Inloggen

Beweegprogramma bij obesitas

Wat u vergoed krijgt

Bij obesitas kan een beweegprogramma u helpen om een actieve en gezonde leefstijl te krijgen. Zo werkt u toe naar blijvend gewichtsverlies. U traint 3 tot 4 maanden lang meerdere keren per week in groepsverband. Daarna kunt u zelf verder in het gewone sportaanbod.

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden een beweegprogramma bij obesitas. U moet wel een voorschrift hebben van uw arts. Daar moet in staan dat:

  • u een BMI (De Body Mass Index is een index voor uw gewicht in verhouding tot uw lichaamslengte) heeft van 30 kg/m2 of hoger, of
  • een BMI van 25 - 30 kg/m2 met daarbij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een verhoogd risico op diabetes type II of een aanwezige ziekte die samenhangt met het overgewicht

Bij Plus en Optimaal geldt een maximale vergoeding per kalenderjaar voor beweegprogramma’s bij obesitas, bij chronische ziekte en bij en na kanker. De maximale vergoeding staat hieronder. Top en Excellent vergoeden deze beweegprogramma’s volledig.

Soms wordt het beweegprogramma voorgeschreven naast andere zorg, zoals diëtetiek of psychologische zorg. Samen wordt dit een gecombineerde leefstijlinterventie genoemd. De ZorgConsulent kan u daar meer over vertellen.

Hier kunt u terecht

  • fysiotherapeut
  • oefentherapeut Cesar of Mensendieck
  • thuiszorgorganisatie

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Plus € 250 Maximaal per kalenderjaar
Voor beweegprogramma’s bij obesitas, bij chronische ziekte en bij en na kanker
Bekijk verzekering
Optimaal € 500 Maximaal per kalenderjaar
Voor beweegprogramma’s bij obesitas, bij chronische ziekte en bij en na kanker en tijdens chemotherapie
Bekijk verzekering
Top 100% Bekijk verzekering
Excellent 100% Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Deze zorg valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een voorschrift hebben
Voor u met het beweegprogramma begint moet u een voorschrift hebben van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. U stuurt dit voorschrift mee met de declaratie.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven