Inloggen

Kraamzorg

Wat u vergoed krijgt

Als uw zwangerschap zonder problemen verloopt, dan kiest u zelf waar u wilt bevallen: thuis, in een geboortecentrum (Dit wordt ook geboortehotel of kraamhotel genoemd) of in een ziekenhuis. Als er medische problemen of risico's zijn, zal de bevalling in het ziekenhuis plaatsvinden. Waar u ook bevalt: u heeft recht op kraamzorg na de bevalling.

Als u thuis of in een geboortecentrum bevalt, begeleidt uw verloskundige of huisarts de bevalling. Een kraamverzorgende of verpleegkundige ondersteunt dan de verloskundige of huisarts tijdens de bevalling. Dat noemen we 'partusassistentie'. Dit telt niet als kraamzorg maar als verloskundige zorg.

Na de bevalling verzorgt de kraamverzorgende u en uw pasgeboren kindje. Zij helpt u na de bevalling met de verzorging van uw baby en geeft informatie en advies. Als u de kraamperiode thuis bent, doet de kraamverzorgende ook lichte huishoudelijke taken.

De basisverzekering vergoedt:

 • inschrijving en intake door kraamcentrum of geboortecentrum
 • assistentie door een kraamverzorgende of verpleegkundige tijdens de bevalling (partusassistentie) tot maximaal 2 uur na de geboorte van de placenta
 • kraamzorg na de bevalling

Hoeveel uren kraamzorg u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie en waar u bevalt. Het kraamcentrum of geboortecentrum stelt dit vast op basis van een protocol (Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg) . U krijgt minimaal 24 en maximaal 80 uur. Dit wordt verdeeld over maximaal 10 dagen vanaf de bevalling. De dagen dat u in het ziekenhuis ligt, worden hiervan afgehaald.

Voor kraamzorg betaalt u wettelijke eigen bijdragen. Er zijn er 2:

a. voor kraamzorg thuis: € 4,50 per uur
b. voor kraamzorg als u in de polikliniek bevalt zonder medische noodzaak of kraamzorg in het geboortecentrum. Deze bestaat uit 2 delen:

 • € 18 per persoon per dag (dus € 36 voor moeder en 1 kind samen)
 • de extra kosten als het tarief van het ziekenhuis of het geboortecentrum meer is dan € 127,50 per persoon per dag.

Bevalt u van 1 kind? Dan vergoedt de basisverzekering dus € 219 (2 x € 127,50 - € 36) per dag. De rest betaalt u zelf, als eigen bijdrage.

We zetten de situaties die mogelijk zijn voor u op een rij.

 1. Bent u thuis bevallen? Dan stelt het kraamcentrum het aantal uren kraamzorg vast. Zij kijken daarbij naar wat u en uw baby nodig hebben. Daarbij geldt de eigen bijdrage (zie a).
 2. Bent u bevallen in een ziekenhuis zonder dat dit medisch noodzakelijk was? En is alles zonder problemen verlopen? Dan kunt u met uw baby al snel weer naar huis. Het kraamcentrum stelt dan het aantal uren kraamzorg vast. Zij kijken daarbij naar wat u en uw baby nodig hebben. Voor de dag van de bevalling geldt de hogere eigen bijdrage (zie b). Daarna geldt voor de kraamzorg thuis de eigen bijdrage (zie a).
 3. Bent u zonder medische problemen bevallen in een geboortecentrum? Dan kunt u daar meestal nog een paar dagen blijven met uw pasgeboren baby. In dat geval stelt het geboortecentrum het aantal uren kraamzorg vast waarop u na thuiskomst nog recht heeft. Let op dat voor de opnamedagen de hogere eigen bijdrage (zie b) geldt. Als u thuis nog kraamzorg ontvangt, geldt daarvoor de eigen bijdrage (zie a).
 4. Bent u bevallen in het ziekenhuis met een medische indicatie? Of bent u met uw baby minder dan 10 dagen in het ziekenhuis geweest? Dan wordt het aantal uren kraamzorg na uw thuiskomst vastgesteld. Voor de dagen in het ziekenhuis betaalt u geen eigen bijdrage. Voor de kraamzorg thuis geldt de eigen bijdrage (zie a).

