Inloggen

Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

Wat u vergoed krijgt

Wilt u voor een behandeling naar het buitenland? De vergoeding die u nu leest geldt voor niet-spoedeisende (voorziene) zorg in het buitenland. Dus zorg die u niet meteen hoeft te krijgen, maar die gepland kan worden. Voor zorg die u wel meteen nodig heeft, geldt de vergoeding Buitenland: spoedeisende zorg.

Voor de vergoeding van niet-spoedeisende zorg maakt het verschil of de basisverzekering de zorg vergoedt, of de aanvullende verzekering. En ook in welk land u de zorg krijgt en welke aanvullende verzekering(en) u heeft. We zetten het voor u op een rij.

Vergoedt de basisverzekering de zorg?

Staat bij de vergoedingen dat de basisverzekering de zorg vergoedt? Dan is dat ook zo als u voor die zorg naar het buitenland gaat. Er gelden 3 belangrijke beperkingen:

  • de basisverzekering vergoedt maximaal het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten. Het komt regelmatig voor dat zorg in het buitenland duurder is dan zorg in Nederland. De rest moet u dan zelf betalen
  • niet alle zorg in het buitenland voldoet aan de voorwaarden van de basisverzekering. Voldoet de zorg niet aan deze voorwaarden? Dan krijgt u geen vergoeding
  • voorwaarden die in Nederland gelden, gelden ook in het buitenland. Heeft u bijvoorbeeld een verwijzing nodig, of toestemming vooraf? Dan geldt dat ook in het buitenland

Neemt u daarom vooraf contact op met de ZorgConsulent. Die kan u hier alles over vertellen.

Heeft u zorg nodig die u in Nederland niet kunt krijgen? Of waar u gezien uw medische situatie te lang op moet wachten? Dan helpen wij u om passende zorg in het buitenland te krijgen. In dat geval neemt u ook contact op met de ZorgConsulent. Neemt u vooraf geen contact met ons op, en hadden wij de zorg voor u kunnen regelen? Dan moet u, als de zorg in het buitenland duurder was, het verschil zelf betalen.

De aanvullende verzekeringen Zorg op reis en Excellent vullen voor ziekenhuiszorg in België of Duitsland de vergoeding van de basisverzekering aan, tot het wettelijke of marktconforme tarief van het land waar u de zorg krijgt. U hoeft dan niet bij te betalen als de zorg duurder is dan in Nederland. U moet dan wel vooraf contact opnemen met de ZorgConsulent. Superfit vult voor andere zorg die onder de basisverzekering valt en die u krijgt in een EU-, EER- of een verdragsland de vergoeding van de basisverzekering aan tot maximaal 2 keer het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten. Dit geldt dus ook als u ziekenhuiszorg krijgt in een ander land dan België of Duitsland.

Of: u kiest voor vergoeding volgens de plaatselijke regels?

Woont u in een EU- of EER-land of in Zwitserland en gaat u voor zorg naar een ander EU- of EER-land of Zwitserland? Dan is soms vergoeding volgens de plaatselijke regels mogelijk. U moet daarvoor wel een S2-formulier meenemen naar de zorgverlener. Dat formulier vraagt u bij ons aan. Doe dat op tijd, voordat de behandeling begint. Wij hebben 5 werkdagen nodig om uw aanvraag te beoordelen.

Vergoedt de aanvullende verzekering de zorg?

Wilt u voor zorg die onder uw aanvullende verzekering valt naar het buitenland? De vergoedingen van de aanvullende verzekeringen en tandverzekeringen gelden ook voor zorg die u in het buitenland krijgt. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden en maximale vergoedingen als in Nederland. De aanvullende verzekeringen en tandverzekeringen vergoeden maximaal het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten. En Excellent in EU-, EER- en verdragslanden tot 2 keer dat bedrag. Als de zorg in het buitenland duurder is, betaalt u het verschil zelf.

Maar let op: de aanvullende verzekering Ontzorgplus vergoedt geen zorg of diensten in het buitenland.

