Inloggen

Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

Wat u vergoed krijgt

Heeft u lichamelijke klachten bij het bewegen, of door uw houding? Dan kan de fysiotherapeut of oefentherapeut bepalen wat er precies aan de hand is en u behandelen en begeleiden bij uw herstel. Vaak krijgt u oefeningen om te herstellen en om na het herstel te voorkomen dat de klachten terugkeren. Deze oefeningen doet u zelf thuis of in een sportschool.

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden tot 18 jaar.

Heeft u behandeling nodig door een aandoening die op de lijst chronische fysiotherapie staat? Dan vergoedt de basisverzekering alle behandelingen. Als in de lijst een maximale behandelperiode staat, stopt de vergoeding uit de basisverzekering als die periode om is.

Bij aandoeningen die niet op de lijst chronische fysiotherapie staan, vergoedt de basisverzekering maximaal 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar. Als u na deze 9 behandelingen wel verbetering merkt, maar nog niet van de klachten af bent, vergoedt de basisverzekering nog 9 extra behandelingen. U moet voor de start van deze 2e serie een verwijzing hebben van de huisarts of de medisch specialist (Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-lever-darmarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog) .

De aanvullende verzekeringen vergoeden extra behandelingen fysiotherapie en oefentherapie. Het maximale aantal behandelingen per kalenderjaar staat hierboven.

U kunt deze gebruiken als de basisverzekering (nog) niet vergoedt.

Hier kunt u terecht

Voor de basisverzekering:

  • voor zorg uit de basisverzekering: fysiotherapeut
  • kinderfysiotherapeut (Deze moet geregistreerd staan als kinderfysiotherapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie)
  • manueel therapeut (Deze moet geregistreerd staan als manueel therapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie)
  • oefentherapeut Mensendieck of Cesar
  • bekkenfysiotherapeut (Deze moet geregistreerd staan als bekkenfysiotherapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie)
  • oedeemfysiotherapeut (Deze moet geregistreerd staan als oedeemfysiotherapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie)
  • huidtherapeut (Een huidtherapeut die volwaardig lid is van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. Zie hiervoor: www.huidtherapie.nl)

Voor zorg uit de aanvullende verzekering kunt u ook nog terecht bij de psychosomatisch fysiotherapeut (Deze moet geregistreerd staan als psychosomatisch fysiotherapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie) .

Andere vergoedingen

Wilt u naar een andere therapeut? Bijvoorbeeld een chiropractor of osteopaat? Daarvoor geldt de vergoeding Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg.

Heeft u sportklachten? De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden ook sportmedisch onderzoek en begeleiding. Daarvoor geldt de vergoeding Preventief onderzoek.

Voor fysiotherapie en oefentherapie na ernstige COVID-19 geldt de vergoeding Voorwaardelijk toegelaten zorg.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis • Lijst chronische fysiotherapie: 100%
• Andere indicaties: 9 behandelingen, en na verwijzing 9 extra behandelingen In de lijst chronische fysiotherapie kan een maximale behandelperiode staan
Bekijk verzekering
Start 10 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie Max. per kalenderjaar Bekijk verzekering
Student 9 behandelingen Max. per kalenderjaar Bekijk verzekering
Plus 16 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie Max. per kalenderjaar Bekijk verzekering
Optimaal 30 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie Max. per kalenderjaar Bekijk verzekering
Top 50 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie Max. per kalenderjaar Bekijk verzekering
Excellent 100%, max. 18 behandelingen manuele therapie Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.

Geen eigen bijdrage

Voor fysiotherapie en oefentherapie betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit moet u zelf doen

Soms moet u een verwijzing hebben

Krijgt u behandeling voor een aandoening die niet op de lijst chronische fysiotherapie staat en valt de zorg onder de basisverzekering? Dan moet u voor de 2e serie van 9 behandelingen een verwijzing hebben van uw huisarts of de medisch specialist.

Andere behandellocatie? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen

Fysiotherapie of oefentherapie krijgt u in de praktijk van de therapeut of bij u thuis. Voor zorg ergens anders (bijvoorbeeld op school) moet u ons vooraf toestemming vragen. Die geven wij alleen als er een medische reden voor is.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in dat u geen vergoeding krijgt als de zorg niet doeltreffend is. En ook niet als u fysiotherapie of oefentherapie krijgt om een hoger sportniveau te bereiken. Om dat te beoordelen kunnen wij (aanvullende) informatie opvragen over uw behandeltraject.

Kwaliteitsregisters geven extra informatie

Bij ons heeft u optimale keuzevrijheid. U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat. In kwaliteitsregisters vindt u informatie die u bij uw keuze kan helpen.

Vanaf uw 18e geldt een andere vergoeding

Dat is fysiotherapie vanaf 18 jaar. Behandelingen onder de 18 jaar tellen mee in het maximum aantal behandelingen van die vergoeding.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de fysiotherapie en oefentherapie die fysio- en oefentherapeuten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.