Inloggen

Specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten

Wat u vergoed krijgt

Heeft u gezondheidsproblemen? Dan is uw huisarts meestal uw eerste aanspreekpunt. De huisarts bespreekt uw vragen en klachten met u en stelt een diagnose. Meestal kan de huisarts u zelf behandelen. Soms is dat anders. Bijvoorbeeld bij mensen met meerdere gezondheidsproblemen tegelijk en mensen met een verstandelijke beperking. Dan kan de huisarts een specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten inschakelen.

De specialist ouderengeneeskunde is een arts speciaal voor chronisch zieke patiënten met een ingewikkelde zorgvraag. Meestal zijn dat mensen op leeftijd, maar soms ook jongeren. De arts voor verstandelijk gehandicapten is gespecialiseerd in de medische zorg voor mensen die een verstandelijke handicap hebben.

Het kan zijn dat uw huisarts alleen advies vraagt bij deze gespecialiseerde artsen. Dan ziet u zelf de specialist ouderengeneeskunde of de arts voor verstandelijk gehandicapten niet. Maar het kan ook zijn dat zij uw zorg helemaal of voor een deel overnemen van de huisarts.

De basisverzekering vergoedt de geneeskundige zorg van een specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten.

Hier kunt u terecht

Uw huisarts werkt vaak al samen met een specialist ouderengeneeskunde en een arts voor verstandelijk gehandicapten, en weet waar u terecht kunt. De andere arts kan in de huisartsenpraktijk werken, of bijvoorbeeld in het ziekenhuis of een verpleeghuis.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% Bekijk verzekering
Zorgplan Geen vergoeding Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent Geen vergoeding Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Deze zorg valt onder de basisverzekering. Daarom geldt het eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een verwijzing van de huisarts hebben

De huisarts maakt de afweging of dit voor u de juiste zorg is. Als dat zo is, krijgt u een verwijzing.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Deze vergoeding geldt niet als u een Wlz-indicatie heeft

Heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan vergoedt die wet de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten. De basisverzekering vergoedt dan niet.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die specialisten ouderengeneeskunde of artsen voor verstandelijk gehandicapten normaal gesproken verlenen als huisartsenzorg. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.