Waar kan ik terecht? Wat zijn de voorwaarden?

Voor zorg in het buitenland gelden dezelfde voorwaarden als voor zorg in Nederland. Kijk dus bij de vergoeding als u wilt weten bij welke zorgaanbieders u terecht kunt, en welke andere voorwaarden gelden. Of neem contact op met ons Service Center.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% volgens Nederlands tarief Zorg die onder basisverzekering valt, tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten
Bekijk verzekering
Tand Preventief Zorg volgens vergoedingen Tand Preventief Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten Bekijk verzekering
Tandplus A Zorg volgens vergoedingen Tandplus A Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten Bekijk verzekering
Tandplus B Zorg volgens vergoedingen Tandplus B Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten Bekijk verzekering
Tandplus C Zorg volgens vergoedingen Tandplus C Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten Bekijk verzekering
Tandplus D Zorg volgens vergoedingen Tandplus D Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten Bekijk verzekering
Zorg op reis 100% medisch specialist in België en Duitsland, na begeleiding ZorgConsulent Alleen voor zorg in ziekenhuis Bekijk verzekering
Start Zorg volgens vergoedingen Start Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten
Bekijk verzekering
Student Zorg volgens vergoedingen Student Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten
Bekijk verzekering
Plus Zorg volgens vergoedingen Plus Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten
Bekijk verzekering
Optimaal Zorg volgens vergoedingen Optimaal Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten
Bekijk verzekering
Top Zorg volgens vergoedingen Top Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten
Bekijk verzekering
Excellent Zorg volgens vergoedingen Excellent
100% ziekenhuiszorg België en Duitsland
Aanvulling basisverzekering in EU-, EER- of verdragsland
  • Ziekenhuiszorg in ziekenhuis België of Duitsland 100%, na begeleiding ZorgConsulent, in (ander) EU-, EER- of verdragsland tot 2 x bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten (inclusief vergoeding basisverzekering)
  • Andere zorg die onder de basisverzekering valt: in EU-, EER- of verdragsland tot 2 x bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten (inclusief vergoeding basisverzekering)
  • Zorg die onder Excellent valt: in EU-, EER- of verdragsland tot 2 x bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten, daarbuiten tot 1 x dat bedrag.
Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Valt zorg in Nederland onder het eigen risico? Dan geldt het eigen risico ook als u de zorg in het buitenland krijgt.
Hoe werkt dat?

De eigen bijdrage

Zou u in Nederland een eigen bijdrage betalen? Dan betaalt u die ook als u de zorg in het buitenland krijgt. Kiest u voor vergoeding volgens plaatselijke regels? Dan betaalt u een eigen bijdrage als de plaatselijke regels dat bepalen.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf contact met ons opnemen

  • als u zorg nodig heeft die u in Nederland niet of niet snel genoeg kunt krijgen: met de ZorgConsulent
  • als u een S2-formulier wilt aanvragen: met de ZorgConsulent
  • als u voor medisch-specialistische zorg naar een ziekenhuis in België of Duitsland wilt en Zorg op reis of Excellent heeft: met de ZorgConsulent
  • om toestemming te vragen, als u die ook voor zorg in Nederland zou moeten hebben

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. Dat nota’s duidelijk moeten zijn, en in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans. En welke wisselkoers wij gebruiken voor nota’s in een andere muntsoort dan de euro.

Werken of wonen in het buitenland moet u melden

Gaat u in het buitenland werken of wonen, tijdelijk of vast? Dat kan gevolgen hebben voor uw basisverzekering. Daarom moet u dit aan ons melden. Wij laten u weten of u uw verzekering kunt houden.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Het moet gaan om de zorg die normaal gesproken wordt verleend. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Zorg op reis of Excellent? Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Zorg op reis

Voor Zorg op reis staan hierboven alleen de belangrijkste voorwaarden. De uitgebreide voorwaarden Zorg op reis bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Zorg op reis is daar namelijk onderdeel van.