Inloggen

Preventief medisch en farmacogenetisch onderzoek

Wat u vergoed krijgt

Preventief medisch onderzoek

Als u een gezondheidsprobleem heeft dan valt medisch onderzoek bijna altijd onder de basisverzekering, bijvoorbeeld onder de vergoedingen Huisarts of Medisch specialist.

Medisch onderzoek kan ook worden gedaan om een ziekte of een ander gezondheidsrisico op te sporen, als u (nog) geen gezondheidsklachten heeft. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over een ziekte die in uw familie veel voorkomt. We spreken dan van preventief medisch onderzoek. Als er bij u voor zo’n onderzoek een medische reden is, dan valt het ook onder de 2 vergoedingen hierboven, of onder erfelijkheidsonderzoek. Dat soort preventief medisch onderzoek begint dan gewoon bij de huisarts. Waar u precies recht op heeft, staat niet hieronder, maar in de andere vergoedingen. Meestal geldt dan het eigen risico.

Wilt u een preventief medisch onderzoek laten doen waarvoor bij u geen medische reden is? Dan geldt de vergoeding die u nu leest. Deze gaat over preventief medisch onderzoek dat onder de aanvullende verzekering valt. Dat kan een gericht onderzoek zijn, bijvoorbeeld op hart- en vaatziekten, of een algemeen lichamelijk onderzoek. Een arts bespreekt de uitslagen met u.

Er zijn artsen die preventief medisch onderzoek waarvoor geen medische reden is, afraden. De overheid (RIVM) en artsenorganisatie KNMG hebben de voors en tegens op een rij gezet. Twijfelt u of een preventief onderzoek iets voor u is? De ZorgConsulent kan u ook meer informatie geven.

Farmacogenetisch onderzoek

Farmacogenetisch onderzoek krijgt u voorgeschreven om na te gaan of een geneesmiddel bij u zal werken, en welke dosis voor u het beste is. Uw arts vraagt het onderzoek aan, of weet waar u terecht kunt. Wij vergoeden het farmacogenetisch onderzoek alleen als het gaat om een voor u nieuw geneesmiddel, en als het onderzoek past binnen de adviezen van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) . Uw zorgverlener weet of dat zo is. Het zogenoemde DNA-paspoort valt ook onder dit farmacogenetisch onderzoek.

De aanvullende verzekering Optimaal vergoedt alleen het preventief medisch onderzoek zonder medische reden, voor 50%. Top en Excellent vergoeden het preventief medisch onderzoek zonder medische reden en het farmacogenetisch onderzoek volledig. Er geldt altijd een maximale vergoeding per kalenderjaar. Die staat hieronder.

Wordt bij het onderzoek iets gevonden waarvoor u behandeld moet worden? Of krijgt u medicijnen voorgeschreven? Dan valt dat bijna altijd onder de basisverzekering. Het eigen risico geldt dan. En soms betaalt u een eigen bijdrage.

Hier kunt u terecht

  1. voor preventief medisch onderzoek: huisarts of medisch specialist
  2. voor farmacogenetisch onderzoek: laboratorium voor farmacogenetisch onderzoek

Dit wordt niet vergoed

  • bevolkingsonderzoek. Dat is preventief medisch onderzoek dat de overheid aanbiedt, bijvoorbeeld voor borstkanker of darmkanker. Als u er aan mee kunt doen, krijgt u vanzelf bericht. De overheid betaalt dit onderzoek
  • onderzoek dat u voor of via uw werkgever of sportvereniging laat doen

Andere vergoedingen

Voor onderzoek dat met sporten te maken heeft, zoals onderzoek of keuring door een sportarts, geldt de vergoeding Houding, bewegen en sport. Er is ook een vergoeding voor een gezondheids- of sportcheck-up.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Bij medische reden, uit vergoedingen Huisarts, Medisch specialist of Erfelijkheidsonderzoek
Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal 50% tot € 250 voor medisch onderzoek Max. per kalenderjaar
Bekijk verzekering
Top € 500 voor medisch onderzoek en farmacogenetisch onderzoek Max. per kalenderjaar
Bekijk verzekering
Excellent € 750 voor medisch onderzoek en farmacogenetisch onderzoek Max. per kalenderjaar
Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Voor de zorg die onder de basisverzekering valt, geldt het eigen risico. Voor de zorg die onder de aanvullende verzekering valt, geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

Op de nota voor preventief medisch onderzoek moet staan dat het om onderzoek door een huisarts of medisch specialist gaat

 

Voor farmacogenetisch onderzoek moet u een voorschrift van uw arts hebben

Regelt u het onderzoek zelf? Stuur dan het voorschrift mee met uw declaratie.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ZorgConsulent

Onze ZorgConsulent weet ook waar u het onderzoek kunt laten doen.