Inloggen

Eerstelijns verblijf

Wat u vergoed krijgt

Kunt u door de zorg die u nodig heeft even niet thuis wonen, maar is opname in het ziekenhuis niet (meer) nodig? Of moet uw medische situatie extra in de gaten gehouden worden? Dan kan de huisarts u tijdelijk laten opnemen voor eerstelijns verblijf.

Tijdens uw opname krijgt u huisartsenzorg, en als dat nodig is verpleging en verzorging. U werkt ernaartoe om weer naar huis te gaan. Dit is anders als de zorg te maken heeft met de laatste levensfase.

U krijgt altijd een hoofdbehandelaar. Dat is een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten. De hoofdbehandelaar stelt met u een zorgplan op en is het aanspreekpunt voor u en uw naasten.

De basisverzekering vergoedt eerstelijns verblijf. Als dat volgens uw zorgplan nodig is, krijgt u daarbij ook:

  • verpleging en verzorging
  • paramedische zorg (Fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek)
  • geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen als die standaard aanwezig zijn in de instelling waar u verblijft

Heeft u tijdens het eerstelijns verblijf ook andere geneesmiddelen, hulpmiddelen of verbandmiddelen nodig? Dan gelden daarvoor de vergoedingen Geneesmiddelen basisverzekering, Hulpmiddelen en Verbandmiddelen.

De aanvullende verzekeringen Top, Excellent en Zorgplan vergoeden extra faciliteiten die horen bij uw verblijf. Bijvoorbeeld meer keuze bij de maaltijden, een bed op de kamer voor uw partner, wifi, krant, tv of tablet, en extra koffie en thee op de kamer. Wij vergoeden (dus) niet: wellness (zoals fitness, yoga, zwembad, zonnebank) en persoonlijke uitgaven (zoals kapper, pedicure, sport, muziek, horeca).

Hier kunt u terecht

De arts die u laat opnemen, weet waar u terecht kunt voor eerstelijns verblijf. Dit kan bijvoorbeeld een speciale afdeling van een verpleeghuis zijn. Er zijn ook ziekenhuizen met ‘huisartsenbedden’. Er is in ieder geval 24 uur per dag een verpleegkundige (Deze moet minimaal hbo-gediplomeerd zijn)  dichtbij beschikbaar.

Dit wordt niet vergoed

Andere vergoedingen

Moet uw mantelzorger er even uit? Dan is vervangende mantelzorg misschien interessant.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% 3 maanden, langer na onze toestemming Bekijk verzekering
Zorgplan 100% extra faciliteiten Tijdens opname Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top € 50 per dag voor extra faciliteiten Max., tijdens opname
Bekijk verzekering
Excellent 100% extra faciliteiten Tijdens opname Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Het eigen risico geldt niet voor de zorg die u van de huisarts krijgt. Het geldt wel voor de overige zorg die onder de basisverzekering valt, zoals het verblijf. De extra faciliteiten vallen onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een indicatie van de huisarts of de medisch specialist hebben

De huisarts maakt de afweging of dit voor u de juiste zorg is. Zo ja, dan krijgt u een indicatie. Als u uit het ziekenhuis komt, kan ook een medisch specialist de indicatie stellen.

Voor verblijf van meer dan 3 maanden moet u ons toestemming vragen

Na de 3e maand vergoeden wij de zorg alleen als wij (voor de 3e maand om is) toestemming hebben gegeven. Duurt het verblijf korter dan 3 maanden? Of gaat het om verblijf in de laatste levensfase (palliatieve zorg)? Dan heeft u geen toestemming nodig.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Deze vergoeding geldt niet als u een Wlz-indicatie heeft

Heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan regelt het zorgkantoor dat u de juiste zorg krijgt. De basisverzekering vergoedt eerstelijns verblijf dan niet.

Wij vergoeden maximaal 3 jaar doorlopende opname

Bij een onderbreking van maximaal 30 dagen zien wij de opname ook als doorlopend. Is de onderbreking voor vakantie- of weekendverlof? Dan tellen de verlofdagen mee voor het volmaken van de 3 jaar.