Inloggen

Zorg op reis: eerder terugkeren

Wat u vergoed krijgt

Moet u tijdens een reis onverwacht terug naar huis? De aanvullende verzekeringen Excellent en Zorg op reis vergoeden dan de extra kosten van vervoer en verblijf, als u vanuit het buitenland eerder moet terugkeren.

Deze vergoeding geldt in de volgende 5 situaties.

  1. u kunt de geplande bestemming niet bereiken doordat u of een reisgenoot (De persoon met wie u samen een reis- of huurarrangement heeft geboekt of gepland en waarmee u voorafgaand aan vertrek al een familiaire, vriendschappelijke of zakelijke band had) ziek wordt of een ongeval krijgt
  2. een reisgenoot wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval
  3. een reisgenoot zonder Excellent of Zorg op reis overlijdt
  4. een familielid (familieleden in de 1e of 2e graad - 1e graad: uw partner, ouders, adoptieouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen, schoonzonen en schoondochters. Onder kinderen, adoptie-, pleeg- of stiefkinderen wordt ook verstaan een begeleider als het kind, adoptie-, pleeg- of stiefkind jonger is dan 16 jaar. Onder ouders en kinderen worden ook verstaan de partners met wie zij duurzaam samenwonen - 2e graad: broers inclusief kinderen, zussen inclusief kinderen, grootouders, kleinkinderen, stiefbroers, stiefzussen, zwagers en schoonzussen. Onder broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, stiefbroers en stiefzussen worden ook verstaan de partners met wie zij duurzaam samenwonen) of huisgenoot blijkt ernstig ziek, heeft een ernstig ongeval gehad of is overleden
  5. er is ernstige schade aan uw woning, de inboedel of uw bedrijf

Wilt u nadat u thuis bent geweest de geplande reis voortzetten? Dan vergoeden wij binnen de oorspronkelijke reisduur ook de (terug)reis naar de geplande bestemming.

Er gelden maximale vergoedingen. Voor vervoer zijn dat: auto € 0,27 per kilometer, vliegreis economy class. En voor verblijf: € 150 per dag. Bent u in het woonland op reis? Dan vergoeden wij alleen de extra kosten van vervoer, met een maximum van € 500 per gebeurtenis.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Geen vergoeding Bekijk verzekering
Zorg op reis Extra kosten vervoer en (in buitenland) verblijf als u onverwacht terug naar huis moet

Bij ziekte of overlijden reisgenoten of familie thuis, bij schade aan woning of bedrijf

  • in woonland alleen vervoer (max. € 500)
Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent Extra kosten vervoer en (in buitenland) verblijf als u onverwacht terug naar huis moet

Bij ziekte of overlijden reisgenoten of familie thuis, bij schade aan woning of bedrijf

  • in woonland alleen vervoer (max. € 500)
Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Deze diensten vallen onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze diensten betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet altijd contact opnemen met onze alarmcentrale Artsen Alarm Service voordat u kosten maakt

Behalve als dat niet mogelijk is. Onze alarmcentrale Artsen Alarm Service is altijd bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)30 241 29 08. Wij vergoeden telefoonkosten vanuit het buitenland naar onze alarmcentrale.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Zorg op reis

Hierboven staan alleen de belangrijkste voorwaarden. De uitgebreide voorwaarden Zorg op reis bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Zorg op reis is daar namelijk onderdeel van.

Onze alarmcentrale Artsen Alarm Service regelt het vervoer en verblijf

Als u in het buitenland zelf vervoer en verblijf regelt, krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed. U mag vervoer in uw woonland zelf regelen.