onder ernstig gehoorverlies verstaan wij een verlies van 35 dB (decibel) of meer. Of u dit heeft, stelt de audicien vast door uw gehoorverlies bij 1.000, 2.000 en 4.000 Hz (hertz) te meten en daar het gemiddelde van te nemen.

Heeft u recht op een hoortoestel, maar gebruikt u liever een eenvoudige luisterhulp? Dan vergoeden wij deze luisterhulp.

Voldoet u niet aan de voorwaarde van gehoorverlies of ernstig oorsuizen? In bijzondere situaties vergoeden wij hoortoestellen, tinnitusmaskeerders en eenvoudige luisterhulpen toch. We noemen dat dan een bijzondere persoonlijke zorgvraag.

We hebben ook een handige brochure over hoortoestellen. 

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen bij hoorproblemen. Die vallen onder de volgende vergoedingen:

Andere audiologische zorg valt onder de vergoeding Audiologische zorg. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoek naar uw gehoor en advies over een hoortoestel of het gebruik daarvan.

Hoorhulpmiddelen die (deels) bij u geïmplanteerd worden, vallen onder de vergoeding Medisch specialist.

Hier kunt u terecht

 • audicien

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Tot 18 jaar 100%, vanaf 18 jaar 75%   Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal € 250 Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen Bekijk verzekering
Top € 500 Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen Bekijk verzekering
Excellent € 1.000 Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Voor deze hulpmiddelen geldt het eigen risico.
Zo werkt het eigen risico

De eigen bijdrage

U betaalt soms een eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen. Bij 'Details per hulpmiddel' staat voor welke hulpmiddelen dat geldt.
Zo werkt de eigen bijdrage

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt. 

Soms moet u ons vooraf toestemming vragen

Dit hangt af van de leverancier die u kiest. Er zijn 2 mogelijkheden.

 1. Staat uw leverancier in ons overzicht leveranciers hulpmiddelen? Dan hoeft u niets te doen. Met die leveranciers hebben wij afspraken over toestemming.
 2. Staat uw leverancier er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij het hulpmiddel van deze leverancier niet.

Details per hulpmiddel

Hoortoestellen

Hulpmiddel waarmee u beter kunt horen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum. Bij Tooltip Title(between the accolades):{ouderdomsslechthorendheid} Tooltip Content(between the accolades):{Als u 67 of ouder bent en slecht hoort}  heeft u geen voorschrift nodig. U kunt direct naar uw audicien
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u 25% van de aanschafkosten zelf. Dat is de wettelijke eigen bijdrage. Het gaat om de aanschafkosten van het hoortoestel waar u recht op heeft volgens het hoorprotocol. Wilt u een hoortoestel uit een hogere categorie? Dan vergoeden wij maximaal 75% van de kosten van het hoortoestel uit de categorie waar u recht op heeft. Het meerdere betaalt u zelf
 • de minimale gebruikstermijn is 5 jaar

Oorstukjes

Dit zijn de onderdelen van het hoortoestel die u in uw oor draagt.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum. Bij Tooltip Title(between the accolades):{ouderdomsslechthorendheid} Tooltip Content(between the accolades):{Als u 67 of ouder bent en slecht hoort}  heeft u geen voorschrift nodig. U kunt direct naar uw audicien
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u 25% van de aanschafkosten zelf. Dat is de wettelijke eigen bijdrage
 • de minimale gebruikstermijn is 24 maanden. Bent u jonger dan 16 jaar, dan is de minimale gebruikstermijn 6 maanden

Tinnitusmaskeerder

Hulpmiddel dat een ruisgeluid maakt, zodat u minder last heeft van oorsuizen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u 25% van de aanschafkosten zelf. Dat is de wettelijke eigen bijdrage. Het gaat om de aanschafkosten van de tinnitusmaskeerder waar u recht op heeft volgens het hoorprotocol. Wilt u een hoortoestel uit een hogere categorie? Dan vergoeden wij maximaal 75% van de kosten van het hoortoestel uit de categorie waar u recht op heeft. Het meerdere betaalt u zelf
 • de minimale gebruikstermijn is 5 jaar

Eenvoudige luisterhulpmiddelen

Eenvoudig hulpmiddel om goed een gesprek te kunnen voeren. Bijvoorbeeld als u nog geen hoortoestel kunt of wilt dragen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de KNO-arts of een audiologisch centrum
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Goed om te weten

De officiële vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft de hoortoestellen en tinnitusmaskeerders in artikel 2.6, onderdeel c en in artikel 2.10 als uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie. Hieronder vallen ook hulpmiddelen bij problemen met horen en hulphonden (signaalhonden).

Uw audicien moet aan 2 protocollen voldoen

Wij vergoeden hoorhulpmiddelen alleen als uw audicien werkt volgens het actuele Hoorprotocol en indicatieformat en het Keuzeprotocol Zorgverzekeraars Nederland. Uw audicien kan u daar meer over vertellen. U kunt de protocollen ook vinden op onze website of opvragen bij ons Service Center.