Als u een baby adopteert of als iemand anders draagmoeder is, heeft de baby ook recht op kraamzorg.

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden tot een maximumbedrag per bevalling:

 • de hogere eigen bijdrage (zie b) bij bevallen zonder medische noodzaak in het ziekenhuis, of in het geboortecentrum
 • de eigen bijdrage (zie a) voor kraamzorg thuis
 • couveusenazorg na thuiskomst van de baby die meer dan 4 dagen in de couveuse heeft gelegen of die in de couveuse heeft gelegen tijdens een ziekenhuisopname van 8 of meer dagen
 • aanvullende kraamzorg, als u om medische redenen meer kraamzorg nodig heeft dan de basisverzekering vergoedt
 • uitgestelde kraamzorg als de kraamzorg niet kan starten in de 10 dagen na de geboorte van uw baby. Deze kraamzorg bestaat altijd uit minder zorguren en -dagen dan de gewone kraamzorg

De aanvullende verzekeringen Start en hoger vergoeden een kraampakket van onze Kraamzorg Service.

Adopteert u een baby van nog geen jaar oud? Dan vergoeden de aanvullende verzekeringen Plus en hoger ook zorg bij adoptie.

Dit wordt niet vergoed

 • hotelfaciliteiten of andere luxezorg in het geboortecentrum
 • vervoerskosten die het kraamcentrum of de kraamverzorgende apart rekent. Deze kosten zitten al in het kraamzorgtarief

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100%, u betaalt een wettelijke bijdrage Volgens Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg
Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus € 250 voor eigen bijdrage en extra kraamzorg Max., per bevalling Bekijk verzekering
Optimaal € 400 voor eigen bijdrage en extra kraamzorg Max., per bevalling
Bekijk verzekering
Top € 550 voor eigen bijdrage en extra kraamzorg Max., per bevalling
Bekijk verzekering
Excellent € 550 voor eigen bijdrage en extra kraamzorg Max., per bevalling Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Het eigen risico geldt niet voor kraamzorg.
Hoe werkt dat?

De eigen bijdrage

• de wettelijke eigen bijdrage van € 4,50 per uur bij kraamzorg thuis
• de extra kosten boven € 219 per dag voor het geboortecentrum, of voor het ziekenhuis als u daar zonder medische noodzaak bevalt (bij 1 kind)

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden de eigen bijdragen tot een maximumbedrag per bevalling.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet de kraamzorg op tijd aanvragen

Dit kan eenvoudig online. Telefonisch kan ook. Neemt u dan contact op met onze Kraamzorg Service via telefoonnummer 088 668 97 06. Zij helpen u ook met uw andere vragen over kraamzorg.

Voor couveusenazorg, aanvullende kraamzorg en uitgestelde kraamzorg heeft u een medische verklaring nodig

Heeft u behoefte aan couveusenazorg, of aan aanvullende of uitgestelde kraamzorg? Dan heeft u een verklaring van de behandelend arts of verloskundige nodig waaruit de medische noodzaak blijkt. U stuurt deze verklaring mee met uw declaratie.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Kraamzorg volgens Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg

Het kraamcentrum of het geboortecentrum stelt het aantal uren kraamzorg vast volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

Laat u niet verrassen door uw eigen bijdrage

Bevalt u in de polikliniek van het ziekenhuis zonder medische reden? Bij 1 kind vergoedt de basisverzekering dan € 219. Het tarief van de meeste ziekenhuizen ligt rond € 575. Het verschil tussen die bedragen betaalt u zelf, als eigen bijdrage. Bevalt u in een geboortecentrum? Dan vergoedt de basisverzekering € 219 per dag. Blijft u langer? Dan kan uw eigen bijdrage verder oplopen.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft.

Hier is gebruikelijke zorg: de kraamzorg die kraamverzorgenden normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.