Inloggen

Geneesmiddelen aanvullende verzekering

Wat u vergoed krijgt

De basisverzekering vergoedt de meeste geneesmiddelen waarvoor u een recept heeft. Daarvoor geldt de vergoeding Geneesmiddelen basisverzekering. In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage.

De aanvullende verzekeringen Start en hoger vergoeden:

  • de eigen bijdrage
  • geregistreerde geneesmiddelen die de basisverzekering niet vergoedt
  • verbandmiddelen voor een huidaandoening of wond, als ze niet onder de vergoeding Verbandmiddelen vallen

Optimaal en hoger vergoeden ook nog:

De terhandstelling en het begeleidingsgesprek van de apotheek vergoeden wij ook.

Start, Plus, Optimaal en Top vergoeden per kalenderjaar maximaal het bedrag hieronder. Excellent vergoedt de zorg volledig.

Hier kunt u terecht

  • apotheek
  • apotheekhoudende huisarts

Dit wordt niet vergoed

  • geneesmiddelen en eigen bijdragen waarvoor een terugbetalingsregeling (Van bepaalde geneesmiddelen kunt u de kosten of uw wettelijke bijdrage bij de fabrikant terugvragen. Wij vergoeden die dan niet. Ook niet als de fabrikant bepaalt dat u eerst bij ons om vergoeding moet vragen. Meer informatie staat op terugbetaalregeling.nl en hevoconsult.nl) van de fabrikant geldt
  • geneesmiddelen tegen een erectieprobleem
  • geneesmiddelen tegen kaalheid
  • geneesmiddelen voor vruchtbaarheidsbehandelingen bij Start en Plus

Andere vergoedingen

Voor sommige geneesmiddelen gelden (ook) andere voorwaarden. Daarom staan deze apart vermeld:

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Geen vergoeding Bekijk verzekering
Start € 100 voor eigen bijdragen, geregistreerde geneesmiddelen en verbandmiddelen Max. per kalenderjaar Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus € 200 voor eigen bijdragen, geregistreerde geneesmiddelen en verbandmiddelen Max. per kalenderjaar Bekijk verzekering
Optimaal € 4.540 voor eigen bijdragen, geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen en melatonine

Max. per kalenderjaar

Bekijk verzekering
Top € 4.540 voor eigen bijdragen, geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen, melatonine, zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers

Max. per kalenderjaar

Bekijk verzekering
Excellent 100% eigen bijdragen, geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen, melatonine, zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Voor de (genees)middelen en zorgdiensten die onder de aanvullende verzekeringen vallen, geldt het eigen risico niet.
Hoe werkt dat?

De eigen bijdrage

Voor sommige geneesmiddelen die de basisverzekering vergoedt, betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. De aanvullende verzekeringen vergoeden die eigen bijdrage, volgens de voorwaarden die u nu leest. Maar totaal nooit meer dan € 250 per kalenderjaar. Daarboven vergoedt de basisverzekering de wettelijke eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

 

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift (recept) hebben van een arts of andere voorschrijver

Wij vergoeden geneesmiddelen, verbandmiddelen en melatonine alleen als ze zijn voorgeschreven door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist (kaakchirurg, orthodontist), verloskundige, verpleegkundig specialist (nurse practitioner) of Tooltip Title(between the accolades):{physician assistant} Tooltip Content(between the accolades):{De physician assistant mag zelfstandig sommige onderzoeken uitvoeren, injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hij kan ook werken onder leiding van een medisch specialist}.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Soms krijgt u uw geneesmiddel van het ziekenhuis

Geneesmiddelen die u krijgt als onderdeel van zorg door de medisch specialist of tijdens een ziekenhuisopname betaalt u niet apart. Ze zitten in de rekening van het ziekenhuis. Dit is bijvoorbeeld zo bij ivf.

U krijgt een vaste 'afleverhoeveelheid' mee

Per recept vergoeden wij de kosten van een geneesmiddel voor:

• 15 dagen of de kleinste afleververpakking, bij een voor u nieuw geneesmiddel
• 15 dagen, bij antibiotica voor een acute aandoening of bij middelen voor chemotherapie (cytostatica)
• maximaal 1 maand, bij slaapmiddelen (hypnotica) en middelen tegen angst (anxiolytica)
• maximaal 3 maanden, bij een geneesmiddel voor een chronische ziekte
• maximaal 1 jaar, bij de anticonceptiepil
• maximaal 1 maand, bij geneesmiddelen duurder dan € 1.000 per maand tijdens de instelperiode van 6 maanden
• maximaal 1 maand in andere gevallen

Valt een geneesmiddel onder meer categorieën? Dan geldt de kortste periode.