Inloggen

Buitenland: spoedeisende zorg

Wat u vergoed krijgt

Heeft u in het buitenland met spoed zorg nodig, bijvoorbeeld door een ongeval of een plotselinge ziekte? De vergoeding die u nu leest geldt voor spoedeisende zorg in het buitenland. Dus zorg die u meteen moet krijgen, die bij uw vertrek naar het buitenland niet te verwachten was en die niet kan wachten tot u weer terug bent in eigen land. Voor zorg waarvan u al wist dat u die moet krijgen, en zorg die kan wachten tot u weer terug bent in eigen land, geldt de vergoeding Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg.

Voor de vergoeding van spoedeisende zorg maakt het verschil of de basisverzekering de zorg vergoedt, of de aanvullende verzekering. En ook in welk land u de zorg krijgt en welke aanvullende verzekering(en) u heeft. We zetten het voor u op een rij.

De basisverzekering vergoedt de zorg

Staat bij de vergoedingen dat de basisverzekering de zorg vergoedt? Dan is dat ook zo als u die zorg met spoed in het buitenland krijgt. Er gelden 2 belangrijke beperkingen:

 • wij vergoeden maximaal het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten. Het komt regelmatig voor dat zorg in het buitenland duurder is dan zorg in Nederland. De rest moet u dan zelf betalen
 • niet alle zorg in het buitenland voldoet aan de voorwaarden van de basisverzekering. Voldoet de zorg niet aan deze voorwaarden? Dan krijgt u geen vergoeding

De aanvullende verzekeringen Zorg op reis en Excellent vullen voor spoedeisende zorg in het buitenland de vergoeding van de basisverzekering aan, tot het wettelijke of marktconforme tarief van het land waar u de zorg krijgt. U hoeft dan niet bij te betalen als de zorg duurder is dan in Nederland. U moet dan wel vooraf contact opnemen met onze alarmcentrale Artsen Alarm Service (+31 (0)30 241 29 08) . Excellent en Zorg op reis vergoeden niet het eigen risico dat u moet betalen.

Of: u kiest voor vergoeding volgens plaatselijke regels

Woont u in een EU-, EER- of verdragsland en krijgt u de spoedeisende zorg in een ander EU-, EER- of verdragsland? Dan kunt u ook kiezen voor vergoeding volgens de plaatselijke regels. Hoe dat werkt, staat in grens aan zorg in het buitenland.

De aanvullende verzekering vergoedt de zorg

Heeft u een aanvullende verzekering? De vergoedingen van de aanvullende verzekering of tandverzekering gelden ook voor zorg die u in het buitenland krijgt. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als in Nederland. De aanvullende verzekeringen vergoeden maximaal het wettelijke of markconforme tarief van het land waar u de zorg krijgt. De tandverzekeringen vergoeden maximaal het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten.

Maar let op: de aanvullende verzekering Ontzorgplus vergoedt geen zorg of diensten in het buitenland.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% volgens Nederlands tarief Zorg die onder basisverzekering valt, tot bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten Bekijk verzekering
Tand Preventief Zorg volgens vergoedingen Tand Preventief Tot bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten Bekijk verzekering
Tandplus A Zorg volgens vergoedingen Tandplus A Tot bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten Bekijk verzekering
Tandplus B Zorg volgens vergoedingen Tandplus B Tot bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten Bekijk verzekering
Tandplus C Zorg volgens vergoedingen Tandplus C Tot bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten Bekijk verzekering
Tandplus D Zorg volgens vergoedingen Tandplus D Tot bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten Bekijk verzekering
Zorg op reis Aanvulling vergoeding basisverzekering
 • Aanvulling basisverzekering als zorg duurder is dan in Nederland, tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief
 • Geregistreerde geneesmiddelen
 • Niet-geneesmiddelen, max. € 250 per kalenderjaar
 • Ziekenvervoer naar de zorgverlener
Bekijk verzekering
Start Zorg volgens vergoedingen Start Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief Bekijk verzekering
Student Zorg volgens vergoedingen Student Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief Bekijk verzekering
Plus Zorg volgens vergoedingen Plus Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief Bekijk verzekering
Optimaal Zorg volgens vergoedingen Optimaal Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief Bekijk verzekering
Top Zorg volgens vergoedingen Top Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief Bekijk verzekering
Excellent Aanvulling vergoeding basisverzekering +
Zorg volgens vergoedingen Excellent
 • Aanvulling basisverzekering als zorg duurder is dan in Nederland, tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief
 • Zorg die onder Excellent valt, tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief
 • Geregistreerde geneesmiddelen
 • Niet-geneesmiddelen, max. € 350 per kalenderjaar
 • Ziekenvervoer naar de zorgverlener

Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Valt zorg in Nederland onder het eigen risico? Dan geldt het eigen risico ook als u die zorg in het buitenland krijgt.
Hoe werkt dat?

De eigen bijdrage

Zou u in Nederland een eigen bijdrage betalen? Dan betaalt u die ook in het buitenland. Kiest u voor vergoeding volgens plaatselijke regels? Dan betaalt u een eigen bijdrage als de plaatselijke regels dat bepalen.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

Neem contact op met onze alarmcentrale Artsen Alarm Service

Heeft u in het buitenland zorg nodig? Dan raden wij u aan om contact op te nemen met onze Tooltip Title(between the accolades):{alarmcentrale Artsen Alarm Service} Tooltip Content(between the accolades):{+31 (0)30 241 29 08}. Bij Excellent en Zorg op reis móet u dit doen.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. Dat nota’s duidelijk moeten zijn, en in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans. En welke wisselkoers wij gebruiken voor nota’s in een andere muntsoort dan de euro.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Het moet gaan om de zorg die normaal gesproken wordt verleend. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Zorg op reis of Excellent? Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Zorg op reis

Voor Zorg op reis staan hierboven alleen de belangrijkste voorwaarden. De uitgebreide voorwaarden Zorg op reis bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Zorg op reis is daar namelijk onderdeel van.