Inloggen

In-vitrofertilisatie (ivf)

Wat u vergoed krijgt 

Als zwanger worden lange tijd niet lukt, kan de huisarts u uiteindelijk doorverwijzen naar de medisch specialist. Die bespreekt met u of u bijvoorbeeld in-vitrofertilisatie (ivf) of een andere vruchtbaarheidsbehandeling nodig heeft. Bij ivf vindt de bevruchting buiten het lichaam plaats. Als bij ivf een zaadcel in de eicel wordt geïnjecteerd, spreken we van een icsi (Intracytoplasmatische sperma-injectie) -behandeling. Wij vergoeden ivf en icsi, als u een medische indicatie heeft voor deze zorg.

Voor elke keer dat u zwanger wilt worden, vergoedt de basisverzekering de 1e, 2e en 3e poging ivf of icsi. De aanvullende verzekeringen Top en Excellent vergoeden de 4e en volgende pogingen ivf of icsi.

Een ivf- of icsi-poging bestaat uit 4 fases:

 • fase 1: de hormonale behandeling voor rijping van uw eicellen
 • fase 2: het weghalen van uw rijpe eicellen (follikelpunctie)
 • fase 3: de laboratoriumfase, waarin uw eicellen worden bevrucht met zaadcellen en uitgroeien tot een embryo
 • fase 4: het bij u terugplaatsen van 1 of 2 embryo’s, 1 keer of vaker

Als fase 2 succesvol is, telt de behandeling mee als poging.

Als er dan geen doorgaande zwangerschap tot stand komt, dan is de poging mislukt. Besluit u tot een nieuwe behandeling en start u dan weer met fase 1 of 2, dan telt dit als een nieuwe poging. Zijn er ingevroren embryo’s over uit een eerdere fase van de poging? Dan valt de terugplaatsing daarvan onder dezelfde poging, zolang er geen sprake is van een doorgaande zwangerschap. U moet die embryo’s wel gebruiken. Als u een nieuwe poging start terwijl er nog ingevroren embryo’s over zijn, dan vergoedt de basisverzekering die nieuwe poging niet.

Als er wél een doorgaande zwangerschap tot stand komt, dan begint het tellen van de pogingen opnieuw. Dan geldt een volgende behandeling als een nieuwe 1e poging.

We spreken van een doorgaande zwangerschap als het embryo leeft:

 • 12 weken na de laatste menstruatie bij een spontane zwangerschap
 • 10 weken na het moment van de follikelpunctie
 • 9 weken en 3 dagen bij implantatie van een ingevroren embryo

Er gelden leeftijdsgrenzen voor deze vergoeding. U moet bij de start van een poging jonger zijn dan 43 jaar. Een nieuwe poging na uw 43e verjaardag wordt dus niet meer vergoed. En als u bij de start van de 1e of 2e poging jonger bent dan 38 jaar, dan vergoedt de basisverzekering alleen als er niet meer dan 1 embryo per keer wordt teruggeplaatst.

Hier kunt u terecht

 • ziekenhuis
 • zelfstandig behandelcentrum (Net als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor u niet wordt opgenomen) (vruchtbaarheidskliniek)

Wilt u voor de behandeling naar het buitenland? Dan wordt de zorg mogelijk niet volledig vergoed. Om vooraf zekerheid te krijgen over de vergoeding, adviseren wij u om altijd vooraf toestemming te vragen. Bij Zorg op reis en Excellent moet u vooraf contact opnemen met de ZorgConsulent.

Dit wordt niet vergoed

 • technieken waarvan de effectiviteit niet wetenschappelijk is bewezen, zoals assisted hatching of in vitro maturatie
 • kosten van sperma- of eiceldonatie. Dit geldt voor de kosten van de spermacellen of eicellen. En voor de kosten van eventuele medische behandeling van de donor om de spermacellen of eicellen te verkrijgen
 • opslag (bewaren) van eigen ingevroren embryo’s om deze in een volgende ivf poging terug te plaatsen

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Tot 43 jaar, 3 pogingen Na doorgaande zwangerschap opnieuw max. 3 pogingen Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Tot 43 jaar, extra pogingen   Bekijk verzekering
Excellent Tot 43 jaar, extra pogingen   Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

De 1e, 2e en 3e poging ivf vallen onder de basisverzekering. Daarvoor geldt het eigen risico. De 4e en volgende pogingen vallen onder de aanvullende verzekering. Daarvoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de medisch specialist gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts of een andere medisch specialist.

Voor een 4e of volgende poging moet u ons vooraf toestemming vragen

Top en Excellent vergoeden een 4e of volgende poging alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Geneesmiddelen zitten in de kosten van het ziekenhuis

U haalt ze dus niet zelf bij uw eigen apotheek en betaalt ze niet apart.

Lang bewaren van eigen geslachtscellen moet u zelf betalen

Er kan een medische reden zijn om uw sperma- of eicellen te laten bewaren. Bijvoorbeeld omdat u chemotherapie moet krijgen. De basisverzekering vergoedt dan het invriezen en bewaren van uw geslachtscellen. De richtlijn voor de bewaartermijn is 2 jaar.

We kijken naar de Hunault-score

De leeftijd van de vrouw en de kwaliteit van het sperma zijn belangrijk voor de kans op zwangerschap. De Hunault score geeft een indicatie van die kans. Wijst de score op een goede kans om via de natuurlijke weg zwanger te worden? Dan vergoedt de basisverzekering ivf alleen als zwanger worden lange tijd niet lukt.